Điểm báo

Công tác tháng 11

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS………………….

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016

Tuần

Ngày

Thứ

Sáng

Sáng

Chiều

Ghi chú

T.gian

Nội dung công việc

Trực

T.gian

Nội dung công việc

Trực

11

31/10

2

13h30

KTCL 8 tuần (Toán, Anh)

1

3

13h30

KTCL 8 tuần (Văn)

2

4

7h30

Bồi dưỡng KT mới

14h00

SHCM Địa, Nhạc tại LC

3

5

4

6

7h30

KT trường chuẩn LKT

13h30

HNTH tuyên truyền BĐ

5

7

6

CN

12

7

2

8h00

Họp CTHĐ thi nghề

14h00

Họp HĐ thi nghề

8

3

7h00

THI NGHỀ

7h00

THI, CHẤM THI NGHỀ

9

4

7h00

CHẤM THI NGHỀ

10

5

7h30

Họp hiệu trưởng

11

6

12

7

13

CN

13

14

2

7h00

Tưởng niệm nạn nhân TNGT

15

3

7h30

Liên hoan Văn nghệ tại TP

16

4

17

5

18

6

7h30

KỈ NIỆM NGÀY 20-11

19

7

20

CN

14

21

2

14h00

Tư vấn KĐCL tại K.Bình

22

3

23

4

14h00

Trưng bày dự án KHKT

24

5

7h30

THI KHKT (lĩnh vực)

LĐ, CV

14h00

THI KHKT (toàn cuộc)

25

6

14h00

Tổng kết thi KHKT

26

7

27

CN

14h00

Tổng kết thi KHKT

15

28

2

14h00

SHCM Toán cụm 1

29

3

14h00

SHCM Văn, Toán cụm 2

30

4

14h00

SHCM Văn, Toán cụm 3

12-Jan

5

14h00

SHCM Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, CD

12-Feb

6

14h00

SH Anh, Tin, CN, Nhạc, MT, TD

12-Mar

7

12-Apr

CN

Công việc trọng tâm trong tháng:

- Triển lãm Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam từ ngày 4 đến 8/11/2016. Tập huấn TTBĐ cho GV Sử, CD (13h30-4-11)

- Kiểm tra trường chuẩn quốc gia tại THCS Lương Khánh Thiện, tư vấn KĐCL tại Kim Bình

- Kiểm tra chất lượng 8 tuần. Thi nghề phổ thông.

- Thi khoa học kĩ thuật cấp thành phố.

- Sinh hoạt chuyên môn cấp thành phố các môn.

- Giao lưu bóng chuyền hơi nữ cấp thành phố.

- Giao lưu văn nghệ. Kỉ niệm ngày 20-11.


Tác giả:

Xem thêm

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường