Bạn cần biết

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020
Đơn vị: Trường THCS Phù Vân Biểu số 2
Chương: 622 loại 071 khoản 073
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP 
NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu dự toán Ghi chú
A Dự toán thu các khoản đóng góp 424.190.000  
1 Thu các khoản vận động ttài trợ, XHH 110.000.000  
1.1 Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất 110.000.000  
2 Thu hoạt động của Ban đại diện CMHS 66.000.000  
3 Các khoản thu hộ mua hộ học sinh ( Thỏa thuận ) 22.050.000  
3.1 Nước uống 22.050.000  
4 Các khoản thu thỏa thuận 226.140.000  
4.1 Lệ phí thi nghề 2.970.000  
4.2 Dạy thêm học thêm  130.050.000  
4.3 Dạy học nghề 33.120.000  
4.4 Dạy học ôn thi THPT 60.000.000  
B Dự toán chi các khoản đóng góp 424.190.000  
1 Thu các khoản vận động ttài trợ, XHH 110.000.000  
1.1 Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất 110.000.000  
  - Sửa, làm rèm mới các lớp học 87.600.000  
  - Mua giá thư viện, thiết bị 5.900.000  
  - Sửa chữa điện nước, bàn ghế, máy tính cho học sinh 16.500.000  
2 Thu hoạt động của Ban đại diện CMHS 66.000.000  
3 Các khoản thu hộ mua hộ học sinh ( Thỏa thuận ) 22.050.000  
3.1 Nước uống 22.050.000  
  -Chi tiền mua nước uống, ca cốc cho học sinh  22.050.000  
4 Các khoản thu thỏa thuận 226.140.000  
4.1 Lệ phí thi nghề 2.970.000  
  - Nộp về PGD ( 13.000 đ/HS) 1.287.000  
  - Chi phục vụ thi nghề 1.683.000  
4.2 Dạy thêm học thêm  130.050.000  
  - Chi cho GV trực tiếp dạy + CBQL (95%) 123.547.000  
  - Chi tu sửa CSVC: Điện, nước… 6.503.000  
4.3 Dạy học nghề 33.120.000  
  - Chi cho GV trực tiếp dạy + CBQL (95%) 31.464.000  
  - Chi tu sửa CSVC: Điện, nước… 1.656.000  
4.4 Dạy học ôn thi THPT 60.000.000  
  - Chi cho GV trực tiếp dạy + CBQL (95%) 57.000.000  
  - Chi tu sửa CSVC: Điện, nước… 3.000.000  
Ngày 18  tháng 11 năm 2019
Kế toán Thủ trưởng đơn vị
Trịnh Thị Oanh Phạm Thị Lan Hương
Các tin khác

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...