Các thủ tục hành chính

(TRƯỜNG THCS THANH HÀ- PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH LIÊM) KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD - ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS THANH HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/KH-THCS

Thanh Hà, ngày  22  tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ  NĂM HỌC 2016-2017

 

1- Ưu điểm:

      Duy trì sĩ số đạt 100 % với 17 lớp, 648 học sinh; tỉ lệ phổ cập THCS đạt 96,66%, học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt 98,6%.

       Phong trào thi đua Dạy tốt, Học tốt. Trong năm học qua trường có 3 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. ;

       Về kết quả Học sinh giỏi văn hóa, TDTT và các cuộc thi: Thầy và trò nhà trường đã nỗ lực phấn đấu được xếp thứ 1/17 trường của huyện, có 48 học sinh đạt giải HSG các cấp ( 2 giải nhất; 3 giải nhì; 16 giải ba; 27 giải khuyến khích); tiêu biểu có 01 học sinh đạt giải huy chương đồng quốc gia ở môn Vật lý 9; có 5 học sinh đạt giải cấp tỉnh trong đó có 01 giải nhất, 01 giải ba ( ở môn Vật lý), 01 giải khuyến khích môn tiếng Anh; 2 giải ba môn bóng bàn cấp tỉnh; có 5 học sinh tham gia dự thi HSG văn hóa cấp tỉnh; cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp trường có 01 giải khuyến khích cấp quốc gia môn Hóa học; cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn dành cho học sinh: trường có 01 sản phẩm được tham dự thi cấp quốc gia.

    Xếp loại học lực giỏi, học lực khá đạt 51,65%. Học sinh xếp loại học lực yếu, kém dưới 5%, trong đó xếp loại học lực kém dưới 1%.

    Xếp loại hạnh kiểm tốt khá đạt trên 99%, trong đó loại Tốt đạt 90%. Không có HS xếp loại HK yếu.

    Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 95,68%. Lên lớp sau kiểm tra lại đạt 99,1%

     99,4% học sinh khối lớp 9 đỗ TNTHCS, đặc biệt thi tuyển sinh vào lớp 10, nhà trường có 129/131 em thi đỗ vào lớp 10 đạt 98,47 % có 01 học sinh đỗ thủ khoa trường THPT Phủ Lý B với điểm 44,5 điểm. Có 2 học sinh đỗ vào trường Chuyên Hà Nam.

      Điểm bình quân môn Văn: 5.99 điểm/HS;  Điểm bình quân môn Toán: 6.07 điểm/HS; Điểm bình quân môn Anh: 5.43 điểm/HS. Điểm bình quân 31 điểm/HS. ( Cao hơn 0,8 điểm so với năm học trước).

       Với các thành tích trên: Năm học 2016 – 2017, nhà trường đề nghi  danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc. Liên đội đạt vững mạnh xuất sắc đề nghị tỉnh Đoàn tặng bằng khen. Có trên 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt Lao động tiên tiến, có 06 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

2-Những tồn tại:

- Đội ngũ giáo viên ở trường chưa đồng đều về nghiệp vụ, ý chí rèn luyện phấn đấu vươn lên.

- Việc đổi mới PPDH, KTĐG theo hướng phát huy năng lực của học sinh tuy có chuyển biến song vẫn còn hạn chế ở một số giáo viên chưa thực sự tích cực.

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời điểm hiện tại.

- Mặc dù hiện tại trường có đủ 2 bộ thiết bị/ môn/ khối và đượcbổ sung hàng năm theo đề nghị của giáo viên dạy các bộ môn. Tuy nhiên chất lượng thiết bị đồ dùng dạy học còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu cầu giảng dạy của các bộ môn.

- Chưa có giải  học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh;

- Tuy tỷ lệ đỗ vào lớp 10 THPT cao nhất từ trước tới nay song vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

- Chưa có dự án được chọn cử tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh.

3. Biện pháp khắc phục:

- Quán triệt về tư tưởng nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với cán bộ, giáo viên. Nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng về đổi mới, về chuyên môn, nghiệp vụ  của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Nâng cao hiệu quả các đợt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Sở, Phòng Giáo dục và nhà trường  tổ chức. Tăng cường tự tập huấn cấp trường về công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tăng cường hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Tuyển chọn học sinh; Chọn cử giáo viên bồi dưỡng; xây dựng kế hoạch và nội dung bồi dưỡng cụ thể; thời gian bồi dưỡng,…

- Nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 THPT: Phân loại học sinh để ôn luyện; tăng cường thời gian ôn luyện; giáo viên dạy có kế hoạch và nội dung cụ thể theo từng đợt ôn luyện.

- Nâng cao hiệu quả các cuộc thi của ngành phát động: xây dựng kế hoạch cụ thể, giao trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên phụ trách chỉ đạo thực hiện từng cuộc thi do ngành phát động.

- Từng cá nhân, bộ phận lên kế hoạch mua bổ sung các trang thiết bị tối thiểu cần thiết. Nhà trường cân đối, duyệt bổ sung dần theo kế hoạch để đáp ứng yêu cầu dạy – học theo mục tiêu giáo dục.

 

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

 

1-Những căn cứ:

Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Quyết định số 1090/QĐ-UBND  ngày 19/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam, công văn số 1056/SGDĐT-GDTrH ngày 28/7/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của BGDĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; Công văn số 1223/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017 – 2018; Căn cứ kế hoạch số 71/KH-THCS ngày 12/9/2017 của Phòng GD&ĐT Thanh Liêm;

       - Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

        - Căn cứ vào tình hình thực tiễn của trường và nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị của địa phương,

2-Tình hình lớp, h/s, cán bộ, giáo viên đầu năm học 2017-2018:

a. Học sinh:

 Năm học 2017 - 2018 trường có 16 lớp và  634 Học sinh, nữ: 316 , cụ thể:

 Khối 6: 4 lớp với 142 hs ;

 Khối 7: 5 lớp với 164 hs ;

 Khối 8: 4 lớp với 169 hs ;

 Khối 9: 4 lớp với 159 hs ;

  b. Số cán bộ, giáo viên:

    -Tổng số cán bộ quản lý: 02  - trong đó: Hiệu trưởng: 1; Hiệu phó: 01

         -Số giáo viên : 32 (Biên chế 32); Tỷ lệ GV đạt chuẩn: 100% (trên chuẩn: 84,4%); tỷ lệ bình quân GV trên lớp 2,0.

c. Cơ sở vật chất:

- Trường THCS Thanh Hà có khuôn viên rộng với 9960 m2, trường có: 16 phòng học đạt chuẩn; 8 phòng học bộ môn đạt chuẩn ( Lý, Hóa, Sinh, Nhạc – 01 phòng; Tiếng Anh : 02 phòng; 2 phòng học Tin với 30 máy tính).

- Các trang thiết bị trong các phòng học bộ môn đủ điều kiện đảm bảo cho việc dạy và học có hiệu quả.

- Khu sân chơi, bãi tập đảm bảo theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

- Trường được công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia; Thư viện đạt Danh hiệu thư viện chuẩn.

Trường THCS Thanh Hà xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2017-2018  như sau:

A-     NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

 

1.Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục; Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh;

3. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. . Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lí và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí đối với các cơ sở GDTrH theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, các nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

4. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

5.Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

6.Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

7.Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao năng lực giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

8.Nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện, Học sinh giỏi văn hoá, TDTT, các cuộc thi cấp tỉnh,Thi tuyển sinh vào lớp 10.

        

         B- NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. Phát triển mạng lưới trường lớp, thực hiện phổ cập giáo dục:

1. Chỉ tiêu:

- Duy trì 16/16 lớp với 634/645 học sinh, không có học sinh bỏ học: Giảm 11 học sinh so với kế hoạch phát triển năm học ( Lý do học sinh chuyển trường, xin nghỉ học dài hạn), cụ thể từng khối:

         + Khối lớp 6: 4 lớp với 142/142 h/s 

          + Khối lớp 7: 4 lớp với 164/161 h/s ( Tăng 3, chuyển đến 1; vận động ra lớp 1; giảm số lưu ban 01)

+ Khối lớp 8: 4 lớp với 169/176 h/s  ( Giảm 7: chuyển đi 5, bỏ học 2)

+ Khối lớp 9: 4 lớp với 159/166 h/s  ( Giảm 7, chuyển đi 5, Bỏ học 2)

- Tuyển sinh vào lớp 6 đạt tỷ lệ 100%

- Tỷ lệ phổ cập đạt trên 98%. Đạt phổ cập mức độ 3.

- Triển khai quản lý phổ cập theo hệ thống thông tin điện tử phổ cập giáo dục và chống mù chữ đã được tập huấn. Cập nhật đúng thời gian qui định

- Duy trì 3 học viên ở các lớp BTVH Lớp 8.

2. Biện Pháp

- Tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD tiểu học và PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ (XMC) cho người lớn và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về PCGD, XMC.

-  Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản lý về công tác PCGD. Thực hiện tốt phần mền quản lí PCGD - XMC.

-  Tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS

- Phân công các nhóm phổ cập phối hợp các cấp học (THCS, TH, Mầm non) tới từng hộ, xóm điều tra thực tế theo mẫu phiếu.

- Tiếp tục tập huấn cho 100% các nhóm phụ trách phổ cập phần mềm quản lý dữ liệu hệ thống thông tin điện tử phổ cập giáo dục và chống mù chữ.

- Củng cố, duy trì và nâng cao tỷ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS; đảm bảo chất lượng công tác điều tra cơ bản; tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

- Thực hiện việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD đúng qui định; coi trọng công tác điều tra, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo kịp thời định kỳ về thực trạng tình hình PCGD theo kế hoạch PGD; Tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp.

- Hàng ngày theo dõi sĩ số học sinh, nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ tiết, nghỉ học từng ngày, có giải pháp khắc phục hiệu quả ( thông báo ngay về gia đình).

-  Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, Hội khuyến học, các dòng họ, các đoàn thể chính trị quan tâm động viên, tạo điều kiện thuận lợi để con em  trong độ tuổi phổ cập được đến trường học tập. Thực hiện tốt giáo dục hướng nghiệp, định hướng cho học sinh sau tốt nghiệp THCS.

  - Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật

- Duy trì thường xuyên  lớp học Bổ Túc văn hoá, phân công cụ thể  giáo viên phụ trách giảng dạy và chủ nhiệm.

- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018 theo đúng quy chế và hướng dẫn của phòng GD&ĐT.

II. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

1. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình và kế hoạch giáo dục

Chỉ tiêu:

- Trường thực hiện năm học có 37 tuần thực học. Ngày bắt đầu học 21/8/2017, kết thúc học kỳ I: 20/01/2018. Kết thúc năm học: 30/5/2018 (học kỳ I bố trí 19 tuần, học kỳ II bố trí 18 tuần) trên cơ sở giữ nguyên tổng số tiết học dành cho các môn học, mỗi học kỳ có 01 tuần dành để học bù các tiết học nghỉ có lý do, các tiết còn lại dùng cho ôn tập.

- Trường thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường dưới sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nam, phòng GD&ĐT Thanh Liêm và Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt áp dụng từ năm học 2017 – 2018.

- Trường thực hiện nghiêm túc dạy học tự chọn ở các khối lớp theo đúng công văn số 4718/BGDĐT/GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GD&ĐT. 100% học sinh khối  8,9 được học 1 tiết tự chọn văn và 1 tiết tự chọn toán/tuần theo chủ đề bám sát; 100% học sinh khối 6,7 được học 2 tiết tin/tuần.( Môn tin học).

- Trường thực hiện nghiêm túc Quyết định số 31 quy định về dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh Hà Nam; Công văn của Sở, Phòng GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý dạy thêm, học thêm năm học 2017 – 2018.

- 100% giáo viên và học sinh dạy – học tiếng Anh lớp 6,7,8 theo chương trình và SGK mới.

- Dạy Mĩ thuật lớp 9 ở học kỳ I; Âm nhạc lớp 9 ở học kỳ II.

Biện pháp:

* Thực hiện nghiêm túc Điều chỉnh nội dung dạy học phổ thông theo công văn số 5842/BGDĐT-VP của Bộ GDĐT ngày 01/9/2011, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ trong Chương trình giáo dục phổ thông, đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

- Thực hiện theo công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GD&ĐT về chương trình giáo dục nhà trường phổ thông và công văn số 586/SGD ĐT-GDTrH ngày 26/6/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nam về phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.

- Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt, Phòng GDĐT đồng ý, trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

-  Duyệt Kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo đúng qui trình và hướng dẫn của Phòng, Sở GD&ĐT qui định.

- Trường in PPCT áp dụng trong năm học 2017 - 2018 của nhà trường cung cấp cho từng giáo viên khi nhận chuyên môn. (Với những môn có sự điều chỉnh).

- Tuyên truyền, phổ biến quy định dạy thêm, học thêm tới phụ huynh, giáo viên và học sinh; xây dựng kế hoạch dạy thêm, học thêm chi tiết, đảm bảo tính dân chủ, tự nguyện.

- Tăng cường hiệu quả sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Chú trọng tính thực tiễn của việc xây dựng kế hoạch từ cá nhân, bộ phận, nhà trường.

-  Tăng cường kiểm tra nền nếp giáo viên về việc thực hiện kế hoạch giáo dục, về dạy thêm học thêm….

*. Dạy học tự chọn: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4718/ BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 và hướng dẫn của Sở tại công văn số 1225 ngày 31/8/2012 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013; tiết dạy tự chọn được ghi rõ trên thời khoá biểu của nhà trường.

* Nâng cao chất lượng thực hiện dạy học giáo dục địa phương theo quy định tại phân phối chương trình môn học. Sử dụng tài liệu giáo dục địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân do Sở GDĐT biên soạn năm 2013 trong giảng dạy, học tập của học sinh và căn cứ để thực hiện kiểm tra đánh giá.

2. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh

- 100% học sinh  các lớp 6, 7, 8, 9 học tiếng anh theo chương trình và SGK mới.

- Trường bố trí 02 phòng học tiếng Anh luân phiên sử dụng cho các khối  lớp đảm bảo 100% các tiết học được học trên phòng bộ môn.

- Xây dựng đơn vị là đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2020.

- Áp dụng các giải pháp tích cực hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học chương trình Tiếng Anh 10 năm theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (NNQG) 2020. Cụ thể: đẩy mạnh việc tập huấn, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học; cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ngoại ngữ dành cho giáo viên và học sinh trong các nhà trường; duy trì và nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn môn Tiếng Anh theo cụm trường và cấp huyện; thúc đẩy liên kết sử dụng người nước ngoài tham gia trợ giảng và tổ chức các chương trình/hoạt động ngoại khóa Tiếng Anh tại trường; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống trang thiết bị dạy học và các phòng học bộ môn ngoại ngữ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá đối với môn ngoại ngữ; xây dựng và phát huy mô hình trường trung học điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ; ...

- Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh trên từng địa bàn huyện để đảm bảo đội ngũ đủ điều kiện về năng lực ngoại ngữ tham gia giảng dạy đại trà chương trình Tiếng Anh mới từ lớp 6 đến lớp 9.

- Tạo điều kiện để giáo viên Tiếng Anh tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ dành cho giáo viên Tiếng Anh các cấp hè 2017 và trong năm học 2017-2018. Chỉ đạo tổ/nhóm giáo viên Tiếng Anh xây dựng và thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn định kỳ, tăng cường dự giờ, hội giảng, hội thảo rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong mỗi học kỳ.

- Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 9 năm 2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 7 năm 2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT. Thực hiện nghiêm túc khảo sát học kỳ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ tại các trường học.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục theo kế hoạch số 959/KH-SGDĐT ngày 07/7/2017 của Sở GDĐT.

Xây dựng  đơn vị trở thành  đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ; Tổ chức các cuộc thi, câu lạc bộ, giao lưu, hội nghị, hội thảo và hoạt động hỗ trợ học Tiếng anh.

 b.Biện Pháp:

1.1.Thực hiện nghiêm túc Điều chỉnh nội dung dạy học phổ thông theo công văn số 5842/BGDĐT-VP của Bộ GDĐT ngày 01/9/2011, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ trong Chương trình giáo dục phổ thông, đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm ra định kỳ.

- Chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh theo tinh thần hướng dẫn tại công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT. Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện k năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt, Sở GDĐT đồng ý, trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

1.2 Tổ chức các câu lạc bộ Tiếng Anh, phong trào hội học, ngoại khóa ...

3- Thực hiện các hoạt động giáo dục:

         a- Hoạt động giáo dục đạo đức và hoạt động trải nghiệm sáng tạo :

* Chỉ tiêu:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy môn GDCD ở lớp 6,7,8 theo chương trình của SGD. Riêng môn GDCD 9 thực hiện nghiêm túc theo chương trình giáo dục nhà trường.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phát động và triển khai tháng an toàn giao thông, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia; giáo viên giảng dạy lồng ghép trong các môn học về giáo dục trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện tích hợp giữa Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và Hướng nghiệp.

- Học sinh xếp loại hạnh kiểm cuối năm: loại Tốt và Khá đạt trên 99%; không có học sinh vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội;

- Công tác Đội: 85% đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. 11/17 chi đội đạt chi đội mạnh. Liên Đội được tặng bằng khen của Tỉnh  Đoàn.

+ Đủ hồ sơ trang thiết bị của đội theo qui định.

+ 100% học sinh thực hiện qui định đồng phục,  múa hát tập thể.

+ Đảm bảo an toàn trường học.

Biện pháp:

- Trường thực hiện tốt các hoạt động giáo dục đã được quy định cả về nội dung và thời lượng.

- Lựa chọn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và tổng phụ trách Đội: là những người có kinh nghiệm và nhiệt tình, có kỹ năng giáo dục học sinh và công tác dân vận.

- Thực hiện nghiêm túc các chủ điểm sinh hoạt hàng tháng của Đội TNTP Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Hội đồng Đội.

- Tổ chức có hiệu quả hoạt động tự quản của học sinh trong các hoạt động giáo dục.

- Phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương trong việc giáo dục học sinh. Tăng cường hoạt động trải nghiệm tại địa phương: chăm sóc di tích lịch sử, gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ...

- Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông…

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật;

- Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lí hoạt động

data/9373372661846543312/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20TH%E1%BB%B0C%20HI%E1%BB%86N%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202017%20-%202018%28THCS%20THANH%20H%C3%80%29.doc

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 37

Tổng lượng truy cập: 199528