Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2016 -2017

PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ

Trư­ờng THCS Phù Vân

Số:      /TB TS-NT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Phù Vân, ngày 28tháng 6  năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2016 -2017

 

          Căn cứ công văn số: 432/KH-PGDĐT ngày 06/06/2016 về việc tuyển sinh năm học 2016- 2017 của Phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý.

Căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2016- 2017 của nhà trường.

Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Phù Vân thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2016- 2017 trên địa bàn xã Phù Vân như sau:

1.Đối tượng tuyển sinh: Học sinh có độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi đã hoàn thành chương trình Tiểu học và có hộ khẩu thuộc xã Phù Vân gồm các thôn: 2,3,4,5,6 và thôn Lê Lợi.

2. Hình thức: Xét tuyển

3. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

- Đơn xin vào học THCS  ( theo mẫu quy định).

- Bản chính học bạ Tiểu học và Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học,

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ: 02 bản (Phụ tụ cụng chứng bản chớnh và sổ hộ khẩu để đối chiếu).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có), các loại giấy tờ khác (nếu có): số lượng là 02 bản.

Toàn bộ hồ sơ để trong một túi hồ sơ (theo mẫu quy định chung).

4. Thời gian tuyển sinh và nộp hồ sơ: Từ ngày 01/7/2016 đến 12/7/2016.

5. Thời gian xét tuyển: từ ngày 13/7/ 2016 đến ngày 14/7/2016.

6. Lệ phí xét tuyển, mua hồ sơ, học bạ, sổ liên lạc:

Theo quy định cụ thể : Phụ huynh và học sinh xem thông báo tại trường THCS Phù Vân.

7. Thời gian tập trung: Đúng 7 giờ 30 phút ngày 01/8/2016 học sinh có mặt tại trường để học tập nội qui, rèn luyện đội ngũ, biên chế lớp học.

Trường THCS Phù Vân: Thông báo tới các bậc cha mẹ học sinh nắm được lịch tuyển vào lớp 6 THCS năm học 2016- 2017 của nhà trường để chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, nộp đúng thời gian dự xét tuyển.

Mọi chi tiết cần xem thông báo tại nhà trường và liên hệ qua số máy: 0916872968

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG         

           Nơi nhận:                                                                             

-          Phòng GD-ĐT TP Phủ Lý         Để b/c

-          UBND xã Phù Vân           

-          7 thôn và Đài truyền thanh xã (Để thông báo)                          

-          Lưu VPNT

           Phạm Thị Lan Hương

P


Tải về

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...