Thông báo

TKB từ ngày 24/08/2016

phßng gd-®t tp phñ lý

                THỜI KHÓA BIỂU  (THỰC HIỆN TỪ NGÀY  24 /08/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

tr­êng thcs phï v©n

Tiết

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

M.häc

G.viªn

M.häc

G.viªn

M.häc

G.viªn

M.häc

G.viªn

M.häc

G.viªn

M.häc

G.viªn

M.häc

G.viªn

M.häc

G.viªn

M.häc

G.viªn

 

 

M.häc

G.viªn

1

Ngữ văn

Ngần

Sinh học

Tuyết

Mỹ thuật

Sinh

Sinh

Nga(H)

Công nghệ

P.Huyền

GDCD

Hương

Ngữ văn

Ngoan

Toán

Hải

Sinh học

Duyên

Toán

Nguyệt

Ngữ văn

P Hải

2

T. Anh

XXX

Toán

Phương

Ngữ văn

Ngần

Toán

T.Anh

Ngữ văn

Liễu

Lịch Sử

Nga(V)

Hóa học

Nga(H)

Ngữ văn

Ngoan

Toán

Hải

Sinh học

Duyên

Thể dục

Thịnh

3

Mỹ thuật

Sinh

Ngữ văn

Ngần

Vật lí

Ngân

Â. nhạc

Hương

Địa Lí

Liễu

Toán

T.Anh

Thể dục

Thịnh

Hóa học

Nga(H)

Ngữ văn

Ngoan

Anh

Ngọc

công nghệ

P.Huyền

4

Toán

Phương

Ngữ văn

Ngần<

Tải về

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...