Điểm báo

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học: 2017- 2018

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học: 2017- 2018

 

 

 

STT

 

 

Nội dung

 

Chia theo khối lớp

 

Khối 6

 

Khối 7

 

Khối 8

 

Khối 9

 

Khối

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

 

135

 

111

 

113

 

126

 

 

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

 

37 tuần thực học

 

37 tuần thực học

 

37 tuần thực học

 

37 tuần thực học

 

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

- Họp phụ huynh 3 lần/ năm;

- Phối hợp tổ chức nội quy nhà trường

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

 

- Đủ phòng học cho học sinh: 1 lớp/ phòng.

- Các phòng học bộ môn được duy trì hoạt động thường xuyên ( phòng Tin học,phòng Tiếng Anh)

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

 

Không

 

 

Không

 

 

Không

 

 

Không

 

 

Không

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

 

- Đội ngũ: Quản lý: 2, giáo viên: 17, hành chính: 3

- Phương pháp quản lý: Thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của các cấp; thể chế hóa văn bản hướng dẫn các cấp bằng kế hoạch, quyết định nội quy, quy chế.

 

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- Đạo đức:  100% HS đạt

- Sức khỏe: tốt

- Học tập: lên lớp 99% trở lên

 

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

 

- Đạt 99% HS lên lớp đối với lớp 6,7,8

- Đạt 100% HS TNTHCS đối với lớp 9

 

 

                                                   Phú Phúc, ngày 18 tháng 09 năm 2017

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Ký tên và đóng dấu)

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015