Thông báo

Danh sách học sinh lớp 6 năm học 2015-2016

DANH SÁCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 TT

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Họ tên bố

Họ tên mẹ

Nơi ở

Địa chỉ

Đang học trường TH

Ghi chú

thường trú

1

Lại Minh

Nghĩa

05-06-2004

Lại Văn Thảo

Nguyễn Thị Thuý

Thôn 2

Phù Vân

TH Phù Vân

 

2

 Phạm Anh 

 Cường

15-07-2004

Phạm Văn Duy

Nguyễn Thị Thu Hà

Thôn 2

Phù Vân

TH Phù Vân

 

3

 Phạm Thị 

 Phương

13-08-2004

Phạm Phúc Duyên

Nguyễn Thị Nhung

Thôn 2

Phù Vân

TH Phù Vân

 

4

 Nguyễn Thị Kim 

 Huyền

05-02-2004

Nguyễn Xuân Thắng

Lương Thị Hạnh

Thôn 2

Phù Vân

TH Phù Vân

 

5

 Trần Thuỳ 

 Trang

09-01-2004

Trần Duy Cương

Nguyễn Thị Loan

Thôn 2

Phù Vân

TH Phù Vân

 

6

 Phạm Thị Hương 

 Giang

14-08-2004

Phạm Văn Hoài

Phạm Thị Tuyến

Thôn 2

Phù Vân

TH Phù Vân

 

7

 Phạm Văn 

 Yên

21-08-2004

Phạm Văn Hải

Đặng Thị Thuỷ

Thôn 2

Phù Vân

TH Phù Vân

 

8

 Phạm Phúc Đức 

 Cường

02-02-2004

Phạm Phúc Thịnh

Nguyễn Thị Thư

Thôn 2

Phù Vân

TH Phù Vân

 

9

 Phạm Thị 

 Quỳnh

27-09-2004

Phạm Quang Hải

Nguyễn Thị Nương

Thôn 2

Phù Vân

TH Phù Vân

 

10

 Nguyễn Khánh 

Tải về

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...