Điểm báo

Công khai thông tin về đội ngũ 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học

 năm học 2018 - 2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

30 

 

 

22 

 

20

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 25

 

 

18 

 

 

18 

 

 

 

 

 

1

 Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 Lý

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Hóa

 2

 

 

 2

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

4

 Sinh

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5

 Tin

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

6

 Ngữ văn

6

 

 

4

2

 

 

2

4

 

 

 

 

 

7

 Sử

2

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

8

 Địa

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

9

 Tiếng anh

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

10

Côn  Công dân

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

11

 Công nghệ

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

12

 Thể dục

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phú Phúc, ngày 29 tháng 09 năm 2018
               
Thủ trưởng đơn vị
             
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

                                                                                                           Trần Thị Bích Liên

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015