Bạn cần biết

( Trường THCS Thanh Hà- Phòng GD&ĐT Thanh Liêm) kế hoạch công tác tháng 11 năm 2017

PHÒNG GD - ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS THANH HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     Thanh Hà, ngày 2 tháng 11  năm 2017

 

                           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017

 

Kính gửi: Phòng GD&ĐT huyện Thanh Liêm

 

   Trường THCS Thanh Hà xin trân trọng báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2017 như sau:

I. Công tác phổ cập, duy trì sĩ số:

- Duy trì sĩ số hiện có 16 lớp với 634 học sinh. Tiếp tục vận động em Đạt ở lớp 9D ra lớp. Quản lý, theo dõi sĩ số học sinh hàng ngày: ĐC Tuyết, GVCN. 

Hoàn thiện các loại hồ sơ, biểu mẫu duyệt với PGD vào ngày 3 tháng 11/2017.( 7 loại hồ sơ)

II. Công tác quản lý, dạy học:

1, Giáo dục đạo đức, hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Duy trì chào cờ, hát quốc ca theo quy định

- Tăng cường hoạt động đội sao đỏ. Thực hiện nghiêm túc nền nếp, nội quy nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động  kỷ niệm và phát động thi đua chào mừng ngày nhà giáo việt Nam 20 tháng 11. Giao đồng chí CTCĐ và TPT đội( Có kế hoạch riêng của Đội )

- Các cuộc thi của ngành:

+ Thi KHKT: Tổ chức thi cấp trường  vào 13/11/2017

Hoàn thiện hồ sơ dự thi cấp huyện theo công văn số 93 ngày 6/9/2017  vào ngày 22/11à Giao đồng chí Mùi, Cúc

Thi cấp huyện vào chiều 29, ngày 30/11

+ Thi TDTT: Theo kế hoạch số 72/KH-HSGTDTT ngày 13 tháng 9 năm 2017 của phòng GDĐT Thanh LiêmàGiao đồng chí Thanh lên kế hoạch và thực hiện.

II. Hoạt động dạy và học:

2.1 Thực hiện mô hình trường học mới

- Nghiên cứu mô hình trường học mới trên trường học kết nối và các công văn 4668; 4669; 5555; 1198 để học tập.

- Tiếp tục nghiên cứu các bài giảng về trường học mới trên trường học kết nối theo công văn 3719 ngày 15/8/2017 của bộ GD; công văn 1196 ngày 21/8/2017 của SGD.

2.2 Trường học kết nối; Sinh hoạt chuyên môn; thi giáo viên giỏi;

- Sinh hoạt chuyên môn tập trung vào các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp ôn tập để nâng cao chất lượng. Chú ý lưu lại hồ sơ, hình ảnh thực tế của các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên môn (kế hoạch, Hình ảnh quay tiết giảng, giáo án, biên bản họp)à Giao TTCM, ĐC Nam, Hải quay và in đĩa.

- Thực hiện đánh giá giờ dạy theo công văn 945/SGD ngày 3 tháng 8 năm 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam và công văn 1696/SGD ngày 21 thang 11 năm 2016 về sửa đổi bổ sung minh chứng đánh giá xếp loại giờ dạy theo công văn 945/SGD.

- Thi giáo viên giỏi: Thực hiện theo công văn 115/PGDĐT-THCS ngày 20 tháng 10 năm 2017. Lưu ý thiết kế bài giảng phải sáng tạo linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực, kỹ thuật dạy học tích cực và ghi rõ đơn vị kiến thức áp dụng (nếu có) .Giáo án in thành 3 bộ có ký duyệt nhà trường gửi ban giám khảo trước khi dạy.Tổ chuyên môn, nhà trường, tạo điều kiện, hỗ trợ ở mức tối đa cho 2 đồng chí tham gia thi GVGà ĐC Mùi, TTCM

- Sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh tại Thanh Hàà Giao đồng chí V.Anh lên kế hoạch mô hình rung chuông vàng- dự kiến vào chiều 18/11

-  Hội thảo và tổ chức dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột” cấp huyện  thực hiện theo công văn số 92/KH-THCS ngày 26 tháng 10 năm 2017. Tổ chức vào 7h 30 ngày 22/11/2017. ( Cụm Liêm Thuận sẽ thông báo kế hoạch vào 15/11)

2.3 Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

- Thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tổ chuyên môn lập kho tài nguyên phần mềm trong đó có lưu giữ: Tài liệu tham khảo; giáo án dạy học sinh giỏi; kế hoạch dạy học sinh giỏi; chuyên đề sinh hoạt chuyên môn của tổ của từng giáo viên trong từng năm.-->Giao 3TTCM ( PGD lưu ý sẽ kiểm tra đột xuất kho tài nguyên của các tổ chuyên môn trong các trường)

- Lập danh sách thống kê tài liệu tham khảo bồi dưỡng HSG theo mẫu

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

 

àGiao đồng chí Mùi, Nam, GV dạy bồi dưỡng.

 

- Lập danh sách giáo viên dạy HSG lớp 9 và HSG lớp 9 nộp vào ngày 2/11 theo mẫuà Giao ĐC Mùi, Nam

Danh sách giáo viên

TT

Họ và tên

Trường

Môn dạy bồi dưỡng

Kết quả năm 2016 - 2017

2017 -2018

Danh sách học sinh

TT

Họ và tên

Trường

Môn học bồi dưỡng

Kết quả năm 2016 - 2017

2017 -2018

2.4 Thực hiện quy chế chuyên môn

- Giáo viên soạn giáo án, chấm trả bài, cập nhật điểm đúng thời gian.--> Giao 3 TTCM chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra có biên bản kiểm tra hàng tháng.

- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nam, PGD&ĐT Thanh Liêm  về việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn; SHCM theo chuyên đề, SHCM dựa trên phân tích hoạt động học tập của HS; ( Theo công văn 101 của PGD:  Mỗi môn trong học kỳ có 3 buổi SHCM dựa trên hoạt động học tập của HS - có đủ hồ sơ, giáo án, minh chứng kèm theo).

- Theo chỉ đạo của PGD: Xử lý nghiêm những trường hợp GV bỏ tiết, lên lớp không có giáo án, lên lớp muôn mà không có lý do hợp lý và báo cáo về PGD. Tuyệt đối tránh bao che GV vi phạm quy chế chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc nội dung giảng dạy giáo dục địa phương theo sự chỉ đạo của SGD tại công văn 1184/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017.

- Cập nhật kế hoạch sử dụng thiết bị, nhật ký phòng học bộ môn, lập sổ đăng ký tiết dạy có ứng dụng CNTT. Giao đc Nam phụ trách.

3. về thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin.

- Duy trì tốt hệ thống mạng của nhà trường, thường xuyên cập nhật email của đơn vị. ĐC Tú, Vân phụ trách và báo cáo.

- Cập nhật dữ liệu các phầm mềm trực tuyến. Đc Nam, Hải.

- Quản lý theo dõi, đôn đốc Gv cập nhật điểm và sử dụng sổ liên lạc điện tử: ĐC Nam

- Cập nhật hoạt động nhà trường lên trang Website. ĐC Hải phụ trách.

4. Lao động sản xuất, hướng nghiệp, dạy nghề:

- Giáo dục hướng nghiệp cho HS sau khi tốt nghiệp THCS

- Tiếp tục dạy nghề đối với HS khối 8 theo đúng phân phối chương trình.

-  Dạy hướng nghiệp cho HS khối lớp 9.

- Vệ sinh trường lớp theo kế hoạch đảm bảo môi trường xanh, sạch, an toàn.     Phát quang cây ở đường dây điện dọc bờ ao.

5. Công tác học sinh sinh viên và y tế trường học:

- Tu sửa sân bãi, mua sắm thiết bị cho công tác bồi dưỡng HSG TDTT.

- Vận động 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

- Đảm bảo an toàn trường học và phòng chống dịch bệnh.

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tan nạn giao thông”. Tổ chức đọc thông điệp và dành 01 phút tưởng niệm nạn nhân vì tan nạn giao thông vào tiết chào cờ thứ hai ngày 13/11.

6. Lịch họp và nộp báo cáo

- Nộp triển khai công tác tháng  bằng email cho Thầy Hạnh, Thầy Dũng vào ngày 3/11: ĐC Mạnh phụ trách

- Nộp báo cáo tháng, báo cáo sĩ số bằng văn bản: ĐC Tuyết

- Họp Tổng phụ trách: 13h30 ngày 24/11/2017 tại THCS Thanh Lưu

- Họp Hiệu trưởng: 14h ngày 01/12 tại PGD

- Ngày 25/10 nộp tiền đề thi giấy thi  và nhận giấy thi tại PGD: ĐC Tuyết

- Nộp hồ sơ thi KHKT cấp huyện vào 22/11

- Duyệt đề thi đề xuất cấp cụm tại THCS Thanh Hà vào sáng 2/11

                                                                   Thanh Hà, ngày 3/11/2017

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                              LÊ VĂN MẠNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải tệp đính kèm
Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 108

Tổng lượng truy cập: 184579