Điểm báo

ĐIỂM KIỂM TRA HKI KHỐI 6 NĂM HỌC 2017-2018

Trường THCS Tân Sơn

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2017-2018. KHỐI 6
PHÒNG SỐ:.....

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Môn Văn

Môn Lí

Môn Toán

Môn Anh

1

1

Đỗ Minh

Anh

6A

1,5

3,5

3

2,5

2

2

Đinh Thị Quỳnh

Anh

6A

4

2,5

8,5

3,5

3

3

Phan Kiều

Anh

6C

5,5

6

4,5

4,5

4

4

Phan Thị Lan

Anh

6C

3,5

5,5

3,5

4

5

5

Dương Hoàng

Anh

6D

3,5

4,5

6,5

4

6

6

Phan Tuấn

Anh

6D

3,5

1,5

5

3

7

7

Phan Thị Vân

Anh

6D

3,5

3

3

5

8

8

Hoàng Thị Vân

Anh

6D

2,5

5,5

3,5

4,5

9

9

Bùi Thị Hồng

Ánh

6A

6,5

1

3

4

10

10

Nguyễn Thị Minh

Ánh

6D

2,5

3,5

6

4

11

11

Lê Thị Ngọc

Ánh

6D

4

3,5

5

7

12

12

Ngô Xuân

Bắc

6B

7,5

5,5

6

5

13

13

Dương Gia

Bảo

6B

3

4

2

2,5

14

14

Nguyễn Văn

Bình

6A

7,5

3

5,5

5

15

15

Phan Linh

Chi

6A

4

0,5

3,5

6

16

16

Phạm Ninh

Chi

6B

6,5

4,5

8

6,5

17

17

Phan Thị Tuyết

Chinh

6C

7

4

9

7

18

18

Nguyễn Thanh

Chúc

6B

5,5

6,5

5,5

4

19

19

Phan Văn

Chương

6D

6,5

5

3

3

20

20

Nguyễn Văn

Chuyển

6B

5

5

8,5

5

1

21

Nguyễn Thành

Cương

6A

6,5

4,5

8,5

5

2

22

Phan Thị

Diễm

6D

4

1,5

5,5

3,5

3

23

Lại Văn

Diệm

6C

5,5

3

4

4

4

24

Đỗ Quốc

Dũng

6C

5,5

3

5

5,5

5

25

Vũ Tiến

Dũng

6D

3

0,5

4,5

4

6

26

Vũ Thành

Dương

6B

4

1,5

5,5

4,5

7

27

Vũ Thị Ánh

Dương

6C

6

5

9

6,5

8

28

Nguyễn Đăng

Dương

6C

3

1

5,5

5

9

29

Nguyễn Trọng

Duy

6A

5

3,5

9

4

10

30

Phan Thế

Duyệt

6D

5

5

9

4

11

31

Nguyễn Thành

Đạt

6A

6

6,5

6,5

5

12

32

Nguyễn Thành

Đạt

6A

6,5

3,5

9

5,5

13

33

Nguyễn Tiến

Đạt

6A

5

4

7,5

5,5

14

34

Đặng Tiến

Đạt

6C

7

5,5

8,5

6

15

35

Dương Văn

Định

6A

8

6

8,5

5,5

16

36

Lê Thị Thương

Giang

6B

6,5

5,5

5,5

5

17

37

Nguyễn Hương

Giang

6C

3

4

5

5

18

38

Ngô Thị Thùy

Giang

6C

3,5

1,5

3,5

4

19

39

Nguyễn Thị Hương

Giang

6D

7

6

8

5

20

40

Đỗ Trường

Giang

6D

5

5

4

3,5

1

41

Phan Nguyễn Thu

6A

7,5

3

8

5

2

42

Phan Thị Hải

6B

7

4,5

7,5

5

3

43

Ngô Thu

6D

8,5

5,5

8,5

5

4

44

Nguyễn Văn

6D

6,5

2,5

4

3,5

5

45

Nguyễn Thu

Hằng

6C

8,5

4,5

4,5

5

6

46

Nguyễn Quang

Hào

6A

6

4,5

4,5

4,5

7

47

Lại Văn

Hào

6B

5,5

4

2

4,5

8

48

Nguyễn Văn

Hào

6B

5,5

1

3,5

4

9

49

Nguyễn Thiên

Hào

6D

7,5

7

6,5

5

10

50

Phan Thị Thu

Hiền

6D

8

6,5

8,5

6

11

51

Ngô Hải

Hiển

6D

8

4,5

6

5

12

52

Nguyễn Tiến

Hiệp

6B

7

3

5,5

4

13

53

Phan Hoàng

Hiệp

6D

5,5

2,5

8

5

14

54

Nguyễn Gia

Hiếu

6A

8

0,5

6,5

4,5

15

55

Phan Trung

Hiếu

6D

7

1,5

6

4

16

56

Nguyễn Chí

Hòa

6D

3,5

2,5

8,5

4

17

57

Nguyễn Thị Hải

Hòa

6D

5

4,5

5,5

4

18

58

Nguyễn Huy

Hoàng

6A

5

3

5

4

19

59

Đặng Huy

Hoàng

6C

5

6,5

9

4

20

60

Lê Huy

Hoàng

6D

3

1

5,5

3

1

61

Ngô Thị Thu

Hồng

6C

5

6,5

9

7,5

2

62

Ngô Chí

Hùng

6C

7,5

7

8

7,5

3

63

Ngô Việt

Hưng

6C

6

9,5

9,5

6

4

64

Nguyễn Thị

Hương

6C

5,5

5,5

3,5

4

5

65

Nguyễn Thu

Hường

6C

7

8,5

8

5,5

6

66

Nguyễn Văn

Huy

6C

6

3

7,5

5,5

7

67

Dương Thi Ngọc

Huyền

6B

6,5

7,5

5

5,5

8

68

Ngô Ngọc Khải

Huyền

6C

9,5

7,5

9

7

9

69

Lê Ngọc

Huyền

6C

9,5

7

9

9

10

70

Nguyễn Thị Thu

Huyền

6C

8

8

8,5

7

11

71

Phan Ngọc

Huyền

6D

7,5

5,5

6,5

6

12

72

Thiều Thị Thu

Huyền

6D

8,5

6,5

7

5,5

13

73

Nguyễn Mạnh

Khang

6C

5

5,5

8

7

14

74

Trương Minh

Khang

6C

6

4

5,5

7

15

75

Kiều Duy

Khánh

6A

5

1,5

2,5

3,5

16

76

Nguyễn Ngọc

Khánh

6B

5,5

1,5

2,5

3

17

77

Nguyễn Duy

Kiên

6D

3,5

1

4,5

3

18

78

Trịnh Thị

Làm

6A

5

3

8

4

19

79

Chu Thị

Lan

6D

3,5

2,5

1

3

20

80

Nguyễn Thị Dương

Liễu

6C

7,5

5

5

4,5

1

81

Đỗ Thị Thùy

Linh

6A

5,5

3,5

5

3

2

82

Ngô Giao

Linh

6B

7

7

5

4,5

3

83

Trần Thị Tuyết

Linh

6B

6

5

3,5

4,5

4

84

Đặng Thị Mai

Linh

6C

6,5

4,5

5,5

4

5

85

Ngô Thị Thùy

Linh

6C

8

6,5

9

5,5

6

86

Nguyễn Thị Tuyết

Loan

6B

4,5

3,5

4,5

3,5

7

87

Hà Hoàng

Long

6D

3

5

5

4

8

88

Nguyễn Thị

Luận

6C

4

4,5

5

4

9

89

Nguyễn Thị

Mong

6B

6

6,5

5

4

10

90

Phan Nguyễn Trà

My

6C

7

6

8

3,5

11

91

Nguyễn Vũ Hoàng

Nam

6C

6

9,5

6

4,5

12

92

Nguyễn Thị Kim

Ngân

6A

7,5

6

8

5

13

93

Đinh Thị Tuyết

Ngân

6A

7

6

5

5

14

94

Nguyễn Khánh

Ngọc

6A

6,5

5

5

5,5

15

95

Phan Thị Thanh

Nhàn

6B

7

5

4

5,5

16

96

Phan Thị Yến

Nhi

6B

6,5

7

4

5

17

97

Ngô Văn

Phú

6D

5

7,5

6

5,5

18

98

Trịnh Thị Minh

Phương

6A

4

3,5

3

3,5

19

99

Phan Minh

Phương

6B

8

4,5

5

5

20

100

Phan Diệu

Phương

6C

7

7

9

7

1

101

Phan Văn

Quân

6B

7,5

4,5

8

3

2

102

Phan Bảo

Quốc

6B

4

2,5

5

2,5

3

103

Lê Văn

Quy

6C

2,5

5

9

3,5

4

104

Nguyễn Quốc

Quyền

6A

5,5

3

7,5

3,5

5

105

Nguyễn Chúc

Quỳnh

6A

8

4,5

8,5

4,5

6

106

Dương Hồng

Thắm

6A

9

6,5

8,5

5,5

7

107

Nguyễn Việt

Thắng

6A

4

2

5

5

8

108

Dương Trung

Thành

6B

5,5

5,5

7,5

5

9

109

Ngyễn Văn

Thành

6B

5

7

8

5,5

10

110

Nguyễn Xuân

Thành

6D

5

5

7,5

5,5

11

111

Đinh Phương

Thảo

6A

7,5

3,5

8,5

4,5

12

112

Phan Thị Phương

Thảo

6A

7,5

1

4

3

13

113

Phan Thị Thanh

Thảo

6A

7,5

4,5

5

4

14

114

Phan Thị

Thảo

6B

8,5

5

6,5

5

15

115

Phan Thị Phương

Thảo

6C

8

4,5

8

4

16

116

Đỗ Thị Kim

Thơ

6A

7

1

7

5,5

17

117

Tạ Anh

Thư

6C

7,5

7,5

8,5

8,5

18

118

Nguyễn Anh

Thư

6C

8

6

5,5

5,5

19

119

Đỗ Thị

Thương

6D

7,5

5,5

6,5

7

20

120

Lê Thị

Thùy

6A

8

1,5

7

5

21

121

Nguyễn Thị

Thủy

6A

8

1,5

8

4

22

122

Phan Thị Thu

Thủy

6D

3

1

3,5

4

1

123

Phan Thành

Tiến

6A

6

3,5

4

4

2

124

Nguyễn Mạnh

Tiến

6D

6,5

3

3

3,5

3

125

Đinh Khánh

Toàn

6B

7

6

8

4,5

4

126

Phan Văn

Toản

6B

6,5

7

7,5

5

5

127

Nguyễn Hương

Trà

6B

7,5

6

9

7

6

128

Dương Thi

Trang

6B

7

3,5

4,5

5

7

129

Nguyễn Thùy

Trang

6C

8

4

6

4

8

130

Phan Văn

Trường

6D

7,5

5

6

4,5

9

131

Trần Văn

6A

5,5

4,5

5

3

10

132

Tạ Minh

6B

6,5

6

8

6

11

133

Lại Văn

Tuân

1,5

12

134

Đỗ Văn

Tuân

6D

3,5

6

7

4

13

135

Nguyễn Anh

Tuấn

6C

6,5

5,5

9

5

14

136

Ngô Quang

Tùng

6B

5

4,5

5,5

4,5

15

137

Trịnh Thị

Tuyết

6B

6

7

4

6

16

138

Đặng Thế

Việt

6A

5

6

2

6,5

17

139

Phan Văn

Việt

6B

6

5

5,5

5

18

140

Tạ Văn

Việt

6D

5,5

6,5

9

7

19

141

Ngô Yến

Vy

6B

7,5

5,5

8

5,5

20

142

Lê Hoa

Xen

6D

5

5,5

6,5

4

21

143

Dương Thị Chiều

Xuân

6B

7,5

4

7,5

5,5

22

144

Ngô Thị Như

Ý

6D

6

6

9

5

23

145

Nguyễn Thị Hải

Yến

1,5

Tác giả:

Xem thêm

KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2016)
Ngày hội đến trường
GS.TS Hoàng Chí Bảo - Giáo dục Việt Nam
Thấm thía nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo nói về Bác Hồ
DI CHÚC HỒ CHÍ MINH - NHỮNG ĐIỀU CHƯA CÔNG BỐ