Tin từ đơn vị khác

Công tác chuẩn bị đón trẻ đến trường, ngày đầu trở lại trường của các bé 5 tuổi sau thời gian nghỉ dịch Covid-19 và công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Tiến Thắng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI NGHỊ

Cán bộ, công chức, viên chức và lao động

Trường mầm non xã Tiến Thắng

Năm học 2019- 2020

Thực hiện công văn số 44/LĐLĐ ngày 13/9/2018  của liên đoàn lao động huyện về việc chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ;. Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ ngày 12/12/2016 của  Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB,CC,VC

Căn cứ hướng dẫn số: 2254/HD-PGDĐT ngày 27/9/2019 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động năm học 2019- 2020 với sự có 55/55 đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên

Hội nghị CBCCVC hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh kết quả đạt đượC trong năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBCCVC, tạo điều kiện để CBCCVC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 13 tháng 10 năm 2019, trường mầm non xã Tiến Thắng tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020.

 Toàn cảnh Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020

           Hội nghị CBCCVC là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được trong năm học 2018-2019, mặt khác nghiêm túc nêu lên những tồn tại hạn chế từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học 2019-2020. Đây là dịp để mỗi GV, CNV nhà trường thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường, trực tiếp đặt vấn đề để cùng nhau trao đổi, thảo luận; Hội nghị là cơ hội tìm tiếng nói chung và đây cũng là cơ hội để nhà trường được lắng nghe, chia sẻ, kiến nghị những quyền lợi chính đáng của CBCCVC đối với lãnh đạo các cấp.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Thúy Hạnh- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường trình báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020; báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị năm học 2018-2019; kiểm điểm trách nhiệm của Thủ trưởng đợn vị trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Cũng tại hội nghi đồng chí Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo kết quả hội nghị cán bộ, viên chức và lao động ở các tổ; báo cáo tập hợp ý kiến góp ý và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, viên chức và lao động.

Cũng tạo hội nghị  Đ/c trưởng ban thanh tra nhân dân Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2018-2019, phương hướng hoạt động năm học 2019-2020

 Đ/c Đào Thúy Hạnh -Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo tổng kết Nghị quyết năm 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019-2020.

Đ/C Trần Thị Nhâm- Chủ tịch công đoàn báo cáo tại Hội nghị

Đ/C Trần Thị Phượng- Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tại Hội nghị          

         Hội nghị thảo luận, lắng nghe các ý kiến đóng góp, xây dựng và đại diện Đoàn Chủ tịch ghi nhận, trả lời những trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị thảo luận, trao đổi

         Hội nghị biểu quyết thi đua khen thưởng năm học 2019-2020. Với sự thống nhất cao, Hội nghị biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấn và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của tập thể CBCCVC nhà trường, trường mầm non xã Tiến Thắng sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

Một số hình ảnh khác của Hội nghị:

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Đoàn thư ký hội nghị

Ký giáo ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn

 

CB, GV, VN biểu quyết tại  Hội nghị

Tác giả: mntienthang
data/10123565405883920764/tintuc/files/05.2020/C%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20chu%E1%BA%A9n%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C3%B3n%20tr%E1%BA%BB%20%C4%91%E1%BA%BFn%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.docx

Xem thêm

THCS Phú Phúc đón nông thôn mới
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015