tin tức-sự kiện

ĐIỂM THI IOE CẤP TỈNH KHỐI 8,9 NĂM HỌC 2016-2017
1 1211190788 Đỗ Minh Châu[Kết quả] 1920 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý Hà Nam
2 1208254950 Nguyễn Yến Nhi[Kết quả] 1910 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
3 1247788609 Nguyễn Hà Hiếu[Kết quả] 1900 Trường THCS Phù Vân Thành phố Phủ Lý Hà Nam
4 1244838711 Lê Hoàng Anh[Kết quả] 1900 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý Hà Nam
5 1247705934 Lường Thị Ngọc Thanh[Kết quả] 1900 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý Hà Nam
6 1246990773 Phan Thế Anh[Kết quả] 1900 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý Hà Nam
7 1248467166 Đỗ Nguyễn Hà Trang[Kết quả] 1900 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
8 1242095595 Trần Lê Thu Thủy[Kết quả] 1890 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
9 1252033149 Đinh Thị Nhật Ánh[Kết quả] 1890 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
10 1248748984 Ngô nguyễn thuỳ linh[Kết quả] 1870 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý Hà Nam
11 1251672055 Thiều Hoàng Anh[Kết quả] 1860 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý Hà Nam
12 1247228249 Nguyễn Minh Khôi[Kết quả] 1850 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý Hà Nam
13 104066368 Vũ Mai Hiền[Kết quả] 1850 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý Hà Nam
14 1248022951 Cao Hoàng Bảo Ngọc[Kết quả] 1850 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý Hà Nam
15 1247079646 Nguyễn Minh Quân[Kết quả] 1840 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
16 1245800089 Nguyễn Phương Mai[Kết quả] 1840 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
17 1247136905 Phạm Thị Thùy Nhung[Kết quả] 1840 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm Hà Nam
18 1222021540 Nguyễn Mai Anh[Kết quả] 1830 Trường THCS Trần Quốc Toản Thành phố Phủ Lý Hà Nam
19 1211820249 Trần Thị Diệu Huyền[Kết quả] 1820 Trường THCS Thanh Nghị A Huyện Thanh Liêm Hà Nam
20 1252059987 Đinh Hải Phong[Kết quả] 1820 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý Hà Nam
21 1250447619 Trần Quỳnh Nhi[Kết quả] 1820 Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam
22 1223305713 Nguyễn Thị Vân Nga[Kết quả] 1810 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý Hà Nam
23 1247193031 Nguyễn Mai Hương[Kết quả] 1810 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
24 1247575519 Phan Tiến Mạnh[Kết quả] 1800 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
25 1212428507 Lại Hoàng Dương[Kết quả] 1800 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
26 1247861810 Nguyen Duc Manh[Kết quả] 1780 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
27 1209313157 Trần Phương Thảo[Kết quả] 1780 Trường THCS Lê Hồng Phong Thành phố Phủ Lý Hà Nam
28 1241229984 Thành Thu Trang[Kết quả] 1780 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý Hà Nam
29 1219692250 Trần Thảo Dương[Kết quả] 1770 Trường THCS Trần Quốc Toản Thành phố Phủ Lý Hà Nam
30 1228071940 Lê Ngọc Hà[Kết quả] 1770 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
31 1222929621 Nguyễn Vũ Hải Linh[Kết quả] 1770 Trường THCS Thanh Tâm Huyện Thanh Liêm Hà Nam
32 1225470552 Nguyễn Đăng Dương[Kết quả] 1770 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
33 1247834610 Đào Tuấn Đạt[Kết quả] 1770 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
34 1246793120 Chu Hải Anh[Kết quả] 1760 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
35 1247482889 Ngô Ngọc Hà[Kết quả] 1760 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm Hà Nam
36 1248595140 Phạm Yến Nhi[Kết quả] 1760 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
37 1247353001 Nguyễn Thị Thanh Nhàn[Kết quả] 1760 Trường THCS Nhật Tựu Huyện Kim Bảng Hà Nam
38 1252689374 Nguyễn Hà My[Kết quả] 1760 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
39 1209446296 Nguyên Minh Sơn[Kết quả] 1750 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
40 1251373600 Nguyễn Xuân Hậu[Kết quả] 1750 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm Hà Nam
41 1247169534 Nguyễn Thùy Dung[Kết quả] 1740 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý Hà Nam
42 1247202484 Lê Văn Trung[Kết quả] 1740 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
43 1248757648 Hồ Trung Hiếu[Kết quả] 1740 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
44 1251646192 Nguyễn Ngọc Diệp[Kết quả] 1740 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm Hà Nam
45 1248020278 Nguyễn Ngọc Minh[Kết quả] 1730 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
46 1212647048 Hà Thị Như Quỳnh[Kết quả] 1730 Trường THCS An Ninh Huyện Bình Lục Hà Nam
47 1222951307 Lê Tuấn Phương[Kết quả] 1720 Trường THCS Yên Bắc Huyện Duy Tiên Hà Nam
48 1249810001 Nguyễn Thu Phương[Kết quả] 1720 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
49 1221828834 Lê Thị Phương Hảo[Kết quả] 1720 Trường THCS Khả Phong Huyện Kim Bảng Hà Nam
50 1247127039 Trần Phương Huyền[Kết quả] 1720 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
51 1244930941 Nguyễn Thị Mỹ Hằng[Kết quả] 1720 Trường THCS Thanh Nguyên Huyện Thanh Liêm Hà Nam
52 1224165650 Trần Thị Lam Giang[Kết quả] 1710 Trường THCS Trần Quốc Toản Thành phố Phủ Lý Hà Nam
53 1247328089 Đặng Đức Cường[Kết quả] 1710 Trường THCS Ngọc Lũ Huyện Bình Lục Hà Nam
54 1249977285 Trương Mỹ Hoa[Kết quả] 1710 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
55 1247838917 Lê Hồng Phong[Kết quả] 1700 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
56 1247206354 VŨ DUY THÁM[Kết quả] 1690 Trường THCS Duy Minh Huyện Duy Tiên Hà Nam
57 1247911412 Trần Hiển Vinh[Kết quả] 1690 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
58 1247661647 Lê Thị Thu Hà[Kết quả] 1690 Trường THCS Ba Sao Huyện Kim Bảng Hà Nam
59 1226519033 Trần Phương Hoa[Kết quả] 1680 Trường THCS Châu Giang Huyện Duy Tiên Hà Nam
60 1227275015 Lê Kim Liên[Kết quả] 1680 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm Hà Nam
61 1250102795 Lê Thu Cúc[Kết quả] 1680 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
62 1241250612 Trần Thu Hà[Kết quả] 1670 Trường THCS Ngọc Lũ Huyện Bình Lục Hà Nam
63 1247245798 Nguyễn Hương Lan[Kết quả] 1670 Trường THCS Trần Quốc Toản Thành phố Phủ Lý Hà Nam
64 1209410017 Phạm Thị Thu Phương[Kết quả] 1670 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
65 1249588894 Nguyễn Khánh Linh[Kết quả] 1670 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
66 1246669438 Dư Thanh Hoài[Kết quả] 1660 Trường THCS Duy Minh Huyện Duy Tiên Hà Nam
67 1244104422 Trịnh Quang Huy[Kết quả] 1660 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
68 1252728756 Phạm Đình Đông[Kết quả] 1660 Trường THCS Phù Vân Thành phố Phủ Lý Hà Nam
69 1248003412 Ngô Phương Thảo[Kết quả] 1650 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
70 1247616369 Nguyễn Phương Thảo[Kết quả] 1650 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
71 1247118845 Trần Thanh Huyền Anh[Kết quả] 1650 Trường THCS Vũ Bản Huyện Bình Lục Hà Nam
72 1218380454 Dương Tùng Anh[Kết quả] 1640 Trường THCS Tân Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
73 1210248847 Lê Tuấn Minh[Kết quả] 1640 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
74 1248159131 Nguyễn Phương Linh[Kết quả] 1640 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
75 1249657021 Nguyễn Quang Huy[Kết quả] 1640 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
76 1249914182 Lã Đức Minh[Kết quả] 1640 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
77 1248451148 Nguyễn Thị Ngọc Lan[Kết quả] 1630 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm Hà Nam
78 1247798358 Phạm Tuấn Anh[Kết quả] 1630 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
79 1247519659 Vũ Quang Minh[Kết quả] 1620 Trường THCS Ngọc Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
80 1248925265 Phạm Thùy Dương A[Kết quả] 1610 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
81 1247690582 Hoàng Linh Giang[Kết quả] 1610 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
82 1247363351 vu thi phuong thao[Kết quả] 1600 Trường THCS Duy Minh Huyện Duy Tiên Hà Nam
83 1246903274 Nguyễn Thu Trang[Kết quả] 1600 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
84 1249657865 Nguyễn Nhật Anh[Kết quả] 1600 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
85 1225316969 Nguyễn Thị Khánh Vân[Kết quả] 1590 Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam
86 1227242120 nguyen phuong dung[Kết quả] 1590 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm Hà Nam
87 1247371544 Phạm Minh Hằng[Kết quả] 1590 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
88 1249350531 Phạm Minh Khanh[Kết quả] 1590 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
89 1249245585 Trần Thị Thanh Thùy[Kết quả] 1580 Trường THCS Nhật Tựu Huyện Kim Bảng Hà Nam
90 1249904090 Vu Kim Chi[Kết quả] 1580 Trường THCS Liêm Phong Huyện Thanh Liêm Hà Nam
91 1247943812 Nguyễn Phương Linh[Kết quả] 1570 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
92 1248952133 Hoàng Sinh Hùng[Kết quả] 1570 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
93 1247042753 Nguyễn Thị Thùy Linh[Kết quả] 1570 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
94 1241102000 Nguyễn Thị Ánh Tuyết[Kết quả] 1570 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm Hà Nam
95 1247242140 Nguyễn Thái Sơn[Kết quả] 1560 Trường THCS Lê Hồ Huyện Kim Bảng Hà Nam
96 1253922960 Nguyễn Diệu Anh[Kết quả] 1560 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
97 1248361417 Bùi Kim Oanh[Kết quả] 1560 Trường THCS Mộc Nam Huyện Duy Tiên Hà Nam
98 1241584040 Vũ Minh Hải[Kết quả] 1560 Trường THCS Tiên Nội Huyện Duy Tiên Hà Nam
99 1222556013 Nguyễn Thu Hương[Kết quả] 1560 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
100 1247894228 Lê Mai Chi[Kết quả] 1560 Trường THCS Đồng Văn Huyện Duy Tiên Hà Nam
101 1247101316 Nguyễn Phạm Thành[Kết quả] 1560 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm Hà Nam
102 1247207058 Nguyễn Thùy Linh[Kết quả] 1550 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm Hà Nam
103 1248949975 Nguyễn Phi Dũng[Kết quả] 1540 Trường THCS Nhật Tân Huyện Kim Bảng Hà Nam
104 1247476968 Lương Thùy Linh[Kết quả] 1540 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
105 1247359913 Mai Văn Tùng[Kết quả] 1540 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
106 1248986410 nguyễn thúy quỳnh[Kết quả] 1530 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
107 1248442409 Tran Thi Linh Chi[Kết quả] 1530 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
108 1223306334 Bùi Như Thủy[Kết quả] 1530 Trường THCS Mộc Bắc Huyện Duy Tiên Hà Nam
109 1248611372 Trương Cẩm Ly[Kết quả] 1520 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
110 1241573314 Phạm Thúy Hằng[Kết quả] 1520 Trường THCS Thanh Tâm Huyện Thanh Liêm Hà Nam
111 1222712802 Lại Phương Nhi[Kết quả] 1510 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm Hà Nam
112 1250040577 gia phu[Kết quả] 1510 Trường THCS An Đổ Huyện Bình Lục Hà Nam
113 1242335499 Đinh Ngọc Giao[Kết quả] 1500 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
114 1220570668 Nguyễn Phương Thảo[Kết quả] 1500 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm Hà Nam
115 1224373060 Nguyễn Minh Tiến[Kết quả] 1500 Trường THCS Thuỵ Lôi Huyện Kim Bảng Hà Nam
116 1252564916 Nguyễn Duy Anh[Kết quả] 1490 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
117 1248732522 Bùi Ngọc Linh[Kết quả] 1490 Trường THCS Tiên Nội Huyện Duy Tiên Hà Nam
118 1248138550 Lương Nguyễn Thảo Chi[Kết quả] 1490 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
119 1247347757 Hà Ninh Quang[Kết quả] 1490 Trường THCS Lê Hồ Huyện Kim Bảng Hà Nam
120 1247358214 nguyen thi diu hien[Kết quả] 1490 Trường THCS Nhật Tựu Huyện Kim Bảng Hà Nam
121 1250469141 Thái Châu Anh[Kết quả] 1480 Trường THCS Khả Phong Huyện Kim Bảng Hà Nam
122 1247146447 Tran Thuy Anh[Kết quả] 1480 Trường THCS Tiên Nội Huyện Duy Tiên Hà Nam
123 1249039696 Nguyễn Phan Ngọc Linh[Kết quả] 1480 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
124 1247053596 Đặng Vân Anh[Kết quả] 1480 Trường THCS Thanh Nghị A Huyện Thanh Liêm Hà Nam
125 1223532739 Nguyễn Thị Phương An[Kết quả] 1480 Trường THCS Ba Sao Huyện Kim Bảng Hà Nam
126 1247481814 Phạm Văn Việt Anh[Kết quả] 1470 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
127 1249766410 Trần Bảo Ngọc[Kết quả] 1470 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
128 1251999583 Trần Phương Huyền[Kết quả] 1470 Trường THCS Đồng Văn Huyện Duy Tiên Hà Nam
129 1248072205 trần diệu thủy[Kết quả] 1460 Trường THCS Hưng Công Huyện Bình Lục Hà Nam
130 1252724352 Trần Thị Hồng Nhung[Kết quả] 1460 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
131 1250955664 Nguyễn Thị Thanh Hương[Kết quả] 1460 Trường THCS Trắc Văn Huyện Duy Tiên Hà Nam
132 1247361843 Vũ Thị Bích Lâm[Kết quả] 1460 Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam
133 1252727814 Trịnh Thị Việt Hoà[Kết quả] 1450 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
134 1249172355 Nguyễn Thị Lan Nhi[Kết quả] 1440 Trường THCS Thanh Nguyên Huyện Thanh Liêm Hà Nam
135 1248476767 Nguyễn Mỹ Linh[Kết quả] 1440 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
136 1220031400 lê thị thùy dung[Kết quả] 1430 Trường THCS Hưng Công Huyện Bình Lục Hà Nam
137 1246973591 Đặng Thu Huệ[Kết quả] 1430 Trường THCS Vũ Bản Huyện Bình Lục Hà Nam
138 1247054511 Lại Thái Dương[Kết quả] 1420 Trường THCS Liêm Cần Huyện Thanh Liêm Hà Nam
139 1223290878 Trần Thị Minh Tâm[Kết quả] 1420 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
140 1228971940 Phạm Khắc Đạt[Kết quả] 1420 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng Hà Nam
141 1248471179 Nguyễn Minh Quang[Kết quả] 1410 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
142 1249038123 Bùi Minh Thu[Kết quả] 1400 Trường THCS Khả Phong Huyện Kim Bảng Hà Nam
143 1250503702 Trương Quốc Tuyên[Kết quả] 1390 Trường THCS Đồng Văn Huyện Duy Tiên Hà Nam
144 1247230114 Hoàng Hải Đăng[Kết quả] 1390 Trường THCS Liêm Cần Huyện Thanh Liêm Hà Nam
145 1249920053 Đoàn Minh Nhật[Kết quả] 1380 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
146 1251149506 nguyễn thị thu hà[Kết quả] 1380 Trường THCS Thanh Hà Huyện Thanh Liêm Hà Nam
147 1251156955 Phạm Hoàng Long[Kết quả] 1380 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
148 1247456938 Dương Việt Hoàng[Kết quả] 1380 Trường THCS Tân Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
149 1247556852 Đinh Hồng Thơ[Kết quả] 1380 Trường THCS Thanh Tân Huyện Thanh Liêm Hà Nam
150 1247765532 Nguyễn Thùy Linh[Kết quả] 1380 Trường THCS Yên Nam Huyện Duy Tiên Hà Nam
151 1247441864 Trần Thị Thu Hiền[Kết quả] 1360 Trường THCS Hoà Mạc Huyện Duy Tiên Hà Nam
152 1252454001 lê việt trung[Kết quả] 1360 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
153 1249664802 tran binh minh[Kết quả] 1360 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
154 1248797224 Nguyễn Việt Anh[Kết quả] 1350 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
155 1247445018 Trần Thị Thúy[Kết quả] 1340 Trường THCS Châu Giang Huyện Duy Tiên Hà Nam
156 1249758933 Vũ Đức Mạnh[Kết quả] 1340 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
157 1247697597 Dương Bá An[Kết quả] 1330 Trường THCS Tràng An Huyện Bình Lục Hà Nam
158 115150838 Phạm Vũ Kiên[Kết quả] 1330 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
159 1249158886 Trần Hoàng Tú Ngân[Kết quả] 1320 Trường THCS Châu Sơn Huyện Duy Tiên Hà Nam
160 1247684457 Nguyễn Thị Hải Hoa[Kết quả] 1320 Trường THCS Châu Giang Huyện Duy Tiên Hà Nam
161 1252636330 Nguyễn Thị Thu Thảo[Kết quả] 1300 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
162 1246988189 Phạm Thị Thanh Phương[Kết quả] 1300 Trường THCS Mộc Nam Huyện Duy Tiên Hà Nam
163 1247458327 Võ Minh Công[Kết quả] 1280 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
164 1249503899 Nguyễn Ngọc Lâm[Kết quả] 1280 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
165 1247649194 Hoàng Thanh Huyền[Kết quả] 1270 Trường THCS Hoàng Đông Huyện Duy Tiên Hà Nam
166 1247889019 Đỗ Phương Anh[Kết quả] 1270 Trường THCS Ngọc Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
167 1247436154 Ngô Thùy Linh[Kết quả] 1270 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên Hà Nam
168 1247998699 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh[Kết quả] 1260 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
169 1247693005 cao phuong nam[Kết quả] 1250 Trường THCS Hoàng Đông Huyện Duy Tiên Hà Nam
170 1248333817 ngo thi hong nhung[Kết quả] 1250 Trường THCS Tiên Ngoại Huyện Duy Tiên Hà Nam
171 1210808393 Nguyễn Quốc Việt[Kết quả] 1240 Trường THCS Châu Sơn Huyện Duy Tiên Hà Nam
172 1247366615 Hà Thị Hồng Minh[Kết quả] 1240 Trường THCS Duy Minh Huyện Duy Tiên Hà Nam
173 1241621221 Pham Mai Chi[Kết quả] 1210 Trường THCS Tiên Nội Huyện Duy Tiên Hà Nam
174 1247105169 Đinh Thị Quỳnh Trang[Kết quả] 1210 Trường THCS Thi Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam
175 1249730940 Nguyễn Đức Hiếu[Kết quả] 1190 Trường THCS Chuyên Ngoại Huyện Duy Tiên Hà Nam
176 1252723510 Nguyễn Thùy Trang[Kết quả] 1180 Trường THCS Hoàng Đông Huyện Duy Tiên Hà Nam
177 1247137503 PHẠM THỊ LINH CHI[Kết quả] 1150 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm Hà Nam
178 1249469758 Phạm Hiếu Ngân[Kết quả] 1130 Trường THCS Chuyên Ngoại Huyện Duy Tiên Hà Nam
179 1250354528 Trần Thanh Chúc[Kết quả] 1130 Trường THCS Mộc Bắc Huyện Duy Tiên Hà Nam
180 1248272863 Ngô Thị Hồng Quyên[Kết quả] 1120 Trường THCS Tiên Ngoại Huyện Duy Tiên Hà Nam
181 1249785390 Lê Thị Minh Huyên[Kết quả] 1070 Trường THCS Bạch Thượng Huyện Duy Tiên Hà Nam
182 1251884217 Trịnh Quang Huy[Kết quả] 0 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục Hà Nam
Tác giả: thcstanson

Xem thêm

KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2016)
Ngày hội đến trường
GS.TS Hoàng Chí Bảo - Giáo dục Việt Nam
Thấm thía nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo nói về Bác Hồ
DI CHÚC HỒ CHÍ MINH - NHỮNG ĐIỀU CHƯA CÔNG BỐ