Thông báo

Thời khóa biểu từ 2/10/2017

PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ Lý                                                                    THỜI KHÓA BIỂU  (THỰC HIỆN TỪ NGÀY  02/10/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
TRƯỜNG THCS PHÙ VÂN                                      
                                                     
Lớp Tiết 6A   6B   6C   7A   7B   7C   8A   8B   8C   9A   9B   9C   GV 
nghỉ                                                    
Thứ   M.học G.viên M.học G.viên M.học G.viên M.học G.viên M.học G.viên M.học G.viên M.học G.viên M.học G.viên M.học G.viên     M.học G.viên M.học G.viên  
2 1 Toán T.Anh Thể dục Thịnh T. Anh Huyền Toán Hải Ngữ văn Ngoan Lịch Sử Tới Hóa học Nga(H) Ngữ văn Hạnh Toán Dung Ngữ văn P Hải Hóa học Tuyết Sinh học Duyên  
  2 Ngữ văn Ngoan Toán Sen Ngữ văn P Anh Vật lí T.Anh Lịch Sử Tới T. Anh Huyền Thể dục Thịnh Ngữ văn Hạnh Hóa học Nga(H) T. Anh Hoa Sinh học Duyên Ngữ văn Liễu  
  3 Ngữ văn Ngoan T. Anh Huyền Ngữ văn P Anh Mỹ thuật Sinh Toán Sen Thể dục Thịnh Toán Dung T. Anh Hoa Sinh học Duyên Hóa học Tuyết Toán T.Anh Địa lí Liễu  
  4 T. Anh Huyền Mỹ thuật Sinh Công nghệ Tuyết Thể dục Thịnh Vật lí Sen Địa lí P Anh Lịch Sử Tới Toán Dung T. Anh Hoa Sinh học Nga(H) GDCD Khương Công nghệ Duyên  
  5             Lịch Sử Khương         T. Anh Hoa Vật lí Dung Công nghệ Nga(H)              
3 1 Âm nhạc Sinh Toán Sen Công nghệ Tuyết Địa lí P Anh Sinh học Duyên Công nghệ Hải T. Anh Hoa Ngữ văn Hạnh Lịch Sử Tới Ngữ văn P Hải Ngữ văn Liễu Thể dục Thịnh Ngoan T Anh
  2 Địa lí Liễu Công nghệ Tuyết GDCD Sinh Toán Hải Thể dục Thịnh Âm nhạc La Toán Dung Âm nhạc Hạnh T. Anh Hoa Địa lí P Hải Vật lí Sen Lịch Sử Tới  Khương
  3 Công nghệ Duyên Ngữ văn Liễu Ngữ văn P Anh Thể dục Thịnh T. Anh Hoa Ngữ văn P Hải Mỹ thuật Sinh Hóa học Nga(H) Toán Dung Vật lí Sen Hóa học Tuyết Toán Hải  
  4 Lịch Sử P Hải Ngữ văn Liễu Mỹ thuật Sinh Sinh học Duyên Toán Sen Toán Hải Ngữ văn P Anh Toán Dung Công nghệ Nga(H) Mỹ thuật L Hương Thể dục Thịnh Hóa học Tuyết  
  5                                     Công nghệ Nga(H) T. Anh Hoa Vật lí Dung  
4 1 Toán T.Anh Ngữ văn Liễu Lịch Sử P Hải TC Tin Hải Địa lí Ngoan T. Anh Huyền Hóa học Nga(H) GDCD Khương Ngữ văn Hạnh Thể dục Thịnh Sinh học Duyên T. Anh Hoa Sinh, Túi
  2 T. Anh Huyền GDCD Khương Thể dục Thịnh Toán Hải Ngữ văn Ngoan Vật lí Sen Toán Dung Công nghệ Nga(H) Ngữ văn Hạnh Toán T.Anh T. Anh Hoa Địa lí Liễu  
  3 Ngữ văn Ngoan T. Anh Huyền Toán Sen Lịch Sử Khương Thể dục Thịnh Toán Hải Công nghệ Nga(H) Toán Dung Sinh học Duyên Ngữ văn P Hải Toán T.Anh Ngữ văn Liễu Tuyết, 
  4 Thể dục Thịnh Địa lí Hạnh T. Anh Huyền T. Anh Hoa Toán Sen Ngữ văn P Hải Vật lí Dung Sinh học Duyên Địa lí Khương Sinh học Nga(H) Ngữ văn Liễu Toán Hải  
  5                                     T. Anh Hoa Địa lí Hạnh Vật lí Dung  
5 1 Mỹ thuật+C21:Y25F1C21:Y24C21:AA25C21:Z24 Sinh Ngữ văn Liễu Địa lí Hạnh T. Anh Hoa Âm nhạc La Thể dục Thịnh Địa lí Khương Lịch Sử Tới Hóa học Nga(H) Vật lí Sen Toán T.Anh Sinh học Duyên P Hải, 
  2 Sinh học Tuyết Thể dục Thịnh Ngữ văn P Anh Sinh học Duyên Ngữ văn Ngoan Mỹ thuật Sinh Công nghệ Nga(H) T. Anh Hoa Ngữ văn Hạnh Toán T.Anh Vật lí Sen Ngữ văn Liễu Hải, 
  3 Vật lí T.Anh Toán Sen Sinh học Tuyết GDCD Khương Ngữ văn Ngoan Sinh học Nga(H) Sinh học Duyên Ngữ văn Hạnh Thể dục Thịnh T. Anh Hoa Mỹ thuật Sinh Ngữ văn Liễu Dung
  4 Thể dục Thịnh Âm nhạc Sinh Toán Sen Ngữ văn Ngoan Sinh học Duyên GDCD Khương Ngữ văn P Anh Hóa học Nga(H) Âm nhạc Hạnh Hóa học Tuyết Ngữ văn Liễu T. Anh Hoa  
  5                                                  
6 1 Sinh học Tuyết Lịch Sử P Hải Toán Sen Công nghệ Nga(H) T. Anh Hoa Toán Hải GDCD Khương Sinh học Duyên Thể dục Thịnh Toán T.Anh Lịch Sử Tới Ngữ văn Liễu  
  2 Toán T.Anh Sinh học Tuyết Toán Sen T. Anh Hoa Địa lí Ngoan Lịch Sử Tới Toán Dung Thể dục Thịnh GDCD Khương Ngữ văn P Hải Địa lí Hạnh Mỹ thuật Sinh  
  3 Công nghệ Duyên Vật lí T.Anh Sinh học Tuyết Toán Hải Toán Sen Địa lí P Anh Thể dục Thịnh Công nghệ Nga(H) Ngữ văn Hạnh Ngữ văn P Hải Ngữ văn Liễu T. Anh Hoa  
  4 Sinh hoạt T.Anh Toán Sen Sinh hoạt Sinh Ngữ văn Ngoan Lịch Sử Tới Sinh học Nga(H) Sinh học Duyên T. Anh Hoa Toán Dung Thể dục Thịnh Ngữ văn Liễu Toán Hải  
      Sinh hoạt Thịnh Sinh hoạt Hải Sinh hoạt Ngoan Sinh hoạt Tới Sinh hoạt Nga(H) Sinh hoạt Hạnh Sinh hoạt Dung Sinh hoạt P Hải Sinh hoạt Tuyết Sinh hoạt Duyên  
7 1 GDCD Ngoan Công nghệ Tuyết Vật lí T.Anh Địa lí P Anh GDCD Khương T. Anh Huyền T. Anh Hoa Toán Dung Lịch Sử Tới Địa lí P Hải Thể dục Thịnh Toán Hải  
  2 Ngữ văn Ngoan Sinh học Tuyết T. Anh Huyền Âm nhạc La Mỹ thuật Sinh Toán Hải Ngữ văn P Anh Địa lí Khương Vật lí Dung Toán T.Anh T. Anh Hoa Thể dục Thịnh Nga
  3 Toán T.Anh T. Anh Huyền Âm nhạc Sinh Ngữ văn Ngoan T. Anh Hoa Ngữ văn P Hải Ngữ văn P Anh Thể dục Thịnh Toán Dung Lịch Sử Tới Công nghệ Tuyết GDCD Khương Liễu
  4 T. Anh Huyền     Thể dục Thịnh Ngữ văn Ngoan Công nghệ Hải Ngữ văn P Hải Âm nhạc P Anh Lịch Sử Tới Mỹ thuật Sinh GDCD Khương Toán T.Anh Hóa học Tuyết Duyên
5

Tải về

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...