Bạn cần biết

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU- CHI QUỸ THOẢ THUẬN NĂM HỌC 2017 - 2018
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Đơn vị : Trường THCS Phù Vân
Chương 622
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU- CHI QUỸ THOẢ THUẬN 
NĂM HỌC 2017 - 2018
1. Tiền tài trợ, ủng hộ quỹ khuyến học, sửa chữa bàn ghế, cửa, sửa chữa đường điện, nước, dọn nhà vệ sinh của học sinh, sửa, giặt rèm cửa…
* Kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ ủng hộ
* Phần thu 66,670,000
* Phần chi:
- Chi sửa chữa điện nước, bàn ghế, cửa 23,489,000
- Chi dọn nhà vệ sinh của học sinh từ T8/2017 đến T5/2018 15,000,000
- Chi mua nước tẩy rửa, chổi, xô, chậu... 1,360,000
- Chi thưởng HS giỏi, tiên tiến, HS nghèo vượt khó, HS đạt giải các môn thi HSG cấp thành phố 20,858,000
- Làm tủ sách dùng chung 5,520,000
- Thuê giặt rèm 443,000
Tổng số tiền chi: 66,670,000
2. TIỀN QUỸ ĐỘI
* Phần thu
"- Thu tiền quỹ đội + kế hoạch nhỏ 9 tháng: 20,500,000
* Phần chi:
- Thuờ vỏy ỏo, trang  phục ngày khai giảng, 20/11, làm đĩa nhạc, mua phấn son, sổ sỏch, cờ...  4,776,000
- Đại hội liên Đội NH 2016 - 2017 462,000
- Mua bỏnh kẹo tết trung thu
- Nộp tiền kế hoạch nhỏ NH 2017 - 2018 về thành phố 1,832,000
- Làm biển lớp, biển gắn cây, chủ đề năm học, khung biển lớp cầm tay, biển năm điều BH dạy 8,570,000
- Chi hội thi chỉ huy chi đội giỏi cấp trường, thành phố 4,095,000
- Tiếp thành đoàn về kiểm tra nề nếp đội 600,000
- Phụ tụ cỏc bài thi, hồ sơ thi đua, phiếu sinh hoạt hố. 165,000
Tổng số tiền chi: 20,500,000
3. TIỀN NƯỚC UỐNG: 
* Mức thu : 50.000 đ/hs/năm học
* Phần thu
- Tổng số tiền thu: 20,500,000
* Phần chi:
- Mua bình nước 17,965,000
- Mua giá để bình nước, cốc, xô, chậu 2,535,000
Tổng số tiền chi: 20,500,000
4. QUỸ HỘI PHỤ HUYNH
* Mức thu : 100.000 đ/hs/năm
* Phần thu
- Tổng số tiền thu: 36,400,000
* Phần chi:
- Chi mua nước uống, nước ngọt, hoa quả, bánh kẹo bồi dưỡng HS luyện tập, thi đấu bóng đá, lầu lông, cờ vua năm học 2017 - 2018 18,900,000
#NAME? 3,850,000
#NAME? 2,350,000
- Chi tiền điện thoại để GV chủ nhiệm liên lạc với PHHS: 50.000đ /tháng/GV 6,300,000
- Chi mua hoa mừng khai giảng, 20/11, lễ tổng kết NH 5,000,000
Tổng số tiền chi: 36,400,000
Tổng thu năm học 2017 - 2018: 144,070,000
Tổng chi năm học 2017 - 2018: 144,070,000
Số tền còn lại để năm học sau: 0
Phù Vân, ngày 10 tháng 9 năm 2018
Ph¹m ThÞ Lan H­¬ng

Các tin khác

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...