THCS Phú Phúc đón nông thôn mới
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
:04 /CT-ITBND
Về việc chỉ đạo các kì thi 2019... Chi tiết
2019-05-09
Số 08/2019/TT-BGDĐT
Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh n... Chi tiết
2019-05-02
691/QĐ-UBND
Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển... Chi tiết
2019-04-25
Số: 1074/BGDĐT-GDTC
V/v: Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm v... Chi tiết
2019-03-19
Số: 2919/CT-BGDĐT
Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018-2018 của Bộ gi... Chi tiết
2018-10-10
04/2018/TT-BNV
Hướng dẫn thủ tục thẩm quyền bổ nhiệm bổ ... Chi tiết
2018-03-27
4669/BGDĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hìn... Chi tiết
2016-09-10
170/CAH
Về việc tuyên truyền chấp hành quy định đăng ... Chi tiết
2016-04-25
1076/QĐ-TTg
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔ C... Chi tiết
2015-07-14
Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT
QUY CHẾ Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính... Chi tiết
2015-02-26
Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT
QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia (Ban hành... Chi tiết
2015-02-26
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT
Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 9/9/2014 về vi... Chi tiết
2014-09-09
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT
TÀI LIỆU HỎI – ĐÁPVỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂ... Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT
Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục ... Chi tiết
2009-05-07
Số: 09/2009/TT-BGDĐT
Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và... Chi tiết
2009-05-07