tin tức-sự kiện

Hội nghị tuyên truyền về đổi mới căn bản

1. Mục đích:

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trên địa bàn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với những nội dung cụ thể:

- Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo;

- Một số vấn đề về Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015;

- Một số vấn đề về Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

2. Nội dung:

- Mở đầu là chương trình ca nhạc chào mừng của giáo viên và học sinh trường THCS Phú phúc:

 

- Ông Trần Mạnh Tuấn phó hiệu trưởng trường THCS Phú Phúc giới thiệu dại biểu và giới thiệu chương trình Hội nghị tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Trung tâm học tập cộng đồng

- Ông Lê Phú Hiệp Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Phúc đọc Một số vấn đề về Thông tư 30/TT-BGDĐT ban hành Qui định đánh giá HS Tiểu học

- Bà Trần Thị Bích Liên phó giám đốc trung tâm học tập cộng đồng, Hiệu trưởng trường THCS Phú Phúc Đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT;Một số vấn đề về kì thi THPT quốc gia năm 2015
 

- Toàn thể giáo viên và học sinh Thảo luận, ý kiến của học viên, cha mẹ học sinh

Tác giả: Trần Hữu Thuận

Xem thêm

THCS Phú Phúc đón nông thôn mới
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015