Tin tức/(Trường THCS Phù Vân)/THCS/
Lễ ký cam kết thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

 Thực hiện công văn số 1482/UBND-CA ngày 10/12/2018 của Chủ tịch UBND TP Phủ Lý về tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Kế hoạch số 925/ KH- CAT- PC06 ngày 3/12/2018 của Giám đốc Công an Tỉnh Hà Nam về tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại các trường THCS, THPT và TT Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Trong một thời gian không nhiều, các thầy cô giáo, các em học sinh đã được nghe tuyên truyền, ký cam kết thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ.

Sau phần tuyên truyền là phần ký kết giữa Nhà trường và Ban công an xã.

Phần ký kết giữa nhà trường với các giáo viên chủ nhiệm lớp.

Tác giả: thcsphuvan

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...