Tin tức/(Trường Tiểu học Tiên Hiệp)/Tin bài tháng 09/2019/
Sinh hoạt chuyên môn đầu năm học 2019-2020 của nhà trường

         Để phát huy những thành tích và ưu điểm  khắc phục những hạn chế của năm học 2018-2019, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm học 2019- 2020. Trường Tiểu học Tiên Hiệp đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên môn đầu năm cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Đây là buổi sinh hoạt chuyên môn đầu tiên của năm học 2019-2020, là một trong các hoạt động được nhà trường duy trì đều đặn và nghiêm túc trong nhiều năm qua. Buổi sinh hoạt đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, tính chủ động , sáng tạo và nắm vững các qui định trong giảng dạy cho đội ngũ giáo viên nhà trường. Sau đây là một vài hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn đầu năm này.

Tác giả: THTH

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...