tin tức-sự kiện

Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời 2018

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

Trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Phúc

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa IX đã chỉ rõ: “Phát triển giáo dục không chính quy, các hình thức học tập cộng đồng ở các xã, phường gắn với nhu cầu thực tế của đời sống kinh tế Xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể học tập suốt đời, hướng tới một xã hội học tập”

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Người từng nói: “Sự học là vô cùng”:  “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”; “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”. “Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”.      

Bác Hồ kính yêu của chúng ta là tấm gương sáng ngời về sự học như vậy. Người đã từng tự học, vừa lao động để kiếm sống, biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không qua một con đường đào tạo chính quy nào. Chính từ sự học đó mà Bác đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đến bến bờ vinh quang.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, giáo dục và đào tạo vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là chìa khóa của phát triển bền vững, hòa bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Để giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ thực sự là “quốc sách hàng đầu” theo chủ trương của Đảng và muốn đất nước phát triển thịnh vượng thì bắt buộc chúng ta phải học tập để có nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam nói chung và xã Phú Phúc nói riêng luôn coi trọng việc học, coi học tập là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

            Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 xã Phú Phúc với chủ đề  “Học ở trường, học ở sách vở,  học lẫn nhau và học Nhân dân (Hồ Chí Minh)”

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018,  được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen tự học  thường xuyên của mỗi người.

Để thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng nông thôn mới, các mục tiêu của đề án sớm trở thành hiện thực, phát triển theo đúng hướng và bền vững chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời học ỏ trường, học ở nhà học ở mọi nơi. Học qua thầy, học qua bạn, học qua truyền hình, học qua sách báo.... Việc học tập nhằm nâng cao nhận thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân,

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi người dân cần quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho tất cả công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo  nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.  Hình thành nhóm sản xuất mới phát triển thành hợp tác xã theo mô hình tự nguyện cùng chung mục đích

Để hoạt động tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trên toàn xã diễn ra đồng bộ, chất lượng và mang lại ý nghĩa thiết thực đến đông đảo quần chúng nhân dân, Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời phối hợp với các Ban ngành đoàn thể, các nhà trường và Hội Khuyến học xã tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nam, Phòng GD&ĐT Lý Nhân

Với ý nghĩa của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Phúc, tôi  chính thức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời xã Phú Phúc năm 2018, từ ngày 01/10 đến ngày 7/10/2018 với chủ đề  “Học ở trường, học ở sách vở,  học lẫn nhau và học Nhân dân (Hồ Chí Minh)”

Tác giả: THCS Phú Phúc

Xem thêm

THCS Phú Phúc đón nông thôn mới
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015