Điểm báo

Hồ sơ tuyển sinh lớp 6 năm học 2015-2016

Trường:Trường THCS Phú Phúc

HỒ SƠ HỌC SINH THEO NĂM HỌC

Năm học: 2015-2016

Lớp: 6a

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Địa chỉ hiện tại

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ và tên đệm

Tên

1

Trần Thị Lan

Anh

Nữ

08/12/2004

TYT xã Nhân Thịnh

xóm 3

Trần Quang Hưng

Trần Thị Huyền

2

Vũ Thị Lan

Anh

Nữ

15/05/2004

TYT xã Nhân Thịnh

xóm 2

Vũ Hữu Phán

Trần Thị Nhung

3

Trần Thị Quỳnh

Anh

Nữ

18/11/2004

BVPS Nam Định

xóm 1

Trần Văn Huy

Nguyễn Thị Uyên

4

Phạm Minh

Ánh

Nam

08/12/2004

BVPS Nam Định

xóm 14

Phạm Ngọc Tiến

Trần Thị thục

5

Trần Văn

Bình

Nam

07/08/2004

TYT Xã Tiến Thắng

xóm 14

Trần Văn Tình

Trần Thị Yến

6

Trần Thị Kim

Chi

Nữ

06/09/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 12

Trần Văn lợi

Nguyễn Thị Liên

7

Trần Thị Thùy

Chinh

Nữ

04/06/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 7

Trần Văn Hường

Trần Thị Thư

8

Trần Văn

Chượng

Nam

18/12/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 12

Trần Văn Sùng

Nguyễn Thị Lực

9

Nguyễn Mạnh

Cường

Nam

16/06/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 11

Nguyễn Đình Thung

Nguyễn Thị Quyên

10

Nguyễn Tuấn

Cường

Nam

23/10/2004

BVND GiaĐịnh

xóm 7

Nguyễn Tuấn Khanh

Trần Thị Hiền

11

Trần Đức

Dũng

Nam

04/06/2004

BVPS Nam Định

xóm 6

Trần Đức Đản

Trần Thị Miền

12

Vũ Hữu

Đạt

Nam

28/10/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 2

Vũ Hữu Hưng

Trần Thị Hà

13

Lê Văn

Đạt

Nam

12/12/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 9

Lê Hồng Vinh

Lê Thị Quế

14

Trần Văn

Đức

Nam

02/03/2004

Phòng khám Nam Lý

xóm 1

Trần Văn Tú

Trần Thị Uyên

15

Lê Quý Trường

Giang

Nam

23/02/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 10

Lê Quý  Biển

Trần Thị Hiền

16

Trần Văn

Giáp

Nam

19/06/2004

TYT Xã Nhân Thắng

xóm 13

Trần Văn Giang

Trần Thị Dinh

17

Trần Thị

Nữ

28/07/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 14

TrẦN Văn Huynh

Lê Thị Dịu

18

Trần Thu

Nữ

12/05/2004

BVPS Nam Định

xóm 5

Trần Văn Tuyền

Nguyễn Thị Thoan

19

Nguyễn Thị

Hiên

Nữ

05/04/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 11

Nguyễn Văn Đối

Trần thị Nghĩa

20

Trần Minh

Hiếu

Nam

13/12/2004

BVPS Nam Định

xóm 13

Trần Văn Ngân

Trần Thị Oanh

21

Trần Huy

Hoàng

Nam

12/03/2004

BVPS Nam Định

xóm 6

Trần văn Sử

Trần Thị Thu

22

Trần Thái

Học

Nam

17/04/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 4

Trần Văn Hải

Phạm Thị Phương

23

Lê Thị Thúy

Hồng

Nữ

23/03/2004

Phòng khám Nam Lý

xóm 6

Lê Quý Chùm

Trần Thị Liên

24

Trần Quốc

Hùng

Nam

09/07/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 5

Trần Cao Cường

Trần Thị Hạnh

25

Trần Quang

Huy

Nam

28/09/2004

TYT xã Nhân Thịnh

xóm 2

Trần Văn Hùng

Trần Thị Như quỳnh

26

Lê Thị

Huyền

Nữ

27/09/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 10

Lê Văn Liệm

Trần Thị Thơm

27

Trần Thị Thu

Huyền

Nữ

15/12/2004

TYT Xã Nhân Thắng

xóm 14

Trần Văn Huưng

Trần Thị Dung

28

Trần Thị Thùy

Linh

Nữ

05/10/2004

TYT xã Nhân Thịnh

xóm 2

Trần Văn Thảo

Trần Thị Nguyệt

29

Trần Trọng

Phát

Nam

25/11/2004

TYT xã Nhân Thịnh

xóm 12

Trần Văn triển

Trần Thị Thúy

30

Trần Văn

Quý

Nam

23/05/2003

TYT Xã Phú Phúc

xóm 12

Trần Văn Tân

Hà Thị Xuyến

31

Trần Thị Thanh

Quyến

Nữ

01/01/2004

TYT xã Nhân Thịnh

xóm 5

Trần Văn Khoa

Nguyễn Thị Lương

32

Trần Thị

Thanh

Nữ

28/06/2004

BVPS Nam Định

xóm 14

Trần Văn Thuần

Nguyễn Thị Hằng

33

Trần Thị Thu

Thảo

Nữ

16/02/2004

BVPS Nam Định

xóm 7

Trần Văn Ninh

Nguyễn Thị Thu

34

Trần Hoàng Anh

Thiện

Nam

06/04/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 12

Trần văn Nhượng

Nguyễn Thị tuyết

35

Lê Thị Minh

Thư

Nữ

17/08/2004

TYT Xã Eawy

xóm 9

Lê Văn Giám

Phạm Thị Tuyết

36

Nguyễn Xuân

Tiệp

Nam

01/01/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 4

Nguyễn Văn Tám

Nguyễn Thị Vân

37

Trần Kiều

Trang

Nữ

08/11/2004

TYT Xã Tiến Thắng

xóm 13

Trần Văn Dũng

Lê Thị Nhung

38

Đào Thị Thu

Trang

Nữ

07/02/2004

BVPS Nam Định

xóm 11

Đào Quang Đam

Vũ Thị Nhan

39

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

Nữ

25/08/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 9

Nguyễn Đình Tăng

Lê Thị Thơm

 

 

Trường:Trường THCS Phú Phúc

HỒ SƠ HỌC SINH THEO NĂM HỌC

Năm học: 2015-2016

Lớp: 6b

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Địa chỉ hiện tại

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ và tên đệm

Tên

1

Trần Thị Kim

Anh

Nữ

20/08/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 5

Trần Văn Vững

Nguyễn Thị Thinh

2

Trần Thị Vân

Anh

Nữ

03/06/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 6

Trần Văn Quyền

Trần Thị Hằng

3

Lưu Thanh

Bình

Nam

01/01/2004

BVPS Nam Định

xóm 4

Lưu Thanh Hải

Trần Thị Biển

4

Trần Đức

Dũng

Nam

04/04/2004

BV Lê Lợi Tỉnh BRVT

xóm 11

Trần Văn Khương

Hoàng Thị Liễu

5

Trần Thị Trà

Giang

Nữ

12/12/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 7

Trần Văn Tự

Trần Thị Hòa

6

Trần Thu

Nữ

01/03/2004

BVPS Nam Định

xóm 12

Trần văn Hoàng

Nguyễn Thị thúy

7

Nguyễn Thúy

Nữ

25/10/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 4

Nguyễn Trung Chính

Trần Thị Thoa

8

Nguyễn Đức

Hiếu

Nam

07/05/2004

BVPS Nam Định

xóm 1

Nguyễn Đức Trung

Trần Thị Nhãn

9

Trần Trung

Hiếu

Nam

01/12/2004

TYT Xã Nhân Thắng

xóm 13

Trần văn Diễn

trần Thị tiến

10

Trần Xuân

Hoa

Nam

26/06/2004

BVPS Nam Định

xóm 7

Trần Văn Sửu

Phạm Thị Mai

11

Trần Thị

Hoa

Nữ

25/03/2004

Phòng khám Nam Lý

xóm 2

Trần Văn Minh

Trần Thị Hiền

12

Trần Trọng

Hoàng

Nam

06/05/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 6

Trần Văn Dương

Trần Thị Phượng

13

Trần Phi

Hồng

Nam

11/04/2004

TYT xã Nhân Thịnh

xóm 1

Trần Văn Hùng

Đặng Thị Chung

14

Nguyễn Thị

Hường

Nữ

17/07/2004

BVPS Nam Định

xóm 11

Nguyễn Đức Nội

Nguyễn Thị Ánh

15

Nguyễn Thị Thanh

Hường

Nữ

28/12/2004

BVPS Nam Định

xóm 7

Nguyễn Trọng Thống

Nguyễn Thị Là

16

Trần văn

Huy

Nam

12/02/2004

TYT xã Nhân Thịnh

xóm 3

Trần Văn Quý

Trần Thị Hằng

17

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

Nữ

20/02/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 6

Nguyễn Hoài Nam

Trần Thị Hồng Đức

18

Trần Thị Phương

Linh

Nữ

01/12/2004

BVPS Nam Định

xóm 5

 

Trần Thị Bích Dương

19

Trần Thị

Lương

Nữ

06/11/2004

BVPS Nam Định

xóm 8

Trần VĂn Toản

Lê Thị Kiều

20

Trần  Ngọc

Mai

Nữ

06/06/2004

TYT Xã Tiến Thắng

xóm 14

Trần Văn Chừ

Đặng Thị Thắm

21

Trần Thị Tuyết

Mai

Nữ

10/10/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 6

Trần Ngọc Thuận

Trần thị Giang

22

Nguyễn Thị Trà

My

Nữ

13/01/2004

TYT xã Nhân Thịnh

xóm 9

Nguyễn Xuân Hoài

Trần Thị Ngoãn

23

Trần Thị

Ngần

Nữ

26/01/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 3

Trần Văn Vịnh

Lê Thị Hằng

24

Trần Thị

Nguyệt

Nữ

01/10/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 12

Trần văn Thụ

Nguyễn Thị Hằng

25

Trần Thị Yến

Nhi

Nữ

06/06/2004

TT YT Tỉnh Thanh Hóa

xóm 6

 

Trần Thị Hoa

26

Lê Hải

Ninh

Nam

24/12/2004

Phòng khám Nam Lý

xóm 3

Lê Hồng Phong

Trần Thị Huế

27

Trần Kim

Oanh

Nữ

10/04/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 7

trần Trọng Vĩnh

Trần Thị Quyên

28

Trần Thị

Phương

Nữ

09/06/2004

BVPS Nam Định

xóm 12

Trần Văn Minh

Nguyễn Thị Nga

29

Trần Minh

Quang

Nam

24/02/2004

TYT xã Nhân Thịnh

xóm 1

Trần Văn Huy

Trần Thị Mận

30

Trần Hồng

Sơn

Nam

02/09/2004

TYT Xã Nhân Thắng

xóm 14

Trần Văn trình

Trần Thị tuyết

31

Trần Mai Thái

Sơn

Nam

20/12/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 7

Trần Trung Dũng

Trần Thị Ngoạn

32

Đỗ Phan Thành

Tâm

Nam

12/08/2004

BV Đa khoa tỉnh Trà Vinh

xóm 8

Đỗ Đình Quyết

Phan Thị Nguyệt

33

Nguyễn Đình

Tấn

Nam

18/10/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 11

Nguyễn Đình Duyến

Bùi Thị Nhung

34

Nguyễn Văn

Thê

Nam

06/09/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 11

Nguyễn Văn Lang

Trần Thị Chiện

35

Trần Thị Huyền

Thương

Nữ

01/01/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 6

Trần Ngọc Quản

Hoàng Thị Thanh

36

Trần Thị Lệ

Thủy

Nữ

08/03/2004

TYT xã Nhân Thắng

xóm 13

Trần Mạnh Dũng

Nguyễn Thị thúy

37

Trần Văn

Toản

Nam

01/05/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 12

Trần Văn Cường

lê Thị Hương

38

Trần Thị Huyền

Trang

Nam

31/05/2004

BV Nam Lý

xóm 2

Trần Văn Long

Nguyễn Thị Mót

39

Nguyễn Thị Khánh

Vân

Nữ

01/06/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 8

Nguyễn Huy Cường

Ngô Thị Sáu

40

Nguyễn Huy

Nam

22/02/2004

TYT xã Phú Phúc

xóm 5

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Thị Tuyền

 

Trường:Trường THCS Phú Phúc

HỒ SƠ HỌC SINH THEO NĂM HỌC

Năm học: 2015-2016

Lớp: 6c

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Địa chỉ hiện tại

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ và tên đệm

Tên

1

Trần Tuấn

Anh

Nam

21/03/2004

TYT Xã Nhân Thắng

xóm 14

Trần Văn Huy

Hoàng Thị Minh Hợp

2

Lưu Thu

Cúc

Nữ

08/09/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 4

Lưu Đình Chuyên

Lương Thị Thiết

3

Lê Thi Ngọc

Diễm

Nữ

05/09/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 9

Lê Quang Huy

Trần Thị Thu

4

Huỳnh Thị Ngọc

Diễm

Nữ

30/11/2004

Thôn Phước Hòa- Xã Đức Phú- Huyện Mộ Đức tỉnh quãng Ngãi

xóm 14

Huỳnh Kim Tình

Vũ Thị Hạnh

5

Trần Mạnh

Dũng

Nam

07/11/2004

TYT Xã Tiến Thắng

xóm 14

Trần Văn Hùng

Trần Thị Quyên

6

Trần Văn

Dũng

Nam

08/11/2004

TYT Xã Tiến Thắng

xóm 14

Trần Văn Lương

Lê Thị Hường

7

Nguyễn Xuân

Đức

Nam

12/11/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 9

Nguyễn Xuân Phòng

Trần Thị Yến

8

Trần Minh

Hiếu

Nam

01/03/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 13

Trần Văn Hùng

Trần Thị Binh

9

Trần Thị

Hoa

Nữ

03/11/2004

BVPS Nam Định

xóm 4

Trần Quang Hải

Nguyễn Thị Hay

10

Trần Ngọc

Hoàng

Nam

26/08/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 1

Trần Văn Sơn

Trần Thị Liên

11

Trần Thị

Huệ

Nam

26/03/2004

Phòng Khám Nam Lý

xóm 3

Trần Văn Sơn

Ngô Thị Phượng

12

Nguyễn Đình

Hùng

Nam

06/11/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 10

 

Trần Thị Thường

13

Trần Xuân

Hữu

Nam

01/10/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 5

Trần Xuân Hiệu

Trần Thị Thanh Tâm

14

Nguyễn Quốc

Huy

Nam

12/10/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 11

Nguyễn Văn Trạm

Lê Thị Hương

15

Vũ Thị Ngọc

Huyền

Nữ

20/05/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 2

Vũ Hữu Phan

Trần thị Hiền

16

Trần Thiị Hương

Lan

Nữ

16/01/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 12

Trần Văn thơm

Trần Thị Thoa

17

Trần Thiị Kim

Loan

Nữ

04/02/2004

TYT Xã Nhân Thắng

xóm 14

Trần Văn Lăng

Trần Thị Huệ

18

Trần Thị

Luyến

Nữ

18/07/2004

TYT Xã Tiến Thắng

xóm 9

Trần Bá Cường

Trần Thị Hà

19

Trần Hoàng Công

Minh

Nam

11/08/2004

BVPS Nam Định

xóm 12

Trần Hồng Quân

Hoàng Thị Thùy

20

Nguyễn Thanh

Nam

Nam

04/06/2004

BVPS Nam Định

xóm 11

nguyễn Văn Tuế

Trần Thi Thư

21

Trần Thị Phương

Nhung

Nữ

31/10/2004

TYT Xã Nhân Thắng

xóm 14

Trần văn Thanh

Trần Thị Tâm

22

Trần Văn

Phát

Nam

31/08/2004

TYT Xã Tiến Thắng

xóm 12

Trần Văn giang

Trần Thị Hoan

23

Trần Thị

Phương

Nữ

16/01/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 12

Trần Văn Hạng

Trần Thiị Út

24

Trần Thị Thu

Phương

Nữ

20/02/2004

Đông Sơn Bỉm Sơn Thanh Hóa

xóm 14

Trần Quốc Chuyền

lại Thị Tuyến

25

Bùi Thị Kim

Phượng

Nữ

26/08/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 3

Bùi Đình Long

Nguyễn Thị Mỹ

26

Trần Ngọc

Quân

Nam

02/03/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 14

Trần Văn Hành

Trần Thị Thu

27

Trần Thị Như

Quỳnh

Nữ

01/01/2004

TYT Xã Nhân Thắng

xóm 14

Trần Văn kiền

trần Thị Hường

28

Trần Như

Quỳnh

Nữ

06/12/2004

BVPS Nam Định

xóm 12

Trần Văn Đăng

Nguyễn Thị Thương

29

Lê Quý

Tài

Nam

01/01/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 10

Lê Quý Chuẩn

Trần Thị Hằng

30

Nguyễn Tiến

Thành

Nam

14/06/2004

BVPS Nam Định

xóm 11

Nguyễn Tiến Thiệp

Nguyễn Thị Nhi

31

Trần Văn

Thành

Nam

23/11/2004

BVPS Nam Định

xóm 1

Trần Văn Bình

Trần Thị Phượng

32

Nguyễn Thị Kim

Thoa

Nam

16/12/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 11

Nguyễn VĂn Khởi

Trần Thị Vang

33

Nguyễn Thị Phương

Thu

Nữ

21/01/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 3

Nguyễn Quốc Quân

Nguyễn Thị Mai Hương

34

Trần Thị

Thu

Nữ

14/12/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 14

Trần VĂn Toàn

Trần Thị Ca

35

Trần Minh

Thư

Nữ

01/01/2004

BVPS Nam Định

xóm 3

Trần Ngọc Thịnh

Trương Thị Dung

36

Trần Đức

Tiến

Nam

17/06/2004

TYT Xã Nhân Thắng

xóm 14

trần văn Tập

Trần Thị Thúy

37

Trần Trung

Tiến

Nam

22/11/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 2

Trần Văn Bình

Hà ThỊ Nga

38

Trần Thị Quỳnh

Trang

Nam

14/07/2004

TYT Xã Phú Phúc

xóm 1

Trần Văn Cường

Trần Thị Dịu

39

Trần Văn

Nam

10/11/2004

TYT Xã Nhân Thắng

xóm 12

Trần VĂn Tài

Trần Thị Tiếp

 

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015