Điểm báo

Thống kê thi 8 tuần năm học 2014-2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI

NĂM HỌC 2014 - 2015

Khối

Môn

Số HS

Số HS dự KT

Số học sinh có điểm 0

Tổng số điểm đạt được của học sinh cả khối/môn

Đạt điểm BQ/HS dự kiểm tra

6

Ngữ văn

132

132

0

647.75

4.91

Toán

132

4

669.75

5.07

Tiếng Anh

132

0

541.5

4.10

7

Ngữ văn

109

109

3

619.25

5.68

Toán

106

5

458

4.32

Tiếng Anh

109

0

501.4

4.60

8

Ngữ văn

107

107

1

485.75

4.54

Toán

107

1

529

4.94

Tiếng Anh

107

0

530.7

4.96

9

Ngữ văn

106

105

0

606.5

5.78

Toán

106

7

565.75

5.34

Tiếng Anh

105

0

487.5

4.64

Phú Phúc, ngày 06  tháng 11 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015