THCS Phú Phúc đón nông thôn mới
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015
  

Danh mục sách

Đề thi HSG huyện Toán 8 năm 2016-2017

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi giữa kỳ Toán 7

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: demo

fsfegsdg

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi tuyển sinh chyên

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi nghề tin các năm

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi 24 tuần năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đáp án đè thi cuối năm 2016-2017

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi 24 tuần năm học 2015-2016 môn toán

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi đại trà các trường năm 2018-2019

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi chuyên các trườngnăm 2018-2019

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi đại trà

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Hướng dẫn Nhập điểm Học sinh

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi HSG toán 7 Năm học 2016-2017

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

lịch sử hình thành

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi HK1 2017-2018

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT CÁC MÔN

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi HSG toán 6 năm 2016-2017

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi HK2 2017-2018

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi 24 tuần năm học 2015-2016 môn Ngữ Văn

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc

Đề thi cuối năm học 2016-2017

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsphuphuc