Tin tức/(Trường THCS Liêm Tuyền)/Tin tức/
Trường THCS Liêm Tuyền tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho kỳ thi Nghề phổ thông

       Căn cứ công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 về việc thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông (NPT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1332/SGDĐT-GDTrH ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 - 2017; Công văn số 1348/SGDĐT-GDTrH của Sở GDĐT Hà Nam về việc  hướng dẫn dạy học và thi NPT năm học 2016 – 2017; Công văn số 643/PGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn dạy học và thi nghề phổ thông năm học 2016 – 2017.

       Để chuẩn bị cho kỳ thi Nghề phổ thông năm học 2016 – 2017 diễn ra từ ngày 08 đến 10 tháng 11 năm 2016. Trường THCS Liêm Tuyền tích cực chuẩn bị các điều kiện như: tờ trình về công tác bảo vệ, y tế, bộ phận phục vụ; Bố trí sắp xếp bàn ghế đảm bảo mỗi phòng thi có đủ cho 24 thí sinh dự thi, các phòng chức năng làm việc của Hội đồng thi, các văn phòng phẩm phục vụ cho kỳ thi…

       Hội đồng thi Nghề phổ thông trường THCS Liêm Tuyền có 41/41 thí sinh (Học sinh lớp) dự thi nghề Điện đạt tỉ lệ 100%.

       Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của nhà trường đã hoàn tất, chuẩn bị tốt cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...