Điểm báo

Kế hoạch tháng 11 năm 2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

 


Số:..... /KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


       Phú Phúc, ngày  01 tháng 11  năm 2019

 DỰ THẢO KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 11, NĂM HỌC 2019 – 2020

           Căn cứ Hướng dẫn số 2527/GDĐT-THCS ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, trường THCS Phú Phúc triển khai thực hiện một số nội dung cơ bản trong công tác tháng 11/2019 như sau:

I.   Mục đích, yêu cẩu

-      Phát huy truyền thống nhà giáo, tiếp tục duy trì tốt kỷ cương, nền nếp dạy và học; nghiêm túc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đã ban hành;

-      Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, thực hiện có nền nếp, chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên môn;

-      Tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh trung học, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt kết quả tốt;

-      Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, kỷ niệm 60 năm thành lập trường trang trọng, ý nghĩa và có tác dụng động viên, khích lệ đội ngũ Nhà giáo không ngừng tự học, phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới.

II.Công việc trọng tâm trong tháng 11/2019

1.  Phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lưọ’ng giáo dục.

a.  Phổ cập:

Duy trì tốt nền nếp quản lý học sinh; phối hợp với địa phương, các đoàn thể và gia đình trong việc theo dõi, duy trì sĩ số, không để học sinh bỏ học. Có biện pháp phù hợp giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó ỉdiăn, học sinh khuyết tật.

Phối hợp với các trường MN, TH trên địa bàn xã khẩn trương rà soát lại các loại hồ sơ phổ cập, khắc phục các tồn tại qua đợt kiểm tra cấp huyện. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiếm tra phổ cập, xóa mù chữ của Sở Giáo dục và Đào tao.

b. Kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát lại các nội dung công việc: hồ sơ, tu bổ cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia

2. Giáo duc toàn diên

T

          2.1.Giáo dục đạo đức

-     Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học môn GDCD, nội dung HĐNGLL trường đã ban hành;

-     Phốỉ họp chặt chẽ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong việc nắm bắt thông tin về học sinh (điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe...) để có các biện pháp giáo dục phù hợp, uốn nắn kịp thời những biểu hỉện sai lệch về hành vi, đạo đức, những biêu hiện bạo lực học đường và ngăn chặn nguy cơ xâm nhập các tai, tệ nạn xã hội vào học đường,

          2.2.Hoạt động dạy và học.

a. Thực hiện kế hoạch dạy học.

-     Tiếp tục triển khai dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và định hướng phương pháp giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được tập huấn tháng 10/2019.

-     Đảm bảo thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học;

-     Duy trì nghiêm túc nền nếp, chất lượng soạn giảng, ký duyệt giáo án; đăng ký, sử dụng trang thiết bị ĐDDH; dự giờ đối với cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định; quan tâm triên khai các giải pháp nâng cao chât lượng đại trà, chất lượng HSG và chất lượng thi vào THPT;

-     Triển khai chấm khảo sát chất lượng giữa học kỳ I theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT; tổ chức rút kinh nghiệm sau kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I, từ đó có các giải pháp chỉ đạo phù hợp, nâng cao chất lượng các hoạt động dạy và học trong thời gian tiếp theo;

-     Tổ chức cho học sinh tích cực tham gia vòng tự luyện, vòng thi cấp trường các cuộc thi trên mạng, chuấn bị tham gia các vòng thi tiếp theo.

b.Giáo dục lao động, hướng nghiệp

-     Giáo dục lao động: Duy trì có nền nếp hoạt động giáo dục lao động trong nhà trường, tập trung vào một số công việc như vệ sinh, trang trí lóp học, vệ sinh và chăm sóc vườn trường, bồn hoa cây cảnh, nhà vệ sinh... tạo môi trường ngày càng xanh, sạch và đẹp;

-     Giáo dục hướng nghiệp: Tố chức dạy hướng nghiệp theo quy định.

c. Thực hiện dạy và học ngoại ngữ

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc dạy học Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia; thường xuyên kiểm tra, rà soát lại các thiết bị dạy học; có kế hoạch sửa chữa, bảo trì thiết bị để đảm bảo các tiết dạy đều có thiết bị dạy học; quan tâm bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học.

Chuân bị các điêu kiện đê đón đoàn kiêm tra của Sở GD&ĐT Hà Nam về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia năm học 2019-2020 từ 01/11/2019 đến hết ngày 31/7/2020 theo Quyết định số 2126/QĐ-SGDĐT ngày 30/10/2019. Nội dung kiểm tra theo Kế hoạch sổ 2134/KH-ĐKT ngày 30/10/2019 của Đoàn kiểm tra Đề án NNQG.

Giáo viên tiếng anh tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo công văn 2135/SGD ĐT-GDTrH, ngày 30/10/2019 của Sở GDĐT.

         2.3.Giảo dục thể chất, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và công íảc y tế trường học.

-    GV dạy môn TD thường xuyên kiểm tra khu vực dành cho hoạt động giáo dục thé chất; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi tham gia học tập; Tăng cường bồi dưỡng, chọn tuyển học sinh vào các đội tuyển, tố chức tập luyện chuẩn bị tốt cho kỳ thi học sinh giỏi TDTT cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả cao;

-    Đội bóng đá không vượt qua vòng bảng dừng chân không đi tiếp (Thầy trò cố gắng xong gặp Nhân Thịnh đội mạnh đá trên sân nhà)

-    Duy trì nền nếp bài thế dục và múa hát giữa giờ, bài võ cổ truyền Việt Nam và hô khẩu ngữ sau khi tập thể dục theo hướng dẫn.

-    Thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh;

-    Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch hoạt động NGLL theo chủ đề năm học và các chương trình hoạt động Đội;

-    Làm tốt công tác tham mưu với UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp an ninh, trật tự; chủ động đề xuất và phối hợp với ban an ninh thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trong trường học, phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau ngoài nhà trường;

-    Tuyên truyền và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng;

-    Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường; phối họp với các cơ sở y tế tại địa phương để triển khai việc khám, lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ cho học sinh, tư vấn kiến thức phòng ngừa các bệnh theo mùa;

-    Chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh của giáo viên, học sinh theo quy đinh của Bộ Y tế và những quy định trong Điều lệ trường Trung học.

3.      Công tác quản lý

-    Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của nhà trường, tổ chức, cá nhân trong đơn vị đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả theo kế hoạch;

-    Thông qua hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I, kết quả ra đề thi đề xuất, tổ chuyên môn tổ chức rút kinh nghiệm, trao đổi thống nhất các nội dung còn tồn tại, hạn chế để giúp cho giáo viên kịp thời điều chỉnh kế hoạch, phương pháp dạy học cho sát hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong thời gian tới;

-    Tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa giáo dục học sinh về truyền thống “tôn sư, trọng đạo”, ngày nhà giáo Việt Nam. Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019, kỷ niệm 60 năm thành lập trường  kết hợp với Tổng kết phong trào hội giảng hội học trang trọng, ý nghĩa.

-    Dà soát việc nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

            + Nâng lương sớm: Đ/c Nguyễn Trọng Hà, Trần Ngọc Ninh: 6 tháng

            + Nâng lương thường xuyên: đ/c Hòa, Huế, Yến, Sâm

            + Vượt khung: Đ/c Nam

            + Nâng thâm niên: 12 Đ/c (Có danh sách dán trên bảng)

-                            Công tác thanh tra:

            + Kết quả tháng 10: Thực hiện NV GV: Đ/c Tiến: Tốt

                                          Hành chính: Đ/c Phòng: Tốt, Đ/c Thu: Khá

            + Kiểm tra tháng 11: Thực hiện NV GV: Hảo

                                                Hành chính: Đ/c Thu Hà, Dung

              Trong tuần tới hoàn thành

4.      Công tác thư viện trường học.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hoạt động của thư viện: có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện; củng cố, duy trì tốt hoạt động của thư viện lớp học

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách góp phần nâng cao văn hóa đọc và chất lượng dạy và học.

Trình kế hoạch bổ sung các loại sách, báo, tài liệu cho thư viện; nâng cao hiệu quả tiết đọc của học sinh trên thư viện.

Đ/c Nam chí đạo triển khai các nội dung xây dựng thư viện tiên tiến, Phòng GD&ĐT kiểm tra tư vấn vào tháng đầu 11/2019).

5.      Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Các tổ chọn cử giáo viên đủ điều kiện tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo Hướng dẫn 2448/GDĐT-THCS, ngày 14/10/2019 của Phòng GDĐT Lý Nhân.

Từ ngày 22/11 đến 10/12/2019, Phòng GDĐT tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bọ GDĐT (Thời gian, địa điếm cụ thế sẽ có hướng dẫn bổ sung).

6.      Tổ chức thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện

Hoàn tất thi Khoa học kỹ thuật cấp trường; tuyển chọn, tư vấn và đầu tư hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm,

Đăng ký dự thi cấp huyện theo Công văn số 2246/PGDĐT-THCS ngày 14/10/2019 của Phòng GDĐT. Sáng ngày 5/11/2019 các trường nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo công văn 2246/PGD ĐT - THCS, ngày 14/10/2019 của Phòng GDĐT.

Ngày 14/11/2019 thi KHKT cấp huyện tại trường THCS Bắc Lý

     7. Sinh hoạt chuyên môn: Từ 13h30 ngày 28/11/2019: Sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo hướng dẫn của Phòng GDĐT và kế hoạch từng cụm

    8. Tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường: Theo kế hoạch riêng (Triển khai kế hoạch đến CB, GV, NV của trường trang trọng, thiết thực và hiệu quả

Nơi nhận:                              

-  Cán bộ quản lý (ph/hợp chỉ đạo);

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Giáo viên, nhân viên (để thực hiện);

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Bích Liên

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Text Box: II

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015