Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
585/HD-SGDDT
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ ... Chi tiết
2018-04-24
Số: 505/CT-BGDĐT
CHỈ THỊ Về việc tăng cường các giải phá... Chi tiết
2017-02-20
DDT35315531/2015/Phòng GD$ĐT
Về việc tổ chức khap giảng năm học 2015-2016... Chi tiết
2015-08-21
18/2015/QĐ - UBND
Mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ t... Chi tiết
2015-08-18
11
Điểm bình quân các trường THCS thi vào THPT năm h... Chi tiết
2015-08-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07