Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Tổ chức

  • Tổ Khoa học tự nhiên

  • Địa chỉ: Thôn 2 - Phù Vân - Phủ Lý - Hà nam
  • Email: letuananh@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 0914996969
TT Thông tin
1
Họ tên: Lê Tuấn Anh
Vị trí: Tổ trưởng
Email: letuananh@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0914996969
2
Họ tên: Đỗ Thanh Hải
Vị trí: Tổ phó
Email: dothanhhai78@gmail.com
Điện thoại: 0965142578
3
Họ tên: Nguyễn Thị Dung
Vị trí:
Email: ngdung77@gmail.com
Điện thoại: 0978123578
4
Họ tên: Lê Thị Hồng Thịnh
Vị trí:
Email: lehongthinhgvpl@gmail.com
Điện thoại: 0976989564
5
Họ tên: Nghiêm Thúy Nga
Vị trí:
Email: nghiemthuyngacap2phuvan@gmail.com
Điện thoại: 0123569875
6
Họ tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Vị trí:
Email: tuyet79@gmail.com
Điện thoại: 0913256487
7
Họ tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Vị trí:
Email: nguyetpv@gmail.com
Điện thoại: 096853625
8
Họ tên: Lê Thị Kim Thoa
Vị trí:
Email: lethithoa1912@gmail.com
Điện thoại: 0936597845
9
Họ tên: Phạm Thị Duyên
Vị trí:
Email: phamthiduyenpv@gmail.com
Điện thoại: 01666109026