tin tức-sự kiện

ĐIỂM THI IOE CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2016-2017
Lớp 9 truong
1 1252094050 Trần Thị Thảo Ngân[Kết quả] 1780 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý
2 1250003896 Lưu Khánh Linh[Kết quả] 1780 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý
3 1249811379 Đinh Hà My[Kết quả] 1740 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý
4 1251585597 Trương Khánh Linh[Kết quả] 1740 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý
5 1248516587 Trần Quốc Huy[Kết quả] 1700 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
6 1248396598 Phạm Minh Ngọc[Kết quả] 1680 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý
7 1253878526 Vũ Mai Hiền[Kết quả] 1670 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý
8 1248722304 Ngô Thanh Thao[Kết quả] 1670 Trường THCS Lương Khánh Thiện Thành phố Phủ Lý
9 1248342174 Phan Trần Tuấn Hùng[Kết quả] 1660 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý
10 1248385835 Chu Khánh Linh[Kết quả] 1650 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý
11 1248862772 Đỗ Nguyễn Hà Vy[Kết quả] 1650 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
12 1245607145 Lê Ngọc Quỳnh Trang[Kết quả] 1640 Trường THCS Nguyễn Uý Huyện Kim Bảng
13 1252126329 Dương Bạch Nhật[Kết quả] 1630 Trường THCS Trần Quốc Toản Thành phố Phủ Lý
14 1247669919 Đoàn Ngọc Thủy[Kết quả] 1630 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
15 1247496633 Nguyễn Anh Thư[Kết quả] 1630 Trường THCS Trần Quốc Toản Thành phố Phủ Lý
16 1202698723 Trịnh Thị Minh Thúy[Kết quả] 1630 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm
17 1248226350 Nguyễn Quốc Việt[Kết quả] 1630 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
18 1250584473 trần hồng ngọc[Kết quả] 1630 Trường THCS Tượng Lĩnh Huyện Kim Bảng
19 1247244972 Phạm Nhật Minh[Kết quả] 1620 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
20 1249069959 Nguyễn Tiến Đạt[Kết quả] 1610 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
21 1243496133 Trần Lê Thu Thủy[Kết quả] 1600 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
22 106183095 Đỗ Đức Anh[Kết quả] 1590 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý
23 1248955056 Trần Thủy Tiên[Kết quả] 1590 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
24 1249490173 Nguyễn Thu Thảo[Kết quả] 1590 Trường THCS Bắc Lý Huyện Lý Nhân
25 1225621332 Nguyễn Quang Minh[Kết quả] 1580 Trường THCS Phù Vân Thành phố Phủ Lý
26 1247248258 Nguyễn Hương Giang[Kết quả] 1580 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
27 1247959203 Đào Tuấn Đạt[Kết quả] 1580 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
28 1247359191 Nguyễn Hoàng Giang[Kết quả] 1580 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
29 1247093709 Nguyễn Phương Mai[Kết quả] 1570 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
30 1249939398 Vũ Thị Thu Phương[Kết quả] 1570 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý
31 1210351501 Nguyễn Thị Thu Hằng[Kết quả] 1560 Trường THCS Nhật Tân Huyện Kim Bảng
32 1226292917 Nguyễn Yến Nhi[Kết quả] 1560 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
33 1223270544 Vũ Thị Mai Nhung[Kết quả] 1560 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
34 1221435747 Nguyễn Hoài Nam[Kết quả] 1550 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
35 1242956725 Nguyễn Thu Giang[Kết quả] 1550 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
36 1247956554 Nguyễn Thùy Dương[Kết quả] 1550 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
37 1248616777 Nguyễn Hữu Trường[Kết quả] 1550 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
38 1247076502 TRan ANh Duc[Kết quả] 1540 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
39 1247495343 nguyễn văn long[Kết quả] 1540 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
40 1247228412 Đặng Thị Hồng Vân[Kết quả] 1530 Trường THCS Vũ Bản Huyện Bình Lục
41 1246889051 Nguyễn Ngọc Lâm[Kết quả] 1530 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm
42 1249812211 tran thi thanh huyen[Kết quả] 1530 Trường THCS Bồ Đề Huyện Bình Lục
43 1249104011 Đỗ Huy Hải[Kết quả] 1530 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
44 1209605557 Nguyễn Thị Ngọc Bích[Kết quả] 1520 Trường THCS Châu Sơn Thành phố Phủ Lý
45 1245066927 Đinh Hồng Cẩm[Kết quả] 1520 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
46 1223872021 Trần Quỳnh Nhi[Kết quả] 1520 Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên
47 1250953366 Đào Nguyễn Khánh Toàn[Kết quả] 1520 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
48 1249269765 Trần Thị Huyền Lê[Kết quả] 1490 Trường THCS Nhân Hậu Huyện Lý Nhân
49 1247482764 Trần Huyền Thương[Kết quả] 1490 Trường THCS Nhân Hậu Huyện Lý Nhân
50 1247001862 Bùi Thị Trung Anh[Kết quả] 1490 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
51 1248873695 Tạ Ngọc Bích[Kết quả] 1480 Trường THCS Hưng Công Huyện Bình Lục
52 1252619760 Phạm Yến Nhi[Kết quả] 1480 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
53 1247392120 Phạm Tuấn Đạt[Kết quả] 1480 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
54 1249593036 Phương Linh[Kết quả] 1470 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
55 1248626228 Nguyễn Đăng Dương[Kết quả] 1460 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
56 1245066743 Đỗ Thị Thu Hường[Kết quả] 1460 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
57 1247366059 Nguyễn Thu Trang[Kết quả] 1460 Trường THCS Khả Phong Huyện Kim Bảng
58 1249040547 Nguyễn Thế Duy[Kết quả] 1460 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
59 1222861448 Nguyễn Đức Mạnh[Kết quả] 1450 Trường THCS Đồng Văn Huyện Duy Tiên
60 1247209979 Nguyễn Thị Hải Yến[Kết quả] 1440 Trường THCS Nhân Bình Huyện Lý Nhân
61 1250994953 Nguyễn Thị Hải Yến[Kết quả] 1440 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
62 1247890842 Nguyễn Thu Trang[Kết quả] 1440 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
63 1247376181 Đinh Thị Thùy Linh[Kết quả] 1430 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
64 1250354829 Lê Thu Cúc[Kết quả] 1430 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
65 1249650952 Chu Nhật Minh[Kết quả] 1430 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm
66 1247562298 Phạm Hoàng Anh[Kết quả] 1430 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
67 1248465554 Trần Văn Khánh[Kết quả] 1430 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng
68 1246923625 hoàng quang huy[Kết quả] 1420 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm
69 1247620068 Kiều Duy Phúc[Kết quả] 1420 Trường THCS Đồng Văn Huyện Duy Tiên
70 1241646576 Phạm Ngọc Thảo[Kết quả] 1420 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
71 1249968133 Lưu Thùy Trang[Kết quả] 1410 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng
72 1247805687 Phạm Thị Thu Phương[Kết quả] 1410 Trường THCS Đồng Văn Huyện Duy Tiên
73 1246949308 Nguyễn Duy Phương[Kết quả] 1410 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm
74 1250821679 Trần Lê Hiếu[Kết quả] 1410 Trường THCS Nhân Hậu Huyện Lý Nhân
75 1250274073 Ngô Thị Thanh Thủy[Kết quả] 1400 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
76 1245565247 Đinh Quang Nghĩa[Kết quả] 1400 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
77 1247069605 Hoàng Thị Thu Trà[Kết quả] 1400 Trường THCS Nguyên Lý Huyện Lý Nhân
78 1247725694 Lê Thùy An[Kết quả] 1400 Trường THCS Nhân Mỹ Huyện Lý Nhân
79 1247030457 Phạm Thu Trang[Kết quả] 1390 Trường THCS Châu Sơn Thành phố Phủ Lý
80 1248035464 Lê Thị Anh Linh[Kết quả] 1390 Trường THCS Nguyên Lý Huyện Lý Nhân
81 1251450331 Trần Việt Phương[Kết quả] 1390 Trường THCS Bắc Lý Huyện Lý Nhân
82 1252630620 Nguyễn Ngọc Minh[Kết quả] 1390 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
83 1248731581 Đỗ Quỳnh Nương[Kết quả] 1390 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
84 1248166507 Phan Doãn Vũ[Kết quả] 1380 Trường THCS Trần Quốc Toản Thành phố Phủ Lý
85 1248411122 hoang thanh lan[Kết quả] 1380 Trường THCS Liêm Chung Thành phố Phủ Lý
86 1247931475 Trần Nho Bách[Kết quả] 1380 Trường THCS Bắc Lý Huyện Lý Nhân
87 1249068672 Trần Thị Thu Thảo[Kết quả] 1380 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
88 1252833141 Pham Thị Lan Phương[Kết quả] 1380 Trường THCS Nhân Nghĩa Huyện Lý Nhân
89 1248798161 Nguyễn Phương Linh[Kết quả] 1370 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
90 1252766950 Nguyen Minh Son[Kết quả] 1370 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
91 1249055460 Hoàng Thị Mai Loan[Kết quả] 1360 Trường THCS Văn Lý Huyện Lý Nhân
92 1247778592 Nguyễn Thị Thu Thủy[Kết quả] 1360 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
93 1247207377 Lại Khắc Hưng[Kết quả] 1360 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
94 1240707453 Đinh Huy Hoàng[Kết quả] 1360 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
95 1247207077 Lê Tố Nga[Kết quả] 1360 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm
96 1247030962 Nguyễn Thị Thanh Hòa[Kết quả] 1360 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
97 1247803767 Vũ Ngọc Dư[Kết quả] 1360 Trường THCS Khả Phong Huyện Kim Bảng
98 1247858633 Phạm Minh Đức[Kết quả] 1350 Trường THCS Trần Phú Thành phố Phủ Lý
99 1229470018 Chu Thị Giang Linh[Kết quả] 1350 Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên
100 1229263295 Truong Thi Thu Phuong[Kết quả] 1350 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng
101 1248507999 Pham Thanh Nam[Kết quả] 1350 Trường THCS Nhân Hưng Huyện Lý Nhân
102 1252673317 Nguyễn Linh Chi[Kết quả] 1340 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
103 1247609792 Chu Phương Linh[Kết quả] 1330 Trường THCS Đồng Văn Huyện Duy Tiên
104 1248311058 Truong thi ha[Kết quả] 1330 Trường THCS Xuân Khê Huyện Lý Nhân
105 1252441317 Trịnh Quang Huy[Kết quả] 1330 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
106 1248799079 Nguyen Thuy Anh[Kết quả] 1320 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
107 1247879127 Ta Khanh Huyen[Kết quả] 1320 Trường THCS Công Lý Huyện Lý Nhân
108 1220163692 Lê Đức Cường[Kết quả] 1310 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
109 1211583483 Nguyễn Thị Hà Phương[Kết quả] 1310 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
110 1249160982 Trương Thị Anh Thư[Kết quả] 1310 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng
111 1223866457 Chu Thị Nhâm[Kết quả] 1290 Trường THCS Bối Cầu Huyện Bình Lục
112 1247009918 Phan Thị Trang Nhung[Kết quả] 1290 Trường THCS Thanh Hà Huyện Thanh Liêm
113 1247713096 Tạ Thủy Anh[Kết quả] 1290 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
114 1247550074 Trịnh Thị Thùy Linh[Kết quả] 1290 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
115 1249939418 Đỗ Tuấn Anh[Kết quả] 1290 Trường THCS Đồng Văn Huyện Duy Tiên
116 1249071723 Vũ điệu tự do[Kết quả] 1280 Trường THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân
117 1246555929 Phạm Thị Thu Phương[Kết quả] 1280 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
118 1247333588 Lê Duy Phong[Kết quả] 1270 Trường THCS Hoàng Đông Huyện Duy Tiên
119 1251852232 Lê Thị Hương Giang[Kết quả] 1270 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
120 1250023118 Trần Thị Trà My[Kết quả] 1270 Trường THCS Nhân Hậu Huyện Lý Nhân
121 1247143205 Đoàn Trần Quỳnh Chi[Kết quả] 1270 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm
122 1246968994 Nguyễn Thị Thanh Vân[Kết quả] 1260 Trường THCS Thi Sơn Huyện Kim Bảng
123 1201865695 Phạm Xuân Trường[Kết quả] 1260 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
124 1247359347 Mai Văn Dũng[Kết quả] 1260 Trường THCS Đồng Hoá Huyện Kim Bảng
125 1248629331 Nguyễn Mạnh Tuấn[Kết quả] 1250 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
126 1247826098 Phạm Quang Tân[Kết quả] 1240 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
127 1246979862 Nguyễn Hoàng Giang[Kết quả] 1240 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
128 1247197344 Nguyễn Thị Khánh Vân[Kết quả] 1230 Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên
129 1250433239 tran thi thanh tra[Kết quả] 1230 Trường THCS Tiên Thắng Huyện Lý Nhân
130 1253926124 Đàm Diệu Linh[Kết quả] 1220 Trường THCS Mộc Bắc Huyện Duy Tiên
131 1249109951 Nguyễn Thu Hiền[Kết quả] 1220 Trường THCS Hoà Mạc Huyện Duy Tiên
132 1247206067 Lê Thị Thu Giang[Kết quả] 1220 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
133 1248328573 Nguyễn Phương Thảo[Kết quả] 1220 Trường THCS Đại Cương Huyện Kim Bảng
134 1247619962 Đỗ Trâm Anh[Kết quả] 1220 Trường THCS Nguyễn Uý Huyện Kim Bảng
135 1249466145 Trần Việt Thu[Kết quả] 1210 Trường THCS Đọi Sơn Huyện Duy Tiên
136 1248167384 Nguyễn Phương Linh[Kết quả] 1210 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
137 1245486182 Phạm Hải Anh[Kết quả] 1210 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
138 1247179448 Phạm Trung Dũng[Kết quả] 1210 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng
139 1246990235 Nguyễn Vũ Đức Minh[Kết quả] 1210 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm
140 1249167287 Vũ Xuân Hùng[Kết quả] 1210 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
141 1251713738 tran thi lan anh[Kết quả] 1210 Trường THCS Văn Lý Huyện Lý Nhân
142 1230323499 Phạm Hải Phong[Kết quả] 1200 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
143 1247367011 Nguyễn Thị Huyền[Kết quả] 1200 Trường THCS Khả Phong Huyện Kim Bảng
144 1251335781 Trần Thị Thu Hường[Kết quả] 1190 Trường THCS Chân Lý Huyện Lý Nhân
145 1245527940 TRẦN QUANG ĐẠO[Kết quả] 1190 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
146 1251461501 Lương Mai Linh[Kết quả] 1180 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
147 1247802212 Trần Thị Thu Hà[Kết quả] 1180 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
148 1247062352 nguyễn thị ngọc diệp[Kết quả] 1170 Trường THCS Ngọc Lũ Huyện Bình Lục
149 1209926581 Nguyễn Lan Anh[Kết quả] 1170 Trường THCS Lê Hồ Huyện Kim Bảng
150 1251376624 Nguyễn Thu Trang[Kết quả] 1160 Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Bình Lục
151 1249226190 Nguyễn Thị Bích Ngọc[Kết quả] 1160 Trường THCS Nhật Tựu Huyện Kim Bảng
152 1212748927 Bui Thi Phuong Thao[Kết quả] 1150 Trường THCS Lê Hồ Huyện Kim Bảng
153 1216556918 Phạm Anh Tú[Kết quả] 1150 Trường THCS Nhân Đạo Huyện Lý Nhân
154 1247763833 Trương Minh Dương[Kết quả] 1150 Trường THCS Tân Sơn Huyện Kim Bảng
155 1247697998 Nguyễn Thị Minh Hải[Kết quả] 1150 Trường THCS Tiêu Động Huyện Bình Lục
156 1222229772 hoàng anh việt[Kết quả] 1140 Trường THCS Lê Hồ Huyện Kim Bảng
157 1246973275 Trần Thu Uyên[Kết quả] 1140 Trường THCS Mộc Bắc Huyện Duy Tiên
158 1241078179 Lương Thị Thùy Linh[Kết quả] 1140 Trường THCS Chuyên Ngoại Huyện Duy Tiên
159 1225448108 Lê Phương Thảo[Kết quả] 1130 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
160 1247703063 Lê Phương Vy[Kết quả] 1130 Trường THCS Châu Sơn Huyện Duy Tiên
161 1251072730 Nguyễn Thanh Tú[Kết quả] 1120 Trường THCS Tiên Ngoại Huyện Duy Tiên
162 1251452545 Cao Thi Phan Giang[Kết quả] 1120 Trường THCS Nhân Khang Huyện Lý Nhân
163 1251800726 Lê Thị Hồng Huệ[Kết quả] 1120 Trường THCS Tượng Lĩnh Huyện Kim Bảng
164 1247613588 Vũ Thu Trang[Kết quả] 1120 Trường THCS Thanh Thuỷ Huyện Thanh Liêm
165 1247279672 Nguyễn Thành Vũ[Kết quả] 1110 Trường THCS Duy Minh Huyện Duy Tiên
166 1247673136 Nguyễn Thị Nụ[Kết quả] 1110 Trường THCS Văn Xá Huyện Kim Bảng
167 1248738042 BÙI THỊ THANH TRANG[Kết quả] 1110 Trường THCS Thanh Tâm Huyện Thanh Liêm
168 1248875513 Bùi Minh Chí[Kết quả] 1110 Trường THCS Thanh Hà Huyện Thanh Liêm
169 1249654764 Nguyễn Thị Hải Yến[Kết quả] 1110 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng
170 1248631355 Phạm Trần Phương Thảo[Kết quả] 1100 Trường THCS Ngọc Lũ Huyện Bình Lục
171 1248019479 Nguyễn Thị Phương Quỳnh[Kết quả] 1100 Trường THCS Tượng Lĩnh Huyện Kim Bảng
172 1247528570 Lương Thị Thục Hiền[Kết quả] 1100 Trường THCS Thanh Bình Huyện Thanh Liêm
173 1247448988 Trần Thị Kim Cúc[Kết quả] 1100 Trường THCS Chân Lý Huyện Lý Nhân
174 1246925187 Trịnh Anh Tiến[Kết quả] 1100 Trường THCS Tiêu Động Huyện Bình Lục
175 1221530611 Hoàng Diệu Anh[Kết quả] 1100 Trường THCS Tràng An Huyện Bình Lục
176 1251437622 Nguyễn Thị Thu Hiền[Kết quả] 1090 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng
177 1247867324 Trần Ngọc Ánh[Kết quả] 1090 Trường THCS Châu Sơn Huyện Duy Tiên
178 1248405068 Thái Phương Thảo[Kết quả] 1090 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng
179 1249866236 Trần Thị Ngọc[Kết quả] 1080 Trường THCS Ngọc Lũ Huyện Bình Lục
180 1251315417 Chu Hà Yến Nhi[Kết quả] 1080 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm
181 1248268868 Nguyễn Thị Hồng Nhung[Kết quả] 1080 Trường THCS Đồng Du Huyện Bình Lục
182 1218144712 Vũ Thị Kim Yến[Kết quả] 1080 Trường THCS Chuyên Ngoại Huyện Duy Tiên
183 1247203329 Trương Nguyễn Hải Yến[Kết quả] 1080 Trường THCS An Ninh Huyện Bình Lục
184 1247132124 Nguyễn Trần Thanh Trúc[Kết quả] 1070 Trường THCS Duy Minh Huyện Duy Tiên
185 1229252453 Trần Việt Hưng[Kết quả] 1060 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
186 1246998751 Phạm Thị Trang[Kết quả] 1050 Trường THCS Ngọc Lũ Huyện Bình Lục
187 1247838481 Trần Ánh Ngọc[Kết quả] 1050 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
188 1243570871 Nguyễn Thanh Huyền[Kết quả] 1040 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Huyện Duy Tiên
189 1247548240 Phạm Thanh Tú[Kết quả] 1040 Trường THCS Hoàng Đông Huyện Duy Tiên
190 1247790860 Nguyễn Thị Phương[Kết quả] 1040 Trường THCS Đinh Công Tráng Huyện Thanh Liêm
191 1224053429 Hoàng Văn Thiện[Kết quả] 1030 Trường THCS Lê Hồ Huyện Kim Bảng
192 1250604697 Nguyễn Nam Khánh[Kết quả] 1030 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng
193 1247865598 Tran Thi Kieu Chinh[Kết quả] 1010 Trường THCS Hoàng Đông Huyện Duy Tiên
194 1246959360 trần thị thảo vân[Kết quả] 1000 Trường THCS Ngọc Lũ Huyện Bình Lục
195 1246962903 Lê Thị Thanh Chúc[Kết quả] 1000 Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên
196 1247668742 Ta Ngoc Lan[Kết quả] 970 Trường THCS Hoàng Đông Huyện Duy Tiên
197 1247402990 nguyễn thị trà ly[Kết quả] 960 Trường THCS Kiện Khê Huyện Thanh Liêm
198 1247757658 Dương Thị Thu Hường[Kết quả] 950 Trường THCS Tân Sơn Huyện Kim Bảng
199 1250064462 Nguyễn Ngọc Khánh[Kết quả] 950 Trường THCS Nhân Hưng Huyện Lý Nhân
200 1247425564 Đinh Thủy Hương[Kết quả] 940 Trường THCS Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng
201 1248664322 ta thi phuong linh[Kết quả] 930 Trường THCS Hoàng Đông Huyện Duy Tiên
202 1247449391 Nguyễn Công Hào[Kết quả] 930 Trường THCS Liêm Phong Huyện Thanh Liêm
203 1248605654 Nguyen Canh Que[Kết quả] 920 Trường THCS Châu Sơn Huyện Duy Tiên
204 1223546690 nguyễn hoàng yến[Kết quả] 920 Trường THCS Thanh Sơn Huyện Kim Bảng
205 1246952106 Nguyễn Phương Linh[Kết quả] 910 Trường THCS Tiên Nội Huyện Duy Tiên
206 1249587766 PHẠM THỊ HOÀNG ANH[Kết quả] 880 Trường THCS Yên Bắc Huyện Duy Tiên
207 1248593096 nguyen kieu trangg[Kết quả] 850 Trường THCS Tiên Nội Huyện Duy Tiên
208 1251865679 Vũ Thảo My[Kết quả] 840 Trường THCS Châu Giang Huyện Duy Tiên
209 1251288745 Trần Đức Hạnh[Kết quả] 590 Trường THCS Thanh Hải Huyện Thanh Liêm
Tác giả: thcstanson

Xem thêm

KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2016)
Ngày hội đến trường
GS.TS Hoàng Chí Bảo - Giáo dục Việt Nam
Thấm thía nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo nói về Bác Hồ
DI CHÚC HỒ CHÍ MINH - NHỮNG ĐIỀU CHƯA CÔNG BỐ