Tổ chức

  • TỔ KHXH

  • Địa chỉ: Tân Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
  • Email: tansonc2kb@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513.824695
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Duy Thuấn Không có ảnh
Vị trí: Tổ truởng
Email: tansonc2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123456789
2
Họ tên: Đinh Văn Chuơng Không có ảnh
Vị trí: Tổ phó
Email: tansonc2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123456789
3
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Bình Không có ảnh
Vị trí: Tổ viên
Email: tansonc2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123456789
4
Họ tên: Đào Thị Thanh Không có ảnh
Vị trí: Tổ viên
Email: tansonc2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123456789
5
Họ tên: Lê Thị Thu Hương Không có ảnh
Vị trí: Tổ viên
Email: tansonc2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123456789
6
Họ tên: Mai Thị Huệ Không có ảnh
Vị trí: Tổ viên
Email: tansonc2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123456789
7
Họ tên: Trần Thị Linh Không có ảnh
Vị trí: Tổ viên
Email: tansonc2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123456789
8
Họ tên: Phan Văn Đảng Không có ảnh
Vị trí: Tổ viên
Email: tansonc2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123456789
9
Họ tên: Đặng Thị Minh Hậu Không có ảnh
Vị trí: Tổ viên
Email: tansonc2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123456789
10
Họ tên: Phạm Thị Phương Thanh Không có ảnh
Vị trí: Tân Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
Email: tansonc2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123456789
11
Họ tên: Bùi Thị Hồng Lê Không có ảnh
Vị trí: Tân Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
Email: tansonc2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123456789
12
Họ tên: Trần Thị Hoa Không có ảnh
Vị trí: Tân Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
Email: tansonc2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123456789
KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2016)
Ngày hội đến trường
GS.TS Hoàng Chí Bảo - Giáo dục Việt Nam
Thấm thía nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo nói về Bác Hồ
DI CHÚC HỒ CHÍ MINH - NHỮNG ĐIỀU CHƯA CÔNG BỐ