tin tức-sự kiện

Hội nghị CNVC và LĐ

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG

Năm học: 2018 - 2019​

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

          Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

    Thực hiện hướng dẫn số 10/HD- LĐLĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016 về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong cá công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ huyện Lý Nhân; Căn cứ hướng dẫn sô: 885/HD-PGD ĐT ngày 02/10/2018 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc tổ chức Hội nghị CB, VC và LĐ năm học 2018-2019

 Hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2018, Trường THCS Phú Phúc tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2018 - 2019 nhằm tổng kết đánh giá kết quả giáo dục, giảng dạy và các hoạt động thi đua của tập thể cán bộ, viên chức và lao động nhà trường năm học 2017 – 2018 đồng thời xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu thi đua năm học 2018 - 2019

Về dự với hội nghị ông bà đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Phúc và Trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường THCS Phú Phúc và có đầy đủ cán bộ, viên chức và LĐ tham gia hội nghị.

- Thủ trưởng cơ quan đọc báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 ; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017-2018; Kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018.

       - Chủ tịch CĐCS báo cáo kết quả mở hội nghị cán bộ, viên chức và lao động ở các tổ; báo cáo tập hợp ý kiến tham gia và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, viên chức và lao động.

       - Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

- Hội nghị nghe báo cáo ngân sách, việc thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi.

       - Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày dự thảo cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng và BCHCĐ cơ sở cơ quan, đơn vị.

       - Cán bộ, công chức, viên chức và lao động thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức, lao động trong nhà trường; đối thoại trực tiếp giữa cán bộ, viên chức và lao động với lãnh đạo đơn vị

- Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và lao động; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức của trường.

       - Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.

       - Chủ tịch CĐCS thông qua những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong năm học mới của đơn vị; quy định mới về khen thưởng, kỷ luật, sử dụng quỹ phúc lợi, thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ và nội dung cam kết trách nhiệm để hội nghị biểu quyết.

       - Biểu quyết, ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS

       - Bầu Ban TTrND trường học nhiệm kì 2018-2020

       - Thông qua Nghị quyết hội nghị.

- Phát động thi đua và bế mạc hội nghị

          Năm học 2017 – 2018 đã kết thúc.Vượt qua nhiều khó khăn, thầy và trò nhà trường đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Để tổng kết, rút kinh nghiệm về việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua của năm học 2017 – 2018 đồng thời  đề ra phương hướng nhiệm vụ của nhà trường năm học 2018 – 2019, xin kính mời đc Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 ;

Tác giả: THCS Phú Phúc

Xem thêm

THCS Phú Phúc đón nông thôn mới
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015