Học Word 2010 chuẩn, đầy đủ
Cách vẽ hình học trong WORD 10
cách vẽ hình học không gian trong WORD 10
  

Tổ chức

  • Ban lãnh đạo

  • Địa chỉ: THCS Thanh Hải - Thanh Liêm - Hà Nam
  • Email: c2thanhhai.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0988824235
TT Thông tin
1
Họ tên: Lương Văn Luật
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: luatthanhhai@gmail.com
Điện thoại: 02263888052
2
Họ tên: Trần Thị Thu Huyền
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: tranhuyen2276@gmail.com
Điện thoại: 0988679323