Bạn cần biết

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2018Đơn vị: Trường THCS Phù Vân Biểu số 2
Chương: 622 loại 071 khoản 073
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP 
NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu dự toán Ghi chú
A Dự toán thu các khoản đóng góp 312,960,000  
1 Thu các khoản vận động ttài trợ, XHH 70,000,000  
1.1 Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất 70,000,000  
2 Thu hoạt động của Ban đại diện CMHS 40,000,000  
3 Các khoản thu hộ mua hộ học sinh ( Thỏa thuận ) 22,000,000  
3.1 Nước uống 22,000,000  
4 Các khoản thu thỏa thuận 180,960,000  
4.1 Lệ phí thi nghề 3,060,000  
4.2 Dạy thêm học thêm  144,600,000  
4.3 Dạy học ôn thi THPT 33,300,000  
B Dự toán chi các khoản đóng góp 312,960,000  
1 Thu các khoản vận động ttài trợ, XHH 70,000,000  
1.1 Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất 70,000,000  
  - Lắp mới phòng đọc, giặt, sửa chữa, rèm cửa các lớp 15,000,000  
  - Sửa chữa đường điện cấp thoát nước 15,000,000  
  - Chi sửa chữa bàn ghế, cửa kính, nền nhà… 38,000,000  
  - Chi mua dụng cụ vệ sinh, khóa cửa, dây thép… 2,000,000  
2 Thu hoạt động của Ban đại diện CMHS 40,000,000  
3 Các khoản thu hộ mua hộ học sinh ( Thỏa thuận ) 22,000,000  
3.1 Nước uống 22,000,000  
  - Chi mua nước lọc 19,440,000  
  - Chi mua xô, chậu, giá, cốc… 2,560,000  
4 Các khoản thu thỏa thuận 180,960,000  
4.1 Lệ phí thi nghề 3,060,000  
  - Nộp về PGD ( 13.000 đ/HS) 1,326,000  
  - Chi phục vụ thi nghề 1,734,000  
4.2 Dạy thêm học thêm  144,600,000  
  - Chi cho GV trực tiếp dạy + CBQL (95%) 137,370,000  
  - Chi tu sửa CSVC: Điện, nước… 4,500,000  
  - Chi khác: Mua VPP, chè, nước uống, đường… 2,730,000  
4.3 Dạy học ôn thi THPT 33,300,000  
  - Chi cho GV trực tiếp dạy + CBQL (95%) 31,635,000  
  - Chi tu sửa CSVC: Điện, nước… 1,665,000  
Ngày 15  tháng 11 năm 2018
Kế toán Thủ trưởng đơn vị
Đơn vị: Trường THCS Phù Vân Biểu số 3
Chương: 622 loại 071 khoản 073
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP
NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
  Số dư năm trước chuyển sang 0 0
A Quyết toán thu các khoản đóng góp 264,651,000 264,651,000
1 QT Thu các khoản vận động tự nguyện, XHH 63,337,000 63,337,000
1.1 Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất 63,337,000 63,337,000
2 QT Thu hoạt động của Ban đại diện CMHS 36,200,000 36,200,000
3 QT Các khoản thu hộ mua hộ học sinh ( Thỏa thuận ) 21,150,000 21,150,000
3.1 Nước uống cho HS 21,150,000 21,150,000
4 Các khoản thu thỏa thuận 143,964,000 143,964,000
4.2 Dạy thêm học thêm  110,664,000 110,664,000
4.3 Dạy học ôn thi THPT 33,300,000 33,300,000
B Quyết toán  chi các khoản đóng góp 264,651,000 264,651,000 0
1 Thu các khoản vận động ttài trợ, XHH 63,337,000 63,337,000
1.1 Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất 63,337,000 63,337,000
  - Thuê loa đài, máy phát 3,700,000 3,700,000
  - Sửa chữa đường điện cấp thoát nước 17,874,000 17,874,000
  - Chi sửa chữa bàn ghế, khóa then cửa, sửa giặt rèm… 15,303,000 15,303,000
  - Chi mua vật liệu tham gia cuộc thi KHKT 13,250,000 13,250,000
  - Chi mua dụng cụ vệ sinh, dọn nhà vệ sinh 13,210,000 13,210,000
2 Thu hoạt động của Ban đại diện CMHS 36,200,000 36,200,000
3 Các khoản thu hộ mua hộ học sinh ( Thỏa thuận ) 21,150,000 21,150,000
3.1 Nước uống 21,150,000 21,150,000
  - Chi mua nước lọc 18,705,000 18,705,000
  - Chi mua xô, chậu, giá, cốc… 2,445,000 2,445,000
4 Các khoản thu thỏa thuận 143,964,000 143,964,000
4.1 Dạy thêm học thêm  110,664,000 110,664,000
  - Chi cho GV trực tiếp dạy, công tác quản lý (95%) 105,131,000 105,131,000
  - Chi tu sửa CSVC: Điện, nước, bàn ghế… 4,258,000 4,258,000
  - Chi khác: Mua VPP, chè, nước uống, đường… 1,275,000 1,275,000
4.2 Dạy học ôn thi THPT 33,300,000 33,300,000
  - Chi cho GV trực tiếp dạy + CBQL (95%) 31,635,000 31,635,000
  - Chi tu sửa CSVC: Điện, nước… 1,665,000 1,665,000
  Số dư chuyển sau 0 0
Ngày  06  tháng 6  năm 2019
Kế toán Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Lan Phương Phạm Thị Lan Hương
Các tin khác

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...