• BAN CHI UY
  • Địa chỉ: Thanh hà
  • Email: c2thanhha.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263680866
TT Thông tin
1 Họ tên: Lê Văn Mạnh Anh
Năm sinh: 20/10/1979
Vị trí: Bí thư Chi bộ
Email: lvmanh79@gmail.com
Điện thoại: 0988835443
2 Họ tên: Lê Tuấn Hải Anh
Năm sinh: 1978
Vị trí: Phó Bí Thư Chi bộ
Email: letuanhai1978@gmail.com
Điện thoại: 0973154967
3 Họ tên: Nguyễn Thị Vân Anh Anh
Năm sinh: 1977
Vị trí: Chi ủy viên
Email: vananhnam1977@gmail.com
Điện thoại: 0973961358

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 37

Tổng lượng truy cập: 199528