tin tức-sự kiện

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN SƠN NHIỆM KỲ 2018-2020

Thực hiện theo Hướng dẫn của huyện uỷ Kim Bảng về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020. Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ xã Tân Sơn, ngày 03 tháng 02 năm 2018, Chi bộ trường THCS Tân Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2018 – 2020. Đại hội tiến hành theo đúng Điều 24Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và thành công tốt đẹp.

Tác giả: THCS TÂN SƠN

Xem thêm

KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2016)
Ngày hội đến trường
GS.TS Hoàng Chí Bảo - Giáo dục Việt Nam
Thấm thía nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo nói về Bác Hồ
DI CHÚC HỒ CHÍ MINH - NHỮNG ĐIỀU CHƯA CÔNG BỐ