Bạn cần biết

( Trường THCS Thanh Hà - Phòng GD&ĐT Thanh Liêm)Sơ kết công tháng 9 và Kế hoạch tháng 10 năm 2019

HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM THÁNG 9 NĂM 2019

Thời gian: 14h ngày 3/10/2019

A. SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 9/2019

 

I/ Công tác phát triển, phổ cập, duy trì sĩ số.

-  Duy trì 16 lớp - 604 học sinh; tăng 01 học sinh khối 8 so với tháng trước: lý do- chuyển từ THCS Mai Động – Hà Nội về học.

 -  Hoàn thành điều tra PCGD, triển khai cập nhập dữ liệu phổ cập theo phiếu điều tra chính xác vào phần mềm.

- Mở  lớp bổ túc văn hóa lớp 8 với 2 học viên.

II. Hoạt động giáo dục toàn diện:

1. Giáo dục đạo đức và hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Tuyên truyền cho học sinh tìm hiểu về Quốc khánh 2/9 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9.

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới theo chỉ đạo của phòng GD&ĐT Thanh Liêm. Trong ngày Lễ khai giảng trường trao quà cho 48 học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

- Tăng cường hoạt động của Đội sao đỏ, duy trì tốt nền nếp, nội qui, qui định của nhà trường theo điều lệ trường phổ thông. Tổ chức đại hội chi đội vào 21/9/2019.

- Triển khai cho học sinh cuộc thi: “Cuộc thi khoa học kỹ thuật”.

- Tuyên truyền thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh;

- Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng sống: phòng chống đuối nước, phòng chống điện giật, ý thức tham gia giao thông, ý thức sử dụng mạng xã hội theo chiều hướng tích cực,…

2. Hoạt động dạy và học:

2.1. Thực hiện chương trình giáo dục nhà trường phổ thông

Thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo:

- Thực hiện văn bản số 4612/BGDĐT-GDtrH, ngày 03 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 – 2018 của Bộ GDĐT;

- Công văn số 1551/SGD ĐT-GDTrH ngày 31/10/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh cấp trung học từ năm học 2017-2018;

 - Công văn số 122ª/PGDĐT-GDTHCS ngày 31/10/2017 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh cấp trung học từ năm học 2017-2018;

- Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông

Trọng tâm vào các nhiệm vụ sau:

+ Điều chỉnh cấu trúc nội dung dạy học trong chương trình hiện hành và xây dựng kế hoạch giáo dục mới ở từng môn học, hoạt động giáo dục và của nhà trường.

+ Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

+ Đổi mới quản lý hoạt động dạy học, giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

2.2.Trường học kết nối & Hội thảo; Hội thi; Sinh hoạt chuyên môn; Tập huấn:

- Cập nhật dữ liệu của giáo viên, học sinh, các tổ chuyên môn trên trang trường học kết nối.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tham gia sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, theo công văn hướng CV số 1461/ SGD-ĐT ngày 4/10/2016.

- Thực hiện đánh giá giờ dạy giáo viên theo công văn 945/SGDĐT ngày 3/8/2015.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tiếng Anh cấp cụm trường tại THCS Thanh Thủy theo chỉ đạo của PGD.

2.3. Thực hiện quy chế chuyên môn.

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy theo chương trình giáo dục nhà trường phổ thông đã duyệt với phòng và sở GD&ĐT .

- Quán triệt 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc soạn, giảng, chấm trả bài, cập nhật điểm lên sổ điểm điện tử.

- Từng cá nhân, bộ phận, tổ xây dựng kế hoạch.

- Sử dụng triệt để các trang thiết bị dạy học hiện có.

- Đôn đốc cá nhân, tổ, nhóm chuyên môn tăng cường hoạt động sinh hoạt chuyên môn trực tuyến theo hướng dẫn của phòng GD.

 - Sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn. Cập nhật kịp thời các hồ sơ cần có trong phòng học bộ môn. GD ý thức học sinh học tập và sử dụng các trang thiết bị trong các phòng học bộ môn .

- Cập nhật danh sách học sinh lên sổ điểm điện tử. Cập nhật điểm theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc nội dung giảng dạy chương trình giáo dục địa phương theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nam.

2.4. Về thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin.

- Duy trì tốt hệ thống mạng của nhà trường.

- Cập nhật các hoạt động của nhà trường lên Website của nhà trường theo chỉ đạo PGD.

- Cập nhật điểm lên sổ điểm điện tử theo hướng dẫn của PGD.

- Cập nhật thường xuyên Email của đơn vị ( 03 lần/ ngày).

-  Thường xuyên cập nhật Website của Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT để cập nhật các văn bản chỉ đạo, theo dõi các hoạt động của ngành.

- Tiếp tục triển khai sổ liên lạc điện tử tới GV, PHHS, HS trong toàn trường.

2.5. Lao động sản xuất – HNDN:

 - Hàng ngày học sinh lao động quét dọn vệ sinh trường, lớp sạch sẽ. Lớp học được trang trí đảm bảo khang trang sạch sẽ. Tạo môi trường giáo dục sáng - xanh – sạch – đẹp - an toàn.

- Trường đã mua sắm bổ sung các loại dụng cụ, phương tiện phục vụ cho lao động vệ sinh.

- Dạy hướng nghiệp bài 1 cho học sinh lớp 9.

- Thực hiện công tác giáo dục nghề cho học sinh khối 8.

III. Nhiệm vụ xây dựng các điều kiện

1. Tổ chức học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp; xây dựng nội quy, quy chế làm việc của nhà trường, của các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn,…

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập Điều lệ trường phổ thông; Thông tư 28 về chế độ làm việc của giáo viên,Thông tư số 17/2017/TT-BGDDT ngày 9/6/2017 về sửa đổi, bổ sung kèm theo Thông tư 28; công văn hướng dẫn số 945 của SGD về đánh giá giờ giảng của giáo viên, Thông tư 58 về đánh giá, xếp loại học sinh.

- Xây dựng nội quy, quy chế của trường: nhà trường và các tổ, đoàn thể cần xây dựng nội quy, quy chế làm việc, các tiêu chí đánh giá thi đua của nhà trường, cá nhân,...

- Tổ chức cho CB, GV, NV học tập Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

2. Bồi dưỡng giáo viên

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

3. Xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện chuẩn bị cho khai giảng năm học mới

- Tu sửa hệ thống điện, các thiết bị điện,  bàn ghế, cửa bị mối khu phòng học chức năng.

- Bổ sung sách tham khảo, sách nghiệp vụ vào thư viện.

- Tham mưu với địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu phòng học 2 tầng 12 phòng, đưa vào sử dụng từ 16/9/2019.

III/ CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện tốt Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 theo chỉ đạo PGD.

- Dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -2020 duyệt với PGD.

- Cá nhân, bộ phận lên kế hoạch thực hiện các cuộc thi do ngành phát động với giáo viên và học sinh.

- Chuẩn bị các điều kiện họp cha mẹ học sinh toàn trường.

- Hoàn thiện hồ sơ dạy thêm, học thêm trình với PGD xin cấp phép theo qui định.

B. Triển khai công tác tháng 10 /2019

Các nhiệm vụ trọng tâm:

- Nhập số liệu, hoàn thành phổ cập giáo dục. (Kiểm tra, hoàn thành kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ cấp xã; Nộp hồ sơ, tờ trình, thống kê đề nghị công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thời điểm 05/10/2019; Báo cáo số liệu phổ cập giáo dục xóa mù chữ ngày 15/10)

1. Tham gia thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện

2. Tham gia Hội thảo môn Tiếng Anh cấp huyện

3. Tổ chức Kiểm tra giữa học kỳ I

4. Tham gia thi Bóng đá cụm, huyện

5. Thực hiện Điều tra phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở

6. Thực hiện Sinh hoạt chuyên môn tiếng Anh

7. Thực hiện Sinh hoạt chuyên môn cụm trường lần 1

8.  Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; đăng ký thi đua

          9. Thực hiện kỷ cương nề nếp trong dạy và học.

10. Tạo cảnh quan môi trường xanh sạch, đẹp, sáng, an toàn, thân thiện.

11. Duy trì sĩ số hiện có: 16 lớp – 604 hs

12. Tuyên truyền về thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

I. Công tác phổ cập, duy trì sĩ số.

-    Hoàn thành việc nhập dữ liệu phổ cập trên hệ thống trực tuyến. Lưu ý thời gian hoàn thành cấp xã trước ngày 5/10. Hồ sơ công nhận đạt chuân phổ cập – xóa mu chữ làm như năm học 2018-2019 . Giao Đ/C Hải và nhóm trưởng các nhóm phổ cập.

-   Giữ vững sĩ sỗ học sinh hiện có: 604 hs – 16 lớp.

-   Duy trì lớp Bổ túc văn hóa khối 8 với 2 học viên.

 

II. Công tác quản lý và dạy học:

1.     Giáo dục đạo đức và hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

 

-  Duy trì hát Quốc ca theo công văn số 1114/SGDĐT-VP ngày 31 tháng 8 năm 2015( Lưu ý hát quốc ca trên nền nhạc không lời).

- Tuyên truyền, treo băng rôn khâu hiệu, phát động cho 100% giáo viên, học sinh hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời theo chỉ đạo của PGD.

 

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục học sinh về kỹ năng sống, ý thức tham gia giao thông, ý thức phòng chống các loại dịch bệnh, ý thức lựa chọn thực phâm sạch.

- Duy trì, củng cố nền nếp và các hoạt động của Đội. Chuân bị các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội liên đội vào ngày 3/10 Giao đồng chí Hà, GVCN.

 

 

- Giáo dục ý thức trung thực trong kiểm tra, thi cử: Kiểm tra nửa học kỳ I vào cuối tháng 10/2019  với 3 môn Văn, Toán, Anh.

- Tổ chức cho HS trực tiếp lao động, vệ sinh trường, lớp học, công trình vệ sinh trường học; chăm sóc, bảo vệ các bồn cây, bồn hoa, đường hoa; Hàng tháng phối hợp tổ chức tổng  vệ sinh tại các cơ sở đường làng ngõ xómàĐc Hải, Hà lên kế hoạch chỉ đạo.

- Tổ chức hoạt động  cho câu lạc bộ sở thích, tài năng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các diễn đàn trong trường; các hoạt động Đoàn, Độià Đc Hà và GVCN, TTCM.

Các cuộc thi trải nghiệm:

Khoa học kỹ thu ật: Hoàn thiện các dự án dự thi thi KHKT cấp trường--> Giao đồng chí Cúc, Hải, GVCN. (Chỉ tiêu: Có dự án dự thi cấp huyện và có giải).

 

2. Hoạt động dạy và học

2.1 Thực hiện chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo định hưóng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.    

Thực hiện chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo công văn số 4612/HD-BGDĐT ngày 3/10/2017 của Bộ GDĐT . Trọng tâm vào các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

- Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

- Đi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá

- Tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục

Đây cũng chính một trong những nội dung chính Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, phỏng vấn các nhà trường khi kiểm tra đột xuất và kiểm tra chuyên ngành.

2.2 Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Các văn bản chỉ đạo:  Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về ban hành chương trình giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 1969/KH-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) và Kế hoạch số 1518/KH-SGDĐT ngày 12/8/2019 của Sở GDĐT Hà Nam về việc thực hiện CTGDPT giai đoạn 2019-2025;Kế hoạch số 727/KH-UBND, ngày 06/9/2019 về thực hiện chương trình giáo dục Phổ Thông giai đoạn 2019 – 2025, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

- Chuẩn bị đội ngũ để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

-  Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp.

- Thực hiện nội dung giáo dục địa phương .

- Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo đúng lộ trình

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các đoàn kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá của cấp trên.

2.3 Thực hiện quy chế chuyên  môn.

- Chỉ đạo giáo viên lập kế hoạch bài học, chấm và trả bài, cập nhật điểm lên sổ điểm điện tử đúng thời gian quy định.

- Thực hiện nghiêm túc nội dung giảng dạy giáo dục địa phương theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nam.

- Thực nghiêm túc đổi mới về phương pháp và hình tổ chức dạy học trong đó áp dụng các thành tố thích cực của trường học mới vào thiết kế bài giảng và lên lớp Thiết kế kế hoạch bài học theo các hoạt động dạy học đồng thời ghi rõ kỹ thuật dạy và phương pháp sử dụng trong hoạt động đó.

2.4  Sinh hoạt chuyên môn và trên Trường học kết nối

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm: Sinh hoạt chuyên môn lần 1 ( Thực hiện theo Kế hoạch số 990/KH-THCS ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và đào tạo).--> ĐC Hải lên kế hoạch cụm Thanh Hà.

- Sinh hoạt chuyên môn viên Tiếng Anh: 13h30, 21/10/2019  (đ/c Thanh trường THCS Liêm Sơn dạy 01 tiết lớp 9 tại trường TH và THCS Liêm Thuận). Giáo viên dạy chủ động tiết dạy và gửi  Kế hoạch bài học về Phòng qua email ( Ông Đinh Tiến Thành nhận) trước ngày 18/10/2019.

-   Cập nhật dữ liệu của giáo viên, học sinh, tổ chuyên môn lên trường học kết nối. à Giao đồng chí Tùng phụ trách, GV TTCM, CN thực hiện.

 

Xây dựng Kế hoạch các chuyên đề tải lên trường học kết nối . Nộp chuyên đề 2 lên Trường kết nối đông thời thống kê trên Ondriver.-->TTCM

-   Thực hiện đánh giá giờ dạy giáo viên theo Công văn số 945/ SGD ĐT-GDTrH ngày 03/8/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn, đánh giá , xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học.

 

-    Giáo viên dạy Lý, Hóa, Sinh đăng ký dạy ít nhất 1 tiết/ tháng/lớp trên lịch báo giảng, soạn giáo án chi tiết theo đúng tiến trình của phương pháp “ Bàn tay nặn bột”.--> Giao đồng chí Hiếu, Thùy chỉ đạo.

 

2.5 Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao

* Học sinh giỏi văn hóa

Giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân; Các nhân hoặc tổ nhóm chuyên môn xây dựng chương trình giảng dạy cụ thể: Số buổi/tuần ( đảm bảo ít nhất 01 buổi/tuần; Tên bài - chuyên đề cụ thể; Có bài kiểm tra ( 150 phút) kiểm tra theo tuần, tháng và bảng điểm ( lưu giữ và có xác nhận của nhà trường).

- Nhà trường  kiểm tra, đánh giá và tuyên dương học sinh giỏi sau mỗi lần khảo sát.

- Làm tốt công phát hiện học sinh giỏi đồng thời tư vấn cho học sinh và gia đình lựa chọn môn học phát huy được sở trường, năng khiếu, tài năng trí tuệ của học sinh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông trong việc tổ chức tuyên dương người tốt việc tốt ( học sinh, giáo viên) trong quá trình giảng dạy – học bồi dưỡng học sinh giỏi trên phương tiện truyền thông: website nhà trường, fcebook nhà trường, Lotus và có  thống kê theo mẫu trên Ondriver: Ctthangthcs@outlook.com, fode: “NTVT”.

- Nộp Kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa( kèm theo phụ lục PPCT của các môn trước ngày 10/10/2019) về PGDà ĐC Hải, TTCM.

* Học sinh giỏi thể dục thể thao

Thi Bóng đá cụm: Theo Kế hoạch số 993 ngày 24/9/2019 của Phòng GD&ĐT:

          - Thi đấu vòng Chung kết cấp huyện:  8h00 ngày16/10/2019 tại sân TD trường THCS Thanh Lưu. Tập luyện cấp cụm 5 chiều(7,8,10,11,13/10)

          - Lập danh sách cầu thủ của trường gửi về cụmà ĐC Thanh

          Duy trì  bồi dưỡng HSG TDTT các môn Điền kinh, Bóng bàn, Cờ vua và Cầu lông .

2.6 Nâng cao chất lượng đại trà:

- Nâng cao chất lượng chất lượng kế hoạch bài học , nghiêm cấm tuyệt đối sao in kế hoạch bài học  không phù hợp với tiết dạy, bài dạy và yêu cầu đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy.

- Xây dựng kế hoạch bài học, chương trình ôn tập chi tiết cụ thể ( có bài kiểm tra khảo sát, với số lượng và thời gian làm bài phù hợp với khung chương trình xây dựng: lớp 6,7,8 – 90p; lớp 9 – 120 phút.

- Hàng tuần giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh đồng thời có ghi nhận để tuyên dương khích lệ học sinh trước toàn trường. ( Nhà trường lưu thông tin theo dõi của giáo viên)

- Nộp Kế hoạch dạy ôn tập ( kèm theo phụ lục PPCT của các môn) – Ông Lại Việt Dũng nhận. Thời gian: Trước ngày 05/10/2019àĐC Hải

III. Công tác Lao động sản xuất, hướng nghiệp và dạy nghề.

Thực hiện giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đọan 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp, hoạt động giáo dục nghề năm học 2018-2019:

- Điều tra phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

- HS khối 8 đăng ký học nghề.

-   Giáo dục hướng nghiệp cho HS sau khi tốt nghiệp THCS

 

-     Dạy hướng nghiệp tháng 10 cho HS khối lớp 9.

- Vệ sinh trường lớp theo kế hoạch đảm bảo môi trường xanh, sạch, an toàn.

V. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện trường học; Trường chất lượng cao

Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các nhà trường thực hiện theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, có lộ trình ngay từ tháng 10/2019:

- Củng cố hoàn thiện các điều kiện để kiểm tra công nhận lại sau 5 năm vào tháng 05/2020.--> Lãnh dạo trường

-  Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện để được công nhận danh hiệu thư viện: “Thư viện Xuất sắc”. à Giao đc Vân

IV. Công tác bồi dưỡng đội ngũ

Trường động viên và mọi điều kiện thuận lời các thầy cô giáo tham gia các cuộc thi: Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện , cấp tỉnh.

Thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2019-2020 ( thực hiện theo Kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi số 953, ngày 13/9/2019 của Phòng GD&ĐT đã gửi các nhà trường và đã có điểu chỉnh về thời gian thi qua thông báo ngày 24/9/2019).

* Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi:

ĐC Hiếu – GVCN lớp 9A

* Thi GVG các cấp:

 

Thi cấp trường vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

Thi cấp huyện với 5 môn:  Ngữ Văn, Toán, Anh, Sinh, Địa, Mỹ thuật, Âm nhạc.

V. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

          - Cập nhật các hoạt động của nhà trường lên Website của nhà trường : các hoạt động chuyên môn của trường, của cấp học; thời khoá biểu; Các Kế hoạch….

- Quản lý, theo dõi, đôn đốc giáo viên cập nhật điểm đúng thời gian.

- Cập nhật thường xuyên Email của đơn vị ( 03 lần/ ngày)

- Lưu giữ các tài khoản trên ondriver thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, truy cập kịp thời để giải quyết công việc: nhanh, gọn thuận tiện.

VI. Công tác học sinh sinh viên và y tế trường học:

-   Tu sử a sân bãi, mua sắm thiết bị cho công tác bồi dưỡng HSG TDTT.

-   Vận động 100% học sinh tham gia bảo hiểm y t ế

-   Đảm bảo an toàn trường học và phòng chống dịch bệnh.

VII. Công tác khác

- Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Thực hiện sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

 

Thanh Hà, ngày 3/10/2019

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

LÊ VĂN MẠNH


 

 

 

 

 

Tải tệp đính kèm
Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 87

Tổng lượng truy cập: 183113