Tin tức : TIN TỨC HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016 - 2017/

( trường THCS Thanh Hà- Phòng GD&ĐT Thanh Liêm)HỘI TRẠI THU XÃ THANH HÀ NĂM 2016

NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2016 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ THANH HÀ TỔ CHỨC HỘI TRẠI THU NĂM 2016 TẠI TRƯỜNG THCS THANH HÀ. TỚI DỰ VÀ ĐỘNG VIÊN CÁC EM ĐỘI VIÊN VÀ CÁC ANH CHỊ PHỤ TRÁCH CÓ ÔNG LÊ HOÀNG THUYÊN - TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY THANH LIÊM, ÔNG NGUYỄN ĐỨC KHÁNH-HUYỆN ỦY VIÊN, TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM, CÁC ÔNG BÀ ĐẠI DIỆN PHÒNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI, HUYỆN ĐOÀN THANH LIÊM; VỀ PHÍA ĐỊA PHƯƠNG CÓ ÔNG NGUYỄN VĂN QUÝ- HUYỆN ỦY VIÊN, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ THANH HÀ, CÁC ÔNG BÀ ĐẠI DIỆN ĐẢNG, HĐND, UBND, CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ TRONG XÃ; CÁC ÔNG BÀ ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 7 THÔN CỦA XÃ ĐẾN DỰ.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI TRẠI THU NĂM 2016:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC EM ĐỘI VIÊN DỰ LỄ KHAI MẠC HỘI TRẠI THU

HÌNH ẢNH CÁC VỊ ĐẠI BIỂU VÀ CÁC EM ĐỘI VIÊN DỰ LỄ KHAI MẠC HỘI TRẠI THU

HÌNH ẢNH ÔNG LÊ HOÀNG THUYÊN - TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY THANH LIÊM ĐẠI DIỆN CHO CÁC VỊ ĐẠI BIỂU TẶNG HOA CHÚC MỪNG HỘI TRẠI THU NĂM 2016 XÃ THANH HÀ

 

HÌNH ẢNH ĐỒNG CHÍ LÊ HOÀNG THUYÊN - TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY THANH LIÊM TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP

 

BGH

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 5

Tổng lượng truy cập: 179780