Điểm báo

Danh sách học sinh đạt danh hiệu năm học 2014-2015

DANH SÁCH HỌC SINH TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2014-2015

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

DANH HIỆU

1

TRẦN THỊ HƯƠNG

GIANG

03-07-2003

6A

HSTT

2

TRẦN THỊ

HUỆ

24-09-2003

6A

HSTT

3

LÊ VĂN

NGUYÊN

25-05-2003

6A

HSTT

4

ĐỖ THANH

PHONG

09-02-2003

6A

HSTT

5

LÊ VŨ PHÚ

PHÚC

11-04-2003

6A

HSTT

6

TRẦN THỊ NHƯ

QUỲNH

06-04-2003

6A

HSTT

7

TRẦN THỊ

THU

04-03-2003

6A

HSTT

8

TRẦN HUYỀN

TRANG

26-01-2003

6A

HSTT

9

TRẦN CẨM

12-12-2003

6A

HSTT

10

TRẦN TIẾN

ĐẠT

13-02-2003

6A

HSTT

11

TRẦN THỊ

DUNG

06-02-2003

6B

HSTT

12

TRẦN THỊ HIỀN

GIANG

29-04-2003

6B

HSTT

13

ĐỖ TRƯỜNG

GIANG

 

6B

HSTT

14

TRẦN THỊ THU

21-01-2003

6B

HSTT

15

NGUYỄN THỊ HỒNG

HẠNH

22-06-2003

6B

HSTT

16

TRẦN THỊ THU

HIỀN

09-10-2003

6B

HSTT

17

TRẦN THỊ THANH

HUYỀN

01-09-2003

6B

HSTT

18

TRẦN THỊ THU

HUYỀN

20-02-2003

6B

HSTT

19

TRẦN THỊ MỸ

LINH

11-05-2003

6B

HSTT

20

TRẦN THỊ

MỸ

22-08-2003

6B

HSTT

21

TRẦN TRUNG

NAM

30-07-2003

6B

HSTT

22

TRẦN THỊ LINH

NGÂN

06-08-2003

6B

HSTT

23

TRẦN THỊ THUÝ

QUỲNH

20-04-2003

6B

HSTT

24

TRẦN TRUNG

THÀNH

21-02-2003

6B

HSTT

25

TRẦN THỊ PHƯƠNG

THU

08-09-2003

6B

HSTT

26

NGUYỄN THỊ

THUỲ

30-05-2003

6B

HSTT

27

NGUYỄN MẠNH

TUẤN

02-01-2003

6B

HSTT

28

TRẦN VĂN

ĐỨC

06-08-2003

6B

HSTT

29

TRẦN THỊ HỒNG

HẠNH

10-08-2003

6C

HSTT

30

TRẦN THỊ THANH

HƯỜNG

03-01-2003

6C

HSTT

31

TRẦN THU

HƯƠNG

10-09-2003

6C

HSTT

32

TRẦN THỊ

HƯƠNG

15-07-2003

6C

HSTT

33

TRẦN THỊ THANH

HUYỀN

25-08-2003

6C

HSTT

34

TRẦN THỊ MINH

KHUÊ

04-08-2003

6C

HSTT

35

TRẦN THỊ NHẬT

LỆ

07-06-2003

6C

HSTT

36

TRẦN THỊ

NGA

18-02-2003

6C

HSTT

37

VŨ HỮU

NGHĨA

08-01-2003

6C

HSTT

38

TRẦN THỊ

NGUYỆT

22-08-2003

6C

HSTT

39

TRẦN THỊ KIM

NHUNG

09-01-2003

6C

HSTT

40

HÀ THỊ XUÂN

PHƯƠNG

01-09-2003

6C

HSTT

41

ĐỖ THỊ DIỄM

QUỲNH

17-12-2003

6C

HSTT

42

NGUYỄN THỊ MINH

THƯ

12-03-2003

6C

HSTT

43

TRẦN THỊ

THU

19-06-2003

6C

HSTT

44

TRẦN THỊ

THƯƠNG

03-09-2003

6C

HSTT

45

VŨ THÀNH

ĐAT

13-11-2003

6C

HSTT

46

NGUYỄN HẢI

ĐƯỜNG

28-10-2003

6C

HSTT

47

TRẦN MẠNH

CƯỜNG

22-11-2002

7A

HSTT

48

LÊ THỊ BÍCH

HUỆ

21-03-2002

7A

HSTT

49

TRẦN THỊ THANH

HƯỜNG

21-05-2002

7A

HSTT

50

TRẦN PHƯƠNG

LINH

24-01-2002

7A

HSTT

51

NGUYỄN THỊ DIỆU

LINH

10-01-2002

7A

HSTT

52

ĐỖ KHÁNH

LINH

04-11-2002

7A

HSTT

53

PHẠM THANH

NAM

27-07-2002

7A

HSTT

54

TRẦN THANH

PHONG

06-06-2002

7A

HSTT

55

TRẦN THỊ THU

PHƯƠNG

29-11-2002

7A

HSTT

56

TRẦN TUẤN

SONG

05-05-2002

7A

HSTT

57

NGUYỄN THỊ MINH

TRANG

26-10-2001

7A

HSTT

58

TRẦN THỊ THU

TRANG

21-05-2001

7A

HSTT

59

TRẦN QUỐC

VIỆT

14-09-2002

7A

HSTT

60

LÊ THỊ HƯƠNG

GIANG

03-08-2002

7B

HSTT

61

BÙI THỊ

HOA

05-11-2002

7B

HSTT

62

TRẦN XUÂN

HOÀNG

02-05-2002

7B

HSTT

63

NGUYỄN VŨ NAM

KHÁNH

08-06-2002

7B

HSTT

64

TRẦN HOÀNG KHÁNH

LY

26-07-2002

7B

HSTT

65

TRẦN THỊ TRÀ

MY

16-06-2002

7B

HSTT

66

TRẦN BÍCH

NGỌC

07-12-2002

7B

HSTT

67

VŨ PHƯƠNG

THẢO

14-09-2002

7B

HSTT

68

TRẦN LÊ THẾ

THƯỢNG

01-08-2002

7B

HSTT

69

TRẦN THỊ

THÚY

07-05-2002

7B

HSTT

70

LÊ THỊ THANH

THỦY

11-02-2002

7B

HSTT

71

TRẦN THỊ HUYỀN

TRANG

30-09-2002

7B

HSTT

72

TRẦN THỊ

VÂN

16-06-2002

7B

HSTT

73

TRẦN QUANG

HẢI

07-03-2002

7C

HSTT

74

LÊ THỊ

KHUYÊN

03-08-2002

7C

HSTT

75

TRẦN THỊ MỸ

LINH

03-10-2002

7C

HSTT

76

TRẦN THANH

LOAN

10-06-2002

7C

HSTT

77

TRẦN NGỌC

MẠNH

21-02-2002

7C

HSTT

78

TRẦN THỊ HỒNG

NHUNG

24-08-2002

7C

HSTT

79

ĐỖ THỊ MAI

PHƯƠNG

12-12-2002

7C

HSTT

80

TRẦN NHƯ

QUỲNH

03-01-2002

7C

HSTT

81

TRẦN THỊ

THỦY

09-11-2002

7C

HSTT

82

TRẦN VĂN

TIỆP

21-06-2002

7C

HSTT

83

TRẦN THỊ THÙY

TRANG

20-08-2002

7C

HSTT

84

TRẦN THỊ THU

UYÊN

29-09-2002

7C

HSTT

85

NGUYỄN LONG

ANH

21-03-2001

8A

HSTT

86

TRẦN THỊ

CHI

30-04-2001

8A

HSTT

87

TRẦN THỊ

DINH

07-06-2001

8A

HSTT

88

TRẦN THỊ

DUYÊN

31-01-2001

8A

HSTT

89

TRẦN THỊ

HOÀI

30-04-2001

8A

HSTT

90

TRẦN THỊ

LINH

26-04-2001

8A

HSTT

91

NGUYỄN CÔNG

LUẬN

29-09-2001

8A

HSTT

92

LÊ THỊ TRÀ

MY

01-10-2001

8A

HSTT

93

TRẦN THỊ THU

PHƯƠNG

13-10-2001

8A

HSTT

94

TRẦN THỊ THANH

TÂM

23-07-2001

8A

HSTT

95

NGUYỄN TRƯỜNG

ANH

03-09-2001

8B

HSTT

96

LÊ THANH

31-10-2001

8B

HSTT

97

TRẦN THỊ

HẠNH

29-06-2001

8B

HSTT

98

TRẦN THỊ

HỢP

29-03-2001

8B

HSTT

99

TRẦN VĂN

NAM

07-10-2001

8B

HSTT

100

TRẦN THU

NGA

11-05-2001

8B

HSTT

101

TRẦN THỊ KIM

NGÂN

31-07-2001

8B

HSTT

102

TRẦN THỊ QUỲNH

ANH

15-08-2001

8C

HSTT

103

TRẦN THỊ NGỌC

HẠNH

20-01-2001

8C

HSTT

104

TRẦN QUỐC

HƯNG

22-09-2001

8C

HSTT

105

TRẦN QUANG

HÙNG

07-03-2001

8C

HSTT

106

TRẦN MẠNH

HUY

29-01-2001

8C

HSTT

107

NGUYỄN VĂN

KHOA

19-02-2001

8C

HSTT

108

TRẦN THỊ MỸ

LINH

07-11-2001

8C

HSTT

109

TRẦN THỊ THÚY

NGA

03-08-2001

8C

HSTT

110

TRẦN THỊ THU

PHƯƠNG

18-09-2001

8C

HSTT

111

TRẦN THU

PHƯƠNG

08-09-2001

8C

HSTT

112

VŨ HỮU

QUÂN

26-01-2001

8C

HSTT

113

NGUYỄN VĂN

QUANG

31-07-2001

8C

HSTT

114

NGUYỄN THỊ HỒNG

THU

18-03-2001

8C

HSTT

115

TRẦN TIẾN

ĐẠT

30-06-2001

8C

HSTT

116

TRẦN QUANG

HIỆP

15-01-2000

9A

HSTT

117

TRẦN THỊ

HỒNG

26-01-2000

9A

HSTT

118

TRẦN THỊ KIM

KHÁNH

04-03-2000

9A

HSTT

119

TRẦN THỊ KIM

OANH

10-11-2000

9A

HSTT

120

TRẦN VĂN

SỸ

19-11-2000

9A

HSTT

121

TRẦN HUY

THẮNG

17-01-2000

9A

HSTT

122

TRẦN ANH

TOẢN

13-08-2000

9A

HSTT

123

LÊ THỊ HẢI

YẾN

19-06-2000

9A

HSTT

124

LÊ PHÚ

ANH

01-01-2000

9B

HSTT

125

TRẦN THỊ HỒNG

HẠNH

03-02-2000

9B

HSTT

126

TRẦN ĐĂNG

KHOA

04-03-2000

9B

HSTT

127

TRẦN PHƯƠNG

LINH

27-10-2000

9B

HSTT

128

NGUYỄN ĐÌNH

LONG

11-11-2000

9B

HSTT

129

TRẦN THỊ

NGA

21-02-2000

9B

HSTT

130

TRẦN VĂN

SANG

02-03-2000

9B

HSTT

131

TRẦN THỊ

THẢO

16-09-2000

9B

HSTT

132

TRẦN THỊ

THÚY

20-08-2000

9B

HSTT

133

PHẠM MINH

TOÀN

13-01-2000

9B

HSTT

134

NGUYỄN HUYỀN

TRANG

18-01-2000

9B

HSTT

135

TRẦN THỊ

YẾN

11-01-2000

9B

HSTT

136

TRẦN VĂN

ĐẠI

26-08-2000

9B

HSTT

137

TRẦN HOÀNG MINH

ĐỨC

06-07-2000

9B

HSTT

138

NGUYỄN ĐÌNH

DƯƠNG

07-07-2000

9C

HSTT

139

TRẦN THỊ THU

22-10-2000

9C

HSTT

140

NGUYỄN THỊ

HOA

28-05-2000

9C

HSTT

141

TRẦN THỊ

HOA

31-10-2000

9C

HSTT

142

TRẦN THỊ

HUẾ

19-01-2000

9C

HSTT

143

TRẦN THỊ THU

HƯƠNG

08-05-2000

9C

HSTT

144

TRẦN THỊ THU

HƯỜNG

27-06-2000

9C

HSTT

145

TRẦN HOÀNG

LONG

01-10-2000

9C

HSTT

146

TRẦN THỊ HUYỀN

MY

11-01-2000

9C

HSTT

147

TRẦN KIM

OANH

06-11-2000

9C

HSTT

148

TRẦN NGỌC

QUYÊN

02-02-2000

9C

HSTT

149

TRẦN QUANG

SÁNG

14-07-2000

9C

HSTT

150

NGUYỄN THỊ

THẮM

19-11-2000

9C

HSTT

151

PHẠM THANH

TÙNG

17-05-2000

9C

HSTT

152

TRẦN THỊ THANH

VY

10-12-2000

9C

HSTT

153

TRẦN NGỌC

ĐỨC

07-09-2000

9C

HSTT

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

Năm học 2014-2015

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Danh hiệu

1

TRẦN THỊ THÙY

DƯƠNG

13-07-2003

6A

HSG

2

TRẦN THỊ NGỌC

LAN

09-09-2003

6A

HSG

3

NGUYỄN KHÁNH

LINH

02-09-2003

6A

HSG

4

NGUYỄN THU

TRANG

07-10-2003

6A

HSG

5

TRẦN THỊ THU

02-01-2003

6B

HSG

6

TRẦN HỒNG

HẠNH

14-01-2003

6B

HSG

7

TRẦN THỊ HỒNG

NHUNG

09-01-2003

6B

HSG

8

TRẦN THỊ NGỌC

XOÀI

18-10-2003

6B

HSG

9

NGUYỄN THỊ

CHÂM

14-04-2003

6C

HSG

10

NGUYỄN THỊ CẨM

LY

30-05-2003

6C

HSG

11

VŨ ĐỨC

MẠNH

21-10-2003

6C

HSG

12

TRẦN THỊ MAI

ANH

11-03-2002

7A

HSG

13

TRẦN THỊ NHƯ

NGỌC

27-06-2002

7A

HSG

14

VŨ THỊ BÍCH

NGỌC

04-01-2002

7A

HSG

15

NGÔ MINH

QUANG

29-11-2002

7A

HSG

16

TRẦN THỊ TRÀ

GIANG

10-01-2002

7B

HSG

17

TRẦN THỊ MỸ

NGA

26-03-2002

7B

HSG

18

TRẦN TIẾN

THÀNH

27-09-2002

7B

HSG

19

TRẦN THỊ QUỲNH

TRANG

22-02-2002

7B

HSG

20

TRẦN THỊ LAN

ANH

29-01-2002

7C

HSG

21

TRẦN NGỌC

MAI

27-08-2002

7C

HSG

22

TRẦN THỊ

19-12-2002

7C

HSG

23

NGUYỄN THỊ

TÌNH

12-08-2002

7C

HSG

24

TRẦN THỊ HẢI

ANH

27-09-2001

8A

HSG

25

LÊ THỊ THU

HƯƠNG

20-01-2001

8A

HSG

26

ĐỖ THỊ

01-06-2001

8A

HSG

27

TRẦN THỊ NGỌC

HOA

19-01-2001

8B

HSG

28

TRẦN THỊ

LIÊN

01-04-2001

8B

HSG

29

ĐỖ THỊ ÁNH

NGUYỆT

09-01-2001

8B

HSG

30

TRẦN THỊ KIM

GIANG

30-10-2001

8C

HSG

31

TRẦN THỊ MỸ

LINH

21-02-2001

8C

HSG

32

NGUYỄN HỒNG

QUÂN

14-07-2001

8C

HSG

33

TRẦN PHƯƠNG

THÚY

14-01-2001

8C

HSG

34

NGUYỄN THÚY

HẰNG

06-10-2000

9A

HSG

35

TRẦN THỊ

HOÀI

26-06-2000

9A

HSG

36

ĐÀO THỊ HƯƠNG

GIANG

10-10-2000

9B

HSG

37

TRẦN THỊ THU

14-12-2000

9B

HSG

38

TRẦN VĂN

HOÀNG

16-01-2000

9B

HSG

39

NGUYỄN THỊ

LINH

07-04-2000

9B

HSG

40

NGUYỄN THỊ

NGẦN

28-10-2000

9B

HSG

41

TRẦN XUÂN

BẢO

26-10-2000

9C

HSG

42

TRẦN THỊ

LY

22-07-2000

9C

HSG

43

TRẦN VĂN

ĐỘ

09-08-2000

9C

HSG

 

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015