Bạn cần biết

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông- Năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông- Năm học 2017-2018

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

 440

101

127 

 103

109 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

397

90.23%

92

91.09%

112

88.19%

84

81.6%

109

100%

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 38

8.63%

 7

6.93% 

15

11.81%

 16

15.5%

 

0

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

5

1.14%

 2

1.98% 

 

3

2.9%

0

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

0 

0 

 0

0 

0 

II

Số hc sinh chia theo học lực

 440

101

127

103

109

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

61

12

11.88%

25

19.68% 

7

6.80%

17

15.59% 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 217

62

61.39%

 44

34.66%

 44

42.72%

67

61.47%

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

127

 20

19.80%

 47

37.0%

 35

33.98%

25

22.94%

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

32

 5

4.95%

 11

8.66%

16

15.53%

 0

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

3

 2

1.98%

 0

 1

0.97%

0 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

99.54

99.0

100

99.0

100

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

64 

12

11.88%

23

18.11% 

10

9.71%

19

17.43% 

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

208

 60

59.41%

 41

32.28%

 44

42.72%

 63

57.8%

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

27

 3

10

14

0 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

1

1

0

0

0

4

Chuyn trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

1

 0

 1

0

0 

5

Bị đui học

(tỷ lệ so với tổng số)

0 

0 

0 

0 

0 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

 1

0 

0 

1 

 0

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

 

 

 

 

 

1

Cấp huyện

 

 

 

 

 

2

Cấp tỉnh/thành phố

 05

0 

2 

0 

3

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

0

0 

0 

0 

0 

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 145

 0

0 

0 

 109

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

 109

 0

0 

0 

 109

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

19

17.43

 0

0 

0 

19

17.43

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 63

57.79

 0

0 

0 

 63

57.79

3

Trung bình

(Tỷ lệ so với tổng số)

 27

24.77

 0

0 

0 

 27

24.77

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đng

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

0 

0 

 0

VIII

Số hc sinh nam/số học sinh nữ

236/440 

 51/101

76/127 

 52/103

57/109

IX

Số hc sinh dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phù Vân, ngày 21 tháng 10 năm 2018

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh La

 


 

Các tin khác

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...