Điểm báo

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Trung tâm học tập cộng đồng

UBND XÃ PHÚ PHÚC

TT. HTCĐ

 


Số:     /KH. TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                        Phú Phúc, ngày  10 tháng 4 năm 2015

 

 

   KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đổi mới căn bản,

toàn diện giáo dục và đào tạo tại Trung tâm học tập cộng đồng

 

Căn cứ Công văn số 118/BGDĐT - GDTX ngày 09/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo  tại Trung tâm học tập cộng đồng.

Căn cứ Công văn  số 213/SGDĐT-GDTX ngày 02/3/2015 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Trung tâm học tập cộng đồng.

Thực hiện Công văn  số 171/UBND-GD ĐT ngày 11/3/2015 của UBND huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Trung tâm học tập cộng đồng.

Trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Phúc xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Trung tâm HTCĐ xã như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trên địa bàn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với những nội dung cụ thể:

- Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo;

- Một số vấn đề về Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015;

- Một số vấn đề về Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

2. Yêu cầu:

          Nội dung trong kế hoạch Hội nghị tuyên truyền phải chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, súc tích, sát thực tiễn, đáp ứng tốt nhu cầu, nhận thức của người dân. Công tác tổ chức trước, trong Hội nghị đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả, thu hút được sự quan tâm của các ngành và nhân dân ở địa phương

II. Thời gian, địa điểm, thành phần Hội nghị:

          1. Thời gian: 1/2 ngày. Từ 7h30 ngày 20/4/2015 ( Sáng thứ hai)

          2. Địa điểm: Trường THCS Phú Phúc

          3. Thành phần:

          * Địa phương:

          - Giám đốc TT HTCĐ, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phú Phúc.

          - Đại biểu đại diện các Ban, ngành, đoàn thể địa phương

          - Bí thư, trưởng thôn xóm của 14 thôn xóm

          - Đài truyền thanh xã Phú Phúc

          * Nhà trường:

          - Toàn thể cán bộ , GV, VN của nhà trường

          - 100% học sinh của trường THCS Phú Phúc

          * Phụ huynh học sinh:

          - Ban đại diện cha mẹ học sinh trường (12 đại biểu)

III. Nội dung, chương trình Hội nghị:

 

TT

Thời gian

Nội dung

Người ( ĐV) thực hiện

1

7h30 - 7h45

Đón đại biểu

 Ban tổ chức

2

7h45-8h05

Chương trình Văn nghệ Chào mừng

Trường: THCS

3

8h00 - 8h15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Trần Mạnh Tuấn - Phó Hiệu trưởng THCS

4

8h15 - 8h30

Khai mạc Hội  nghị

Ông Lê Phú Hiệp - Giám đốc TT. HTCĐ

5

 

 

 

 

8h30-9h45

 

 

 

 

Báo cáo tuyên truyền

 

 

-  Đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT;

Bà Trần Thị Bích Liên – Hiệu trưởng THCS

- Một số vấn đề về kì thi THPT quốc gia năm 2015

Bà Trần Thị Bích Liên – Hiệu trưởng THCS

- Một số vấn đề về Thông tư 30/TT-BGDĐT ban hành Qui định đánh giá HS Tiểu học

Bà Đỗ Thị Loan- HT trường Tiểu học

6

9h45-10h05

Thảo luận, ý kiến của học viên, cha mẹ học sinh

Bà Trần Thị Bích liên-Phó Giám đốc TT. HTCĐ điều hành

 

7

10h05-10h20

Phát biểu của Đại biểu

Bí thư Đảng ủy xã

 

8

10h20-10h30

Phát biểu kết luận Hội nghị

Bế mạc Hội nghị

Ông Lê Phú Hiệp - Giám đốc TT. HTCĐ

 

IV. Công tác chuẩn bị:

1. Trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Phúc.

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị, duyệt nội dung báo cáo của Hội nghị.

          - Báo cáo lãnh đạo Đảng, chính quyề xã Phú Phúc.

          - Tổ chức họp các đơn vị liên quan thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị.

          - Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị

+ Phông chữ, khẩu hiêu: Ban văn hóa xã

+ Máy chiếu. Phông chiếu: CT GDTX

2. Các trường THCS, Tiểu học

+ Văn nghệ chào mừng: Trường THCS Phú Phúc

+ Bàn nghế, âm thanh loa đài, ánh sáng:Trường THCS Phú Phúc

          + Đón tiếp đại biểu

          + Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền và phối hợp  thực hiện nhiệm vụ đã được phân công

V. Lịch triển khai cụ thể:

1. Từ ngày 10/4: Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị

2. Ngày 13/4/2015: Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ Phú Phúc trình kế hoạch với lãnh đạo địa phương

3. 14h00 ngày 16/4/2015 ( Chiều thứ Năm): Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị

          * Địa điểm: Trung tâm HTCĐ xã Phú Phúc

          * Thành phần: ( Lãnh đạo TT.HTCĐ mời)

          - Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phú Phúc 

          - Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Phú Phúc.

          - Hiệu trưởng các trường: THCS, Tiểu học, Mầm non; chuyên trách GDTX xã Phú Phúc.          

4. Ngày 17/4/2015: Báo cáo viên hoàn thành nội dung tuyên truyền gửi về Giám đốc TT. HTCĐ xã Phú Phúc.

5. Ngày 18 /4/2014: Phát tin trên Đài truyền thanh xã Phú Phúc về việc tổ chức Hội nghị.

6. Ngày 20/4/2015. Từ 7h30. Tổ chức Hội nghị.

 

VI. Kinh phí:

           Từ nguồn kinh phí do UBND xã Phú Phúc cấp và kinh phí hỗ trợ của trường THCS Phú Phúc 

-          Kinh phí UBND xã Phú Phúc: 700.000 đồng

-          Kinh phí trường THCS Phú Phúc: 300.000 đồng.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Phúc.

Trung tâm HT CĐ xã Phú phúc trân trọng báo cáo! 

 

 

 TT. HTCĐ XÃ PHÚ PHÚC

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Lê Phú Hiệp

 

 

Nơi nhận:

)

- Phòng GD-ĐT huyện ( để báo cáo)

- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phú Phúc (để báo cáo)

- Trường THCS, Tiểu học, MN Phú Phúc (p/hợp thực hiện);

- Lưu hồ sơ TT.HTCĐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

 Phông chính:

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ PHÚ PHÚC

HỘI NGHỊ

TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN,

TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

                                          Phú Phúc, ngày 20 tháng 4 năm 2015

 

 

 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015