Bạn cần biết

ĐIỂM KIỂM TRA NỬA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

PHÒNG GD-ĐT THANH LIÊM

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS THANH HÀ

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM THI 8 TUẦN LỚP 6A NĂM HỌC 2016-2017

 

 

 

 

 

 

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

Tổng

1

5

Lại Tuấn Anh

6A

6

6

2.5

 

 

2

6

Lại Vy Anh

6A

6.5

6

4.5

 

 

3

9

Nguyễn Đức Anh

6A

6

7

4.5

 

 

4

18

Ngô Thị Ngoc Bích

6A

3.5

2.5

3.5

 

 

5

23

Lê Thành Công

6A

3

3

1

 

 

6

27

Vũ Đình Minh Cương

6A

6.5

5

3

 

 

7

30

Nguyễn Hữu Tiến Đạt

6A

6.5

7.5

5.5

 

 

8

36

Ngô Thị Hương Giang

6A

5.5

7.5

3.5

 

 

9

39

Nguyễn Đình Hải

6A

4

4.5

2

 

 

10

44

Ngô Văn Hiếu

6A

5

3.5

1.5

 

 

11

48

Trần Viêt Hoàng

6A

4

3.5

0.5

 

 

12

51

Cao Xuân Huy

6A

5

6

2

 

 

13

59

Nguyễn Thị Hường

6A

6

7

5

 

 

14

63

Trịnh Thị Thu Khuyên

6A

5

7.5

3.5

 

 

15

67

Nguyễn Hữu Tùng Lâm

6A

4

2.5

2

 

 

16

68

Đỗ Thị Liên

6A

6.5

4

1

 

 

17

73

Phạm Thu Linh

6A

7.5

7.5

4.5

 

 

18

75

Vũ Hồ Thảo Linh

6A

7

7.5

6

 

 

19

79

Nguyễn Thị Ly

6A

7

4.5

2.5

 

 

20

81

Phạm Thị Lý

6A

7

6

5.5

 

 

21

86

Nguyễn Hải Nam

6A

5.5

7.5

5.5

 

 

22

95

Phạm Thị Ninh

6A

6.5

5.5

5.5

 

 

23

100

Bùi Thị Thuý Phương

6A

4.5

2.5

3

 

 

24

103

Nguyễn Thị Bích Phượng

6A

6.5

7

4.5

 

 

25

104

Kiều Tiến Quang

6A

5

5.5

3

 

 

26

106

Vũ Văn Quang

6A

4

5

2

 

 

27

107

Phạm Xuân Quý

6A

5

5

3

 

 

28

112

Lại Trung Sáng

6A

5.5

5

2.5

 

 

29

117

Phạm Thị Thảo Thảo

6A

5

7

5

 

 

30

119

Nguyễn Đức Thiện

6A

6

6

2

 

 

31

121

Bùi Quang Thuận

6A

6

5

2

 

 

32

122

Hoàng Thu Thuỳ

6A

7.5

7

5

 

 

33

123

Phạm Thu Thuỷ

6A

7.5

6

5.5

 

 

34

124

Vũ Thanh Thuỷ

6A

7

7

7.5

 

 

35

130

Hoàng Thị Quỳnh Trang

6A

6

3

3.5

 

 

36

131

Lê Kim Trang

6A

5.5

6

2.5

 

 

37

134

Nguyễn Thị Kiêu Trang

6A

6

6

3

 

 

38

139

Hoàng Anh Tuấn

6A

5.5

5.5

4.5

 

 

39

145

Nguyễn Thị Tuyết

6A

8

6.5

4.5

 

 

40

155

Hoàng Thị Yến Vy

6A

6

6.5

1.5

 

 

PHÒNG GD-ĐT THANH LIÊM

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS THANH HÀ

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM THI 8 TUẦN LỚP 6B NĂM HỌC 2016-2017

 

 

 

 

 

 

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

Tổng

1

3

Đoàn Ngọc Anh

6B

6.5

4

3.5

 

 

2

7

Lê Tuấn Anh

6B

6

7

6

 

 

3

13

Nguyễn Thị Ngọc Anh

6B

6.5

6.5

6.5

 

 

4

14

Phạm Quang Anh

6B

6

6

2.5

 

 

5

16

Vũ Hải Ân

6B

6

8

4

 

 

6

19

Nguyễn Đình Biên

6B

5.5

3

4.5

 

 

7

20

Lê Quang Bình

6B

5

5.5

4.5

 

 

8

22

Lại Tuấn Chính

6B

4

4

2

 

 

9

26

Nguyễn Mạnh Cường

6B

4

2.5

2

 

 

10

29

Nguyễn Tiến Đạt

6B

6

6.5

5

 

 

11

31

Nguyễn Tiến Đạt

6B

5.5

6

2.5

 

 

12

33

Vũ Hải Đăng

6B

4

4.5

2.5

 

 

13

35

Bùi Thị Hương Giang

6B

8

9.5

7

 

 

14

37

Phạm Thị Thu Hà

6B

7

5.5

2.5

 

 

15

38

Nguyễn Sơn Hải

6B

5.5

3

2

 

 

16

40

Nguyễn Thị Hân

6B

6

4

3

 

 

17

41

Lại Thị Thu Hiền

6B

5

6

1

 

 

18

54

Lê Ngọc Huyền

6B

7.5

6.5

4.5

 

 

19

60

Trịnh Ngọc Hường

6B

6

6.5

3.5

 

 

20

62

Vũ Hoàng Vân Khánh

6B

6

6.5

4

 

 

21

70

Nguyễn Phương Linh

6B

6.5

7.5

5.5

 

 

22

80

Nguyễn Trúc Ly

6B

5

3.5

3

 

 

23

82

Lại Thị Phương Mai

6B

7

7

7

 

 

24

84

Ngô Thị Huyền My

6B

6.5

6

6.5

 

 

25

89

Lê Thị Hồng Ngọc

6B

6

6.5

5

 

 

26

91

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

6B

5

4

4.5

 

 

27

92

Phạm Sĩ Nguyên

6B

5.5

6

3

 

 

28

97

Bùi Đình Phong

6B

6

7.5

7

 

 

29

105

Lại Đăng Quang

6B

5

2.5

3.5

 

 

30

109

Lê Quang Quyết

6B

3.5

1.5

3.5

 

 

31

111

Nguyễn Thị Quỳnh

6B

5

5

3.5

 

 

32

113

Phạm Sĩ Tài

6B

6

4

3

 

 

33

116

Phạm Thu Thảo

6B

8

6.5

4.5

 

 

34

125

Lại Thị Thuý

6B

7

5.5

4

 

 

35

128

Hoàng Đình Tiến

6B

6

5

4

 

 

36

137

Nguyễn Ngọc Tú Tú

6B

6.5

3.5

2

 

 

37

144

Nguyễn Ánh Tuyết

6B

5.5

3.5

2

 

 

38

148

Nguyễn Hồng Vân

6B

7.5

7.5

4.5

 

 

39

154

Nguyễn Tuấn Vũ

6B

5.5

7.5

3

 

 

40

156

Vũ Thị Thảo Vy

6B

4.5

4

3.5

 

 

PHÒNG GD-ĐT THANH LIÊM

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS THANH HÀ

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM THI 8 TUẦN LỚP 6C NĂM HỌC 2016-2017

 

 

 

 

 

 

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

Tổng

1

11

Nguyễn Hữu Anh

6C

5.5

5

4.5

 

 

2

15

Trịnh Phương Anh

6C

4.5

2.5

2.5

 

 

3

21

Lê Ngọc Chi

6C

5.5

4

2

 

 

4

25

Nguyễn Thị Cúc

6C

6.5

5

2

 

 

5

28

Vũ Tùng Dương

6C

5

3.5

2.5

 

 

6

32

Trầm Hải Đăng

6C

6

5.5

2

 

 

7

42

Nguyễn Thị Hiền

6C

5.5

6

2

 

 

8

46

Ngô Xuân Hoàn

6C

7

7.5

3.5

 

 

9

47

Nguyễn Việt Hoàng

6C

7

6

3

 

 

10

49

Vũ Việt Hoàng

6C

5.5

7.5

7.5

 

 

11

52

Nguyễn Quốc Huy

6C

6

5.5

3

 

 

12

56

Phạm Lệ Huyền

6C

6

6.5

5

 

 

13

58

Nguyễn Thu Hương

6C

5.5

6

2

 

 

14

64

Nguyễn Xuân Kiên

6C

4

5.5

3

 

 

15

65

Nguyễn Thị Lan

6C

4.5

3.5

1.5

 

 

16

71

Nguyễn Thị Diệu Linh

6C

6

5.5

3.5

 

 

17

74

Phạm Thùy Linh

6C

7

7

6

 

 

18

76

Đặng Ngọc Lộc

6C

7.5

5

4.5

 

 

19

77

Bùi Khánh Ly

6C

6

3

2

 

 

20

87

Phạm Viết Nam

6C

5.5

6.5

4.5

 

 

21

90

Lại Thị Nguyên

6C

6

7

6

 

 

22

93

Vũ Văn Nguyên

6C

5

4

4

 

 

23

96

Trịnh Kim Oanh

6C

6.5

6

5

 

 

24

108

Đặng Thục Quyên

6C

5.5

7

7.5

 

 

25

115

Nguyễn Xuân Thành

6C

4

1

1.5

 

 

26

118

Vũ Thị Thắm

6C

4.5

6.5

4

 

 

27

120

Nguyễn Thị Hoài Thu

6C

7

4

3

 

 

28

133

Lương Thị Thu Trang

6C

5.5

6

4

 

 

29

140

Lê Anh Tuấn

6C

5

3.5

3

 

 

30

141

Nguyễn Anh Tuấn

6C

3.5

2

3.5

 

 

31

142

Nguyễn Đình Tùng

6C

4

2

4

 

 

32

143

Nguyễn Ngọc Tùng

6C

4.5

3.5

3

 

 

33

146

Lại Thị Phương Uyên

6C

8.5

7

4

 

 

34

147

Phạm Thị Tú Uyên

6C

7

7

4.5

 

 

35

150

Nguyễn Tiến Việt

6C

6

4

3.5

 

 

36

151

Nguyễn Xuân Việt

6C

5

5

4

 

 

37

153

Nguyễn Ngọc Vinh

6C

5

4.5

2

 

 

38

158

Lại Thị Hải Yến

6C

6

6

8.5

 

 

39

159

Nguyễn Thị Hải Yến

6C

5.5

7

4

 

 

40

160

Vũ Thị Hải Yến

6C

5

5.5

3.5

 

 

PHÒNG GD-ĐT THANH LIÊM

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS THANH HÀ

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM THI 8 TUẦN LỚP 6D NĂM HỌC 2016-2017

 

 

 

 

 

 

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

Tổng

1

1

Nguyễn Thị An

6D

7

6.5

5

 

 

2

2

Bùi Thị Vân Anh

6D

6.5

7

5

 

 

3

4

Đỗ Thị Lâm Anh

6D

6

4

3.5

 

 

4

8

Ngô Duy Anh

6D

5

5.5

5

 

 

5

10

Nguyễn Hoàng Anh

6D

6.5

7.5

4

 

 

6

12

Nguyễn Thị Hải Anh

6D

5.5

4.5

4.5

 

 

7

17

Hoàng Xuân Bảo

6D

4

3

3.5

 

 

8

24

Nguyễn Thành Công

6D

5

2.5

2

 

 

9

34

Hoàng Ngọc Đức

6D

3

4

2.5

 

 

10

43

Nguyễn Thị Thu Hiền

6D

5

4

2.5

 

 

11

45

Nguyễn Tiến Hinh

6D

6

6

2

 

 

12

50

Lê Minh Hồng

6D

5

6.5

5

 

 

13

53

Phạm Quốc Huy

6D

5

7

1.5

 

 

14

55

Lê Thị Thanh Huyền

6D

7

6.5

4.5

 

 

15

57

Nguyễn Văn Hưng

6D

4

6

5.5

 

 

16

61

Hoàng Thị Vân Khánh

6D

6

3.5

2.5

 

 

17

66

Phạm Thị Ngọc Lan

6D

6

6.5

2

 

 

18

69

Hoàng Thị Khánh Linh

6D

6.5

7

4.5

 

 

19

72

Phạm Thị Phương Linh

6D

7.5

6.5

5

 

 

20

78

Đào Thị Kiều Ly

6D

5.5

3

3.5

 

 

21

83

Nguyễn Xuân Minh

6D

0.5

5

6.5

 

 

22

85

Lại Trung Nam

6D

5.5

7.5

6

 

 

23

88

Trịnh Quỳnh Nga

6D

6

5.5

4.5

 

 

24

94

Bùi Thị Nhung

6D

6

7

4

 

 

25

98

Vũ Việt Phong

6D

5

7

4.5

 

 

26

99

Phạm Thị  Hồng Phúc

6D

4

5.5

2.5

 

 

27

101

Nguyễn Thị Lan Phương

6D

4.5

1.5

1.5

 

 

28

102

Lại Thị Phượng

6D

3

1

1.5

 

 

29

110

Nguyễn Đình Quyết

6D

4

0

1.5

 

 

30

114

Đinh Trung Thành

6D

5.5

4

3

 

 

31

126

Lê Thị Thúy

6D

3.5

0

1

 

 

32

127

Phạm Thị Hoài Thương

6D

6.5

7

7

 

 

33

129

Nguyễn Quang Toàn

6D

3

6.5

2

 

 

34

132

Lê Thị Thu Trang

6D

6.5

6

5

 

 

35

135

Nguyễn Thị Kiều Trang

6D

5

3

1.5

 

 

36

136

Nguyễn Anh Tú

6D

4.5

2.5

5.5

 

 

37

138

Vũ Đình Tuân

6D

3

4

2.5

 

 

38

149

Nguyễn Thế Việt

6D

6

6

3

 

 

39

152

Tạ Tuấn Việt

6D

6.5

5

2.5

 

 

40

157

Lê Thị Xuyến

6D

5

5

4.5

 

 

 

 

ĐIỂM THI 8 TUẦN LỚP 7A NĂM HỌC 2016-2017

 

 

 

 

 

 

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

Tổng

1

1

Nguyễn Thị Tường An

7A

6

7.5

4.5

 

 

2

24

Bùi Quang Dũng

7A

5.5

2

1

 

 

3

28

 Phạm Thái Quốc  Đạt

7A

4.5

7

2

 

 

4

29

Bùi Quốc Đạt

7A

3

3

1

 

 

5

32

Ngô Tiến Đạt

7A

4.5

7.5

3.5

 

 

6

38

Lại Văn Đức

7A

3.5

1

4.5

 

 

7

41

Lại Thị Hương Giang

7A

5

8

6.5

 

 

8

45

Trần Thị Hương Giang

7A

6.5

9.5

6

 

 

9

60

Nguyễn Thị Phương Hoa

7A

4

4

3

 

 

10

62

Vũ Thị Hồng

7A

5

5

5

 

 

11

77

Nguyễn Thị  Khánh Linh

7A

6.5

6.5

5

 

 

12

88

Lê Thị Cẩm Ly

7A

6.5

5

3.5

 

 

13

89

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

7A

5.5

1.5

2

 

 

14

95

Nguyễn Thế Minh

7A

5

2

2

 

 

15

99

Nguyễn Xuân Nam

7A

5

3.5

1

 

 

16

105

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

7A

5.5

3.5

1.5

 

 

17

110

Lại Hồng Nhung

7A

5

7

4

 

 

18

114

Trần Thị Nhung

7A

4.5

7

3.5

 

 

19

125

Nguyễn  Đình  Quyết

7A

3

3

3

 

 

20

128

Nguyễn Đình  Tân

7A

3.5

6.5

4

 

 

21

130

Chu Phú Thành

7A

7

9.5

5

 

 

22

131

Lại Thị Thảo

7A

4

9.5

6.5

 

 

23

134

Lại Vi Thế

7A

3.5

4.5

3.5

 

 

24

138

Nguyễn Thị  Thu

7A

4.5

7

3.5

 

 

25

141

Phạm Thị Thanh Thư

7A

5

1

3

 

 

26

143

Nguyễn Thị Thương

7A

5.5

5

3

 

 

27

151

Nguyễn Thị Thu Trang

7A

7

7.5

3.5

 

 

28

153

Phạm Thu Trang

7A

7.5

8

4.5

 

 

29

155

Bùi Quang Trung

7A

5

2.5

4

 

 

30

157

Vũ Xuân Trường

7A

5.5

2.5

2

 

 

31

159

Nguyễn Đức Tuấn

7A

6.5

5

3.5

 

 

32

162

Trần Ngọc Tuấn

7A

7.5

8

5.5

 

 

33

163

Trương Anh Tuấn

7A

8

9

6.5

 

 

34

175

Phạm Thi Hải Yến

7A

6

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS THANH HÀ

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM THI 8 TUẦN LỚP 7B NĂM HỌC 2016-2017

 

 

 

 

 

 

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

Tổng

1

7

Nguyễn Hữu Tuấn Anh

7B

4.5

4.5

3.5

 

 

2

8

Nguyễn Thị Phương Anh

7B

5.5

8.5

5

 

 

3

11

Phạm Việt Anh

7B

5

9.5

6

 

 

4

14

Vũ Việt Anh

7B

3

2.5

4

 

 

5

18

Phạm Thị Linh Chi

7B

4.5

5

1

 

 

6

21

Lê Quang Chiến

7B

3

2

2

 

 

7

22

Vũ Văn Chung

7B

0.5

2

2

 

 

8

23

Nguyễn Vũ Ngọc Diệp

7B

0

5.5

2.5

 

 

9

42

Nguyễn Thị Thùy Giang

7B

4

2

4.5

 

 

10

44

Phạm Đăng Giang

7B

4.5

5.5

3

 

 

11

46

Trần Thị Linh Giang

7B

7

9.5

6

 

 

12

49

Nguyễn Đức Hải

7B

4.5

0

2

 

 

13

50

Nguyễn Văn Hải

7B

4

5

3

 

 

14

53

Nguyễn Thị Bích Hiền

7B

5.5

8

5

 

 

15

55

Lại Trung Hiếu

7B

5

8

2

 

 

16

64

Nguyễn Thu Huyền

7B

5

7.5

3.5

 

 

17

65

Phạm Thị Thanh Huyền

7B

5

6

2

 

 

18

76

Nguyễn Thi Thùy Linh

7B

5

7.5

4

 

 

19

78

Nguyễn Thị Phương Linh

7B

4.5

5

3

 

 

20

103

Nguyễn Thị Kim Ngân

7B

5.5

6.5

3

 

 

21

106

Nguyễn Thoại Ngọc

7B

4.5

2.5

2.5

 

 

22

107

Phạm Bảo Ngọc

7B

2.5

2.5

2

 

 

23

108

Đào Minh Nguyệt

7B

4.5

3.5

3

 

 

24

112

Nguyễn Thị Nhung

7B

4.5

8

3

 

 

25

116

Hoàng Quỳnh Như

7B

6.5

8

5

 

 

26

122

Phạm Sỹ Quân

7B

2.5

1

2.5

 

 

27

126

Nguyễn Đình Quyết

7B

2

3.5

3.5

 

 

28

129

Vũ Thị Phương Thanh

7B

4.5

1

2

 

 

29

145

Nguyễn Thế Minh Tiến

7B

6.5

7.5

3

 

 

30

146

Phạm Sỹ Tiến

7B

6

4.5

4

 

 

31

148

Vũ Thanh Trà

7B

6

7

3.5

 

 

32

158

Lê Công  Tú

7B

5

1

2

 

 

33

165

Lê Minh Tùng

7B

5

2

2

 

 

34

169

Nguyễn Thị Thu Uyên

7B

5

6

2

 

 

35

174

Thái Thị Xuân

7B

5

4

2

 

 

TRƯỜNG THCS THANH HÀ

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM THI 8 TUẦN LỚP 7C NĂM HỌC 2016-2017

 

 

 

 

 

 

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

Tổng

1

3

Lại Thị Lan Anh

7C

5

3

4

 

 

2

4

Lại Tuấn Anh

7C

3.5

2.5

1.5

 

 

3

12

Trần Thị Lan Anh

7C

5

4

1

 

 

4

13

Trịnh Thị Phương Anh

7C

5

2.5

1.5

 

 

5

20

Lại Trung Chiến

7C

2

1

1.5

 

 

6

26

Nguyễn Thị Duyên

7C

7

6.5

3.5

 

 

7

27

Nguyễn Ngô Thuỳ Dương

7C

6

6.5

4

 

 

8

30

Đặng Sỹ Đạt

7C

3.5

3

2.5

 

 

9

36

Hoàng Ngọc Đức

7C

5.5

5

6

 

 

10

39

Lê Quang Đức

7C

5

4.5

6

 

 

11

43

Nguyễn Trường Giang

7C

3.5

2

4

 

 

12

48

Lê Đức Hải

7C

5.5

6.5

6

 

 

13

51

Nguyễn Thị Mai Hiên

7C

6

5

5

 

 

14

54

Cao Xuân Hiệp

7C

5

5

4.5

 

 

15

56

Lê Quý Minh Hiếu

7C

5

7

3

 

 

16

57

Lê Trung Hiếu

7C

3

3

1

 

 

17

58

Phạm Trung Hiếu

7C

1.5

2

2

 

 

18

66

Nguyễn Tiến Huynh

7C

5

2

2

 

 

19

67

Nguyễn Thành Hưng

7C

4

4.5

5

 

 

20

69

Nguyễn Hữu Khánh

7C

3

4

4.5

 

 

21

72

Phạm Đăng Tuấn Kiệt

7C

7

6

5

 

 

22

79

Phạm Thị Thùy Linh

7C

7.5

5

4.5

 

 

23

100

Phạm Thị Thúy Nga

7C

5

6

3

 

 

24

115

Vũ Hồng Nhung

7C

7.5

6.5

6

 

 

25

117

Vũ Xuân Phong

7C

4.5

1

3.5

 

 

26

119

Nguyễn Thị Huyền Phương

7C

5

7

4

 

 

27

140

Lại Thị Thuỷ

7C

5

6.5

4.5

 

 

28

144

Nguyễn Thị Thương

7C

8

7

5

 

 

29

149

Hoàng Thị Thu Trang

7C

7

5

3

 

 

30

152

Phạm Kiều Trang

7C

5

3

2

 

 

31

154

Trần Thủy Trúc

7C

5.5

4

4

 

 

32

156

Phạm Sỹ  Trung

7C

4

4.5

2.5

 

 

33

160

Phạm Sỹ Tuấn

7C

5.5

2.5

2

 

 

34

161

Phạm Văn Tuấn

7C

0

1

2

 

 

35

164

Vũ Việt Tuấn

7C

7.5

8

6

 

 

36

168

Nguyễn Hữu Tuyên

7C

0

1

2

 

 

TRƯỜNG THCS THANH HÀ

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM THI 8 TUẦN LỚP 7D NĂM HỌC 2016-2017

 

 

 

 

 

 

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

Tổng

1

2

Phạm Thị Hoài An

7D

6

9.5

5.5

 

 

2

6

Ngô Tuấn Anh

7D

4.5

7

2.5

 

 

3

9

Nguyễn Trung Anh

7D

2.5

1

3

 

 

4

10

Phạm Lan Anh

7D

2.5

3

2

 

 

5

15

Hoàng Xuân Bình

7D

3.5

3

2

 

 

6

17

Lại Linh Chi

7D

6

7

4

 

 

7

19

Trịnh Thị Hiên Chi

7D

5

5.5

3

 

 

8

25

Nguyễn Đức Dũng

7D

2

5

1.5

 

 

9

35

Hoàng  Đình Đoàn

7D

2.5

3

1.5

 

 

10

37

Lại Trung Đức

7D

5

9

5

 

 

11

40

Nguyễn Minh Đức

7D

0.5

0

2

 

 

12

47

Lại Đức Hải

7D

4.5

2.5

3

 

 

13

59

Bùi Thị Kim Hoa

7D

5

6.5

2

 

 

14

63

Nguyễn Hữu Nam Huy

7D

5