Bạn cần biết

DỰ TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN THU THOẢ THUẬN, TÀI TRỢ Năm học 2017 - 2018
           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Đơn vị : Trường THCS Phù Vân
Chương 622
THÔNG BÁO CÔNG KHAI
DỰ TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN THU THOẢ THUẬN, TÀI TRỢ
Năm học 2017 - 2018
STT Diễn giải Số tiền
1 QUỸ ĐỘI, HOẠT ĐỘNG ĐỘI :                           
Phần thu :                                     
     + Thu hàng tháng từ tiền các em làm kế hoạch nhỏ
1. Tổng dự kiến thu 22,000,000
2. Phần chi trong năm học 2017 - 2018 22,000,000
- Nộp về Thành đoàn Phủ Lý : 440 HS x 1.500đ x 2 học kỳ 1,320,000
- Trang trí, làm chủ đề năm học ở các lớp học 4,500,000
#NAME? 2,000,000
#NAME? 4,500,000
- Chi mua bánh kẹo ngày trung thu 1,536,000
- Chi luyện tập văn nghệ, thuê váy ngày khai giảng, 20/11 1,044,000
#NAME? 3,500,000
#NAME? 1,500,000
- Làm báo tường 20/11( mua giấy, màu, thưởng lớp 1,2,3) 2,100,000
2 QUỸ KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI  :                     
Kêu gọi ủng hộ, tài trợ
1. Dự kiến thu                              25,000,000
2. Phần chi trong năm học 2017 - 2018 25,000,000
- Chi thưởng học sinh giỏi, tiên tiến 2 kỳ: HS giỏi: 5 quyển vở, HS tiên tiến: 3 quyển vở/học kỳ + giấy khen 16,015,000
#NAME? 3,485,000
#NAME? 1,500,000
#NAME? 3,000,000
#NAME? 1,000,000
3 TIỀN MUA NƯỚC UỐNG
Mức thu : 50.000đ/ HS/ năm
1. Tổng số thu : 430 HS x 50.000đ 21,500,000
2. Phần chi trong năm học 2017 - 2018 21,500,000
- Chi mua bình nước lọc: 12lớp x 9 tháng x 12 bình x 15.000đ 19,440,000
#NAME? 2,060,000
4 QUỸ HỘI PHỤ HUYNH
Kêu gọi ủng hộ, tài trợ
1. Dự kiến thu                            40,000,000
2. Phần chi trong năm học 2017 - 2018 40,000,000
" - Chi mua nước, đường, sữa, hoa quả, bánh kẹo cho 
 HS luyện tập, thi đấu các môn TDTT: Bóng đá, cầu lông, cờ vua, chạy, nhảy cao..." 21,200,000
#NAME? 3,000,000
#NAME? 4,500,000
- Chi tiền điện thoại để GV chủ nhiệm liên lạc với PHHS:                 9 tháng x 50.000đ x (12 lớp + 2GH) 6,300,000
- Chi mua hoa tặng các thầy cô giáo ngày khai giảng, 20/11, tết nguyên đán, tổng kết năm học,  xét tốt nghiệp lớp 9 5,000,000
6 " TIỀN LẮP MỚI 1 PHÒNG RÈM CỬA + SỬA RÈM, 
 SỬA CHỮA BÀN GHẾ, CỬA, ĐƯỜNG ĐIÊN, CẤP THOÁT NƯỚC, DỌN NHÀ VỆ SINH ..."
Kêu gọi ủng hộ, tài trợ
1. Dự kiến thu                            60,000,000
2. Phần chi trong năm học 2017 - 2018 60,000,000
- Lắp đặt mới rèm cửa 1 phòng học, sửa, giặt rèm các lớp 25,000,000
- Chi công dọn nhà vệ sinh của học sinh: 2.000.000đ x 10 T 20,000,000
- Chi sửa chữa đường điện , cấp thoát nước 6,000,000
- Chi sửa chữa bàn ghế, cửa kính, nền nhà, cầu thang... 7,000,000
- Chi mua dụng cụ vệ sinh, khóa cửa, dây thép, đèn pin... 2,000,000
                                               Phù Vân, ngày 30 tháng 10 năm 2017
                                             HIỆU TRƯỞNG

Các tin khác

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...