Tin tức/(Trường THCS Thanh Châu)/BA CÔNG KHAI/
Ba công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT

Biểu mẫu 09

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

    PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS THANH CHÂU

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2015 - 2016

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp6

(VNEN)

Lớp7

Lớp8

Lớp9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

264

76

75

52

61

1

Tốt

145

76

58

42

45

(tỷ lệ so với tổng số)

77,13

100%Đ

77,33

80,77

73,77

2

Khá

 

30

 

11

6

13

 (tỷ lệ so với tổng số)

15,96

 

18,96

11,53

21,31

3

Trung bình

 

13

 

6

4

3

 (tỷ lệ so với tổng số)

6,9

 

8,0

7,60

4,91

4

Yếu

 

 

 

0

0

0

 (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

II

Số học sinh chia theo học lực

264

76

75

52

61

1

Giỏi

 

37

 

17

10

10

 (tỷ lệ so với tổng số)

19,68

 

22,66

19,23

16,39

2

Khá

 

75

 

28

24

23

 (tỷ lệ so với tổng số)

39,89

 

37,33

23,08

37,70

3

Trung bình

 

73

 

27

18

28

 (tỷ lệ so với tổng số)

38,83

 

36,0

34,62

45,9

4

Yếu

 

3

 

3

0

0

 (tỷ lệ so với tổng số)

1,6

 

4,0

 

 

5

Kém

 

 

 

 

 

 

 (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

Thanh Châu, ngày 28 tháng 6 năm 2016                                                                               

             Thủ trưởng đơn vị

            (Ký tên và đóng dấu)

 

                                                                                                      

                                                                                                       (đã kí)

 

 

 

                                                                                                    Lê Thị Anh Thư

 

 

 

                                                                                            

 

Biểu mẫu 10

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS THANH CHÂU

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

năm học 2015-2016

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

8

 

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

8

 

2

Phòng học bán kiên cố

0

 

3

Phòng học tạm

0

 

4

Phòng học nhờ

0

 

5

Số phòng học bộ môn

5

 

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

0

 

7

Bình quân lớp/phòng học

8/8

 

8

Bình quân học sinh/lớp

33

 

III

Số điểm trường

1

 

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

5310

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

3000

 

VI

Tổng diện tích các phòng

1180

 

1

Diện tích phòng học  (m2)

480

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

420

 

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

120

 

3

Diện tích thư viện (m2)

160

 

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

0

 

5

Diện tích phòng khác (đa chức năng )(m2)

0

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

 

1

Khối lớp 6

1

 

2

Khối lớp 7

1

 

3

Khối lớp 8

1

 

4

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

0

 

5

Khèi líp 9

1

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

13/21

8 máy hỏng

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

 

1

Ti vi

1

hỏng

2

Cát xét

4

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

1

 

5

Laptop

3

1 hỏng

  6

Máy chiếu đa năng

      4

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Nam

Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

x

x

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x(lưới)

              

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                                           

                                                      Thanh Châu, ngày 28  tháng 6  năm 2016

                                                       Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                                                       (đã kí)

 

 

                                                                                          Lê Thị Anh Thư

 

 

 

 

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của BGĐT)

   PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS THANH CHÂU                  

 

  THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015-2016

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

19

18

1

0

0

17

1

1

0

 

I

Giáo viên

 

16

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số

GV dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

2

2

0

 

 

3

 

 

 

 

2

1

1

0

 

 

1

 

 

 

 

3

Hóa

1

1

0

 

 

1

 

 

 

 

4

Sinh

1

1

0

 

 

1

 

 

 

 

5

Sử

1

1

0

 

 

1

 

 

 

 

6

Địa

1

1

0

 

 

1

 

 

 

 

7

GDCD

1

1

0

 

 

1

 

 

 

 

8

TD

1

1

0

 

 

1

 

 

 

 

9

Âm nhạc

0

0

0

 

 

0

 

 

 

 

10

Mĩ thuật

0

0

0

 

 

0

 

 

 

 

11

Ngữ văn

2

2

0

 

 

2

1

 

 

 

12

Công nghệ

1

1

0

 

 

1

 

 

 

 

13

Tiếng anh

2

2

0

 

 

2

 

 

 

 

14

Tin học

1

1

0

 

 

1

 

 

 

 

15

TPT Đội

1

1

0

 

 

1

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

2

1

1

 

 

1

 

1

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

0

1

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

0,5

0

 

 

 

 

1

 

 

4

Nhân viên y tế

 

0,5

0

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Thanh Châu, ngày 28 tháng  6 năm 2016

                                                                 Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                                       (đã kí)

                                                                                    Lê Thị Anh Thư

Tác giả: Lê Thị Anh Thư

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.

Lộ diện iPhone 6 mạ vàng 24K ở Việt Nam

Tổng chi phí bỏ ra cho một chiếc iphone 6 mạ vàng 24K có trị giá lên tới gần 70 triệu. Trong đó, biểu tượng rồng được đúc bằng gần 7 chỉ vàng 24K.

Thông tư 09 vê ba công khai

Thông tư 09 vê ba công khai

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.
Xem thêm...
Website Đơn vị