Bạn cần biết

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sởPhù Vân- Năm học 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

         TRƯỜNG THCS PHÙ VÂN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

444

114

100

128

102

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

404

(90,09%)

97

(85,09%)

95

(95%)

112

(87,50%)

100

(98,04%)

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 35

(7,88%)

 14

(12,28%)

5

(5%)

16

(12,5%)

0

(0%)

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 5

(1,13%)

3

(2,63%)

0 

(0%)

0 

(0%)

2

(1,96%)

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

0 

(0%)

0 

(0%)

0 

(0%)

0 

(0%)

0 

(0%)

II

Số hc sinh chia theo học lực

444

114

100

128

102

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

75

(16,9%)

 17

(14,91%)

11

(11%)

 26

(20,31%)

21

(20,59%)

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 206

(40,4%)

64 

(56,14%)

 49

(49%)

 42

(32,81%)

51 

(50%)

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

160

(36%)

 32

(28,07%)

 39

(39%)

 59

(46,09%)

9 

(25,71%)

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 1

(0,23%)

 0

(0%)

0

(0%)

 1

(0,78%)

0 

(0%)

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

2 

(0,45%)

 1

(0,88%)

1 

(1%)

 0

(0%)

0

(0%) 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

444

114

100

128

102

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

442

(99,5%) 

 113

 (99,1%)

99

(99%)

128

(100%)

 51

(100%)

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

75

(19,8%)

 17

(14,91%)

11

(11%)

26

(20,31%)

 21

(20,59%)

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

 206

(46,4%)

64

(56,14%)

49

(49%)

 42

(32,81%)

 51

(100%)

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

 29

(5,26%)

 6

(15,38%)

0 

(0%)

 8

(6,25%)

0 

(0%)

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

2 

(0,05%)

 1

(0,9%)

1 

(1%)

 0

(0%)

0

(0%) 

4

Chuyn trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

0 

(0%)

 0

(0%)

0 

(0%)

 0

(0%)

0

(0%) 

5

Bị đui học

(tỷ lệ so với tổng số)

0 

(0%)

 0

(0%)

0 

(0%)

 0

(0%)

0

(0%) 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

 1

(0,025%)

0 

(0%)

1

(1%)

0 

(0%)

0

(0%)

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

20

1

 7

5 

7 

1

Cấp huyện

20

1

 7

5 

7 

2

Cấp tỉnh/thành phố

0

 0

0 

0 

0

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 0

0 

0 

0 

0 

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

102

0

0

0

102

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

102

0

0

0

102

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

21

(17,64%)

 

 0

0 

0 

9 

(17,64%)

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

51

(41,18%) 

 0

 0

 0

21

(41,18%) 

3

Trung bình

(Tỷ lệ so với tổng số)

 30

(41,18%) 

 0

 0

 0

21

(41,18%) 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đng

(tỷ lệ so với tổng số)

0 

0 

0 

0 

 0

VIII

Số hc sinh nam/số học sinh nữ

 126/112

37/28 

34/30 

32/26 

23/28 

IX

Số hc sinh dân tộc thiểu số

 0

0 

0 

0 

0 

 

 

Phù Vân, ngày 01 tháng 6 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Lan Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...