Điểm báo

Công khai thông tin về đội ngũ năm học 2017- 2018

 Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD- ĐT Lý Nhân

 Tên cơ sở giáo dục: Trường THCS Phú Phúc                                 

                         THÔNG B¸O

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017- 2018

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

22

19

3

 

 

18

3

1

 

 

 

I

Giáo viên

17

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

4

4

 

 

 

3

1

 

 

 

2

Vật lý

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

3

Sinh học

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Tin học

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

5

Ngữ Văn

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

6

Lịch sử

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

7

Địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tiếng nước ngoài

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

9

Công  nghệ

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

10

Thể dục

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

11

Hóa học

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

12

Công Dân

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

3

Nhân viên thư viện

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

                                                                          Phú Phúc, ngày 05 tháng 09 năm 2017

 Người lập biểu                                                                        Hiệu trưởng

                                                                      (Ký tên và đóng dấu)

 

                                     

        Nguyễn Thị Huyền                                                         

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015