Thông báo

TKB từ 22-8-2016

phßng gd-®t tp phñ lý                 THỜI KHÓA BIỂU  (THỰC HIỆN TỪ NGÀY  22 /08/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
tr­êng thcs phï v©n
Líp Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C GV
nghØ
Thø M.häc G.viªn M.häc G.viªn M.häc G.viªn M.häc G.viªn M.häc G.viªn M.häc G.viªn M.häc G.viªn M.häc G.viªn M.häc G.viªn     M.häc G.viªn M.häc G.viªn
2 1 Ngữ văn Ngoan Công nghệ Ngân Ngữ văn Ngần Toán Chi Sinh học Tuyết Âm nhạc Hương Hóa học Nga(H) Công nghệ P.Huyền Sinh học Duyên Toán T.Anh Ngữ văn P Hải Toán Hải  
2 Toán T.Anh Mỹ thuật Hương Tự chọn Ngân Địa Lí Ngần T. Anh T Anh 1 Lịch Sử Thanh GDCD Khương Toán Hoa Hóa học Nga(H) Ngữ văn Liễu Thể dục Thịnh T. Anh Trang  
3 Công nghệ P.Huyền Toán T.Anh Toán Hải Lịch Sử Thanh Toán Nguyệt Sinh học Duyên Ngữ văn Ngoan Ngữ văn P.Anh Toán Hoa Thể dục Thịnh Hóa học Tuyết Ngữ văn Liễu  
4 Tin Hoa KHTN Tuyết T. Anh T Anh 1 Sinh học Duyên Lịch Sử Thanh GDCD Khương Ngữ văn Ngoan Ngữ văn P.Anh T. Anh Trang Địa Lí Liễu Toán Hải Vật lí Ngân  
5 T. Anh Trang TC Toán  Hoa HĐNG Khương  
3 1 Địa Lí Liễu KHTN Tuyết Ngữ văn Ngần Ngữ văn Thanh Mỹ thuật Hương T. Anh T Anh 1 Ngữ văn Ngoan Sinh học Duyên Ngữ văn P.Anh Toán T.Anh Công nghệ P.Huyền Mỹ thuật Khương Nguyệt
2 Toán T.Anh Ngữ văn Ngoan T. Anh T Anh 1 Ngữ văn Thanh Sinh học Tuyết Mỹ thuật Hương Sinh học Duyên Mỹ thuật Khương Toán Hoa Ngữ văn Liễu Ngữ văn P Hải Vật lí Ngân Nga(H)
3 Công nghệ P.Huyền Toán T.Anh Tự chọn Ngân T. Anh T Anh 1 Lịch Sử Thanh Địa Lí Ngần Toán Chi Toán Hoa Lịch Sử Tới Ngữ văn Liễu Ngữ văn P Hải Sinh học Duyên Đ. Hải
4 Ngữ văn Ngoan Tin Hoa Công nghệ P.Huyền Toán Chi Ngữ văn P Hải Ngữ văn Ngần Lịch Sử Tới Âm nhạc Hương Mỹ thuật Khương T. Anh T Anh 1 Vật lí Ngân Hóa học Tuyết Trang
5 Tin Hoa GDCD Ngoan Mỹ thuật Hương TC Toán  Chi HĐNG Thanh Sinh học Duyên HĐNG Khương Lịch Sử Tới Công nghệ P.Huyền Hóa học Tuyết TC Văn P Hải Địa Lí Liễu Thịnh
4 1 T. Anh Trang Công nghệ Ngân Lịch Sử Thanh Âm nhạc Hương Thể dục Địa Lí Ngần Toán Chi GDCD Khương Toán Hoa Ngữ văn Liễu Ngữ văn P Hải Thể dục Thịnh T Anh 1
2 Thể dục Thịnh Âm nhạc Hương Ngữ văn Ngần Thể dục Toán Nguyệt Lịch Sử Thanh T. Anh Trang Địa Lí Khương TC Sinh Duyên Sinh học Nga(H) Toán Hải Ngữ văn Liễu Tuyết, 
3 Mỹ thuật Hương Thể dục Thịnh Ngữ văn Ngần TC Toán  Chi Ngữ văn P Hải Thể dục TC Toán  Hoa T. Anh Trang Ngữ văn P.Anh Vật lí Ngân Sinh học Nga(H) Sinh học Duyên P. Huyền
4 KHTN Nga(H) Lịch Sử Thanh Toán Hải Toán Chi Ngữ văn P Hải Toán Nguyệt Thể dục Thịnh Ngữ văn P.Anh TC Toán  Hoa Mỹ thuật Khương Vật lí Ngân Địa Lí Liễu Tới,
5 Âm nhạc Hương Địa Lí Liễu Tin Hoa HĐNG Thanh Địa Lí Ngần TC Toán  Nguyệt Mỹ thuật Khương TC Sinh Duyên T. Anh Trang HĐNG Nga(H) Địa Lí P.Anh TC Toán  Hải Ngoan
5 1 Ngữ văn Ngoan Toán T.Anh Thể dục Thịnh Thể dục Toán Nguyệt T. Anh T Anh 1 Công nghệ P.Huyền Vật lí Ngân Lịch Sử Tới

Tải về

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...