Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Ban giám hiệu

  • Địa chỉ: Thôn 2 xã Phù Vân TP Phủ Lý
  • Email: thcsphuvan@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 0918239786
TT Thông tin
1
Họ tên: Phạm Thị Lan Hương Không có ảnh
Vị trí: Hiệu Trưởng
Email: thcsphuvan@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0918239786
2
Họ tên: Nguyễn Thanh la Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: thcsphuvan@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0916872968
Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường