Bạn cần biết

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

         TRƯỜNG THCS PHÙ VÂN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

26

 0

19 

 7

 0

 13

 13

 7

 13

6

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

 2

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hóa

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sinh

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Địa

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Công nghệ

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Văn

4

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Lịch sử

1

 

 

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Tiếng Anh

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

GDCD

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nhạc

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Mĩ thuật

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Thể dục

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tin học

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Tổng phụ trách

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 2

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 3

 

 

 2

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phù Vân, ngày 01 tháng 6 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Lan Hương

 

  

 

 

Các tin khác

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...