18/03/2020

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH: NHẬT KÝ THANH NIÊN XUNG PHONG TRƯỜNG SƠN

Tác giả: thcsphuvan

18/03/2020

Các thư mục 19-20 thư viện THCS Phù Vân

Tác giả: thcsphuvan

18/03/2020

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: BÁC HỒ KÍNH YÊU

Tác giả: thcsphuvan

18/03/2020

THƯ MỤC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tác giả: thcsphuvan

18/03/2020

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: BÚP SEN XANH

Tác giả: thcsphuvan

18/03/2020

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: TA BÊN NGƯỜI NGƯỜI TỎA SÁNG TRONG TA

Tác giả: thcsphuvan

18/03/2020

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH: NHẬT KÝ THANH NIÊN XUNG PHONG TRƯỜNG SƠN

Tác giả: thcsphuvan

18/03/2020

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH: NHỮNG VÒNG TAY ÂU YẾM

Tác giả: thcsphuvan

18/03/2020

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH: CHỊ SÁU Ở CÔN ĐẢO

Tác giả: thcsphuvan

18/03/2020

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH: ÂM VANG TRƯỜNG SƠN

Tác giả: thcsphuvan

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...