tin tức-sự kiện

Lễ kết nạp đảng viên mới

Được sự nhất trí của đảng bộ xã Phú Phúc, và sự phấn đấu của quần chúng Nguyễn Thị Sâm. Nrgày 9/5/2018 chi bộ trường THCS Phú Phúc tổ chứ lễ kết nạp đảng viên mới cho sự cố gắng phấn đáu của quần chúng Nguyễn Thị Sâm đứng vào tổ chức đảng.

Buổi lễ có sự tham gia của các đồng chí đảng viên xã phụ trách công tác đang với chi bộ lafddoongf chí Trần Thị Huề và các đảng viên thuộc chi bộ..

Mở đầu là phần Nghi lễ

Sau đó là phần đọc đơn xin vào đảng của đồng chí Nguyễn Thị Sâm và lời thề trước cờ đảng, cờ tổ quốc

Tiếp theo là đọc quyết đinh của đảng bộ huyện kết nạp đồng chí nguyễn thị sâm được đứng vào tổ chức đảng của đồng chí bí thư chi bộ TRần Thị Bích Liên và trao quyết định cho đồng chí đảng viên mới Nguyễn Thị Sâm

CUối cùng là phát biểu của đồng chí đảng bộ xã Phú Phúc và giao nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên mới

Tác giả: THCS Phú Phúc

Xem thêm

THCS Phú Phúc đón nông thôn mới
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015