Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
1231/QĐ-UBND
Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-07-16
288 / KH-PGDĐT
Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đ... Chi tiết
2018-07-11
1185/QĐ-UBDN
QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN Đ... Chi tiết
2018-07-09
1318/SGD ĐT-GDTrH
Về việc triển khai thục hiện chương trình giáo... Chi tiết
2016-09-05
322/PGDĐT-THCS
Kế hoạch tổ chức cuộc thi vận dụng kiến th... Chi tiết
2016-08-16
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
791/HD-BGDĐT
Hướng dẫn thí điểm phát triển chương trình gi... Chi tiết
2013-06-25
Số: 58/2011/TT-BGDĐT
Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở v... Chi tiết
2011-12-12
KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2016)
Ngày hội đến trường
GS.TS Hoàng Chí Bảo - Giáo dục Việt Nam
Thấm thía nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo nói về Bác Hồ
DI CHÚC HỒ CHÍ MINH - NHỮNG ĐIỀU CHƯA CÔNG BỐ