Tin tức/(Trường THCS Phù Vân)/THCS/
Trường THCS Phù Vân thành phố Phủ Lý tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS năm học 2018- 2019

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật không chỉ là sân chơi mà còn là nơi khuyến khích học sinh đam mê nghiên cứu công nghệ và kỹ thuật, có cơ hội sử dụng những kinh nghiệm thực tế cũng như kiến thức đã học ở trường để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống; tạo cơ hội cho học sinh giới thiệu kết quả sáng tạo khoa học kỹ thuật của mình tới các nhà khoa học, nghiên cứu. Không những thế, cuộc thi còn đánh giá trình độ và năng lực của cán bộ và giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh để có thể hoàn thành các dự án của mình. Việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học các cấp là một trong những biện pháp quan trọng và có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh, góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường và toàn ngành, mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển tài năng sáng tạo của các em học sinh và góp phần tác động tích cực đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

   Trường THCS Phù Vân cử dự án " Phao cứu hộ thông minh" tham gia dự thi. Kết quả đạt giải 3 cấp thành phố và được cử tham gia thi cuộc thi khoa học kỹ thuật dánh cho học sinh phổ thông năm cấp tỉnh

 

Tác giả: thcsphuvan

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...