Tin tức : TIN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015 - 2016

Một số hình ảnh Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2015 - 2016

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị công chức viên chức năm 2015 - 2016

Đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Thư ký Hội nghị thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2015 - 2016

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Hiệu trưởng và đồng chí Hoàng Thị Bích Liên - Chủ tịch Công đoàn ký giao ước thi đua năm học 2015 - 2016

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 2

Tổng lượng truy cập: 198475